Carbocysteine (คาร์โบซิสเทอีน)

Carbocysteine (คาร์โบซิสเทอีน)

Carbocysteine (คาร์โบซิสเทอีน) คือ ยาแก้ไอแบบมีเสมหะสำหรับรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคซีโอพีดี (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) โดยออกฤทธิ์ลดความเหนียวข้นของเสมหะให้ขับออกมาได้ง่ายและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปอด

Carbocysteine

เกี่ยวกับยา Carbocysteine

กลุ่มยา ยาละลายเสมหะ
ประเภทยา ยาหาซื้อได้เอง ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอมีเสมหะเรื้อรัง
กลุ่มผู้ป่วย เด็กและผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน (ยาน้ำเชื่อม ยาน้ำแขวนตะกอน ยาเม็ด ยาเม็ดชนิดเคี้ยว หรือแคปซูล)


คำเตือนของการใช้ยา Carbocysteine

  • หญิงมีครรภ์ กำลังวางแผนจะมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรแจ้งแพทย์ล่วงหน้าก่อนการใช้ยา
  • หากเคยมีประวัติการแพ้ยา ก่อนการใช้ยาทุกครั้งควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบ รวมทั้งโรคประจำตัว หรือกำลังใช้ยา สมุนไพร และวิตามินเสริมตัวใดอยู่ในช่วงนั้น เพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้ยา
  • การใช้ยาสำหรับผู้ที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยา
  • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หลังรับประทานยาจึงควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
  • การดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่มีรับประทานยานี้อาจทำให้อาการแย่ลง
  • ยานี้อาจส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรตรวจระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอและพบแพทย์เป็นประจำ  

ปริมาณการใช้ยา Carbocysteine

ตัวยาเป็นชนิดรับประทานและมีอยู่หลายแบบ ทั้งยาน้ำเชื่อม ยาน้ำแขวนตะกอน ยาเม็ด ยาเม็ดชนิดเคี้ยว หรือแคปซูล โดยปริมาณและระยะเวลาในการใช้จะขึ้นอยู่กับอาการ ความรุนแรงของโรค และดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นหลัก

ยาละลายเสมหะ

  • ผู้ใหญ่: รับประทานวันละ 2.25 กรัม โดยแบ่งรับประทาน 2-3 ครั้ง/วัน  เมื่ออาการดีขึ้นให้ลดขนาดยาลงมาเป็น 1.5 กรัม/วัน
  • เด็กอายุ 2-5 ขวบ: 62.5-125 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 4 ครั้ง
  • เด็กอายุ 6-12 ขวบ: 250 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 3 ครั้ง

การใช้ยา Carbocysteine

ผู้ป่วยควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเด็ก และอ่านฉลากอย่างละเอียดก่อนรับประทาน เพราะยาแต่ละชนิดมีการใช้ที่แตกต่างกัน เช่น ยาชนิดน้ำควรใช้ช้อนตวงที่ทางโรงพยาบาลให้มา ยาชนิดเม็ดควรกลืนไปทั้งเม็ดแล้วดื่มน้ำตามมาก ๆ ยาชนิดนี้ควรรับประทานก่อนหรือพร้อมอาหารในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน เพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของยาสูงสุด

การใช้ยาในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจควรปฏิบัติควบคู่ไปพร้อมกับการพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ทราบได้ว่าตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษามากน้อยเพียงใด และออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยฝึกให้ผู้ป่วยหายใจได้ง่ายขึ้น    

ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด สามารถรับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า และเมื่อมีอาการผิดปกติหรือรุนแรงขึ้น ควรไปพบแพทย์

การเก็บยาควรเก็บไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ห่างจากความร้อน ความชื้น แสงแดด และเก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็ก รวมทั้งไม่ควรรับประทานยาที่หมดอายุ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Carbocysteine

เมื่อใช้อย่างถูกวิธีและตามปริมาณที่กำหนด ยา Carbocysteine มักไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดท้อง ซึ่งเป็นผลข้างเคียงเล็กน้อยหลังรับประทานยา แต่หากเกิดอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง เกิดผื่น อาการบวมตามใบหน้า ลิ้น หรือคอ เวียนศีรษะอย่างรุนแรง หายใจลำบาก แน่นหน้าอก หรือเกิดผลข้างเคียงรุนแรงยา เช่น หน้ามืด เหงื่อตก อาเจียนเป็นเลือดหรือมีสีดำ หนาวสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นอาการที่ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์