Doxazosin (ดอกซาโซซิน)

Doxazosin (ดอกซาโซซิน)

Doxazosin (ดอกซาโซซิน) เป็นยาขยายหลอดเลือดทำให้ความดันเลือดลดลง และยังสามารถช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณต่อมลูกหมากและกระเพาะปัสสาวะ จึงนำมาใช้เป็นยารักษาภาวะความดันโลหิตสูง และอาการปัสสาวะขัดจากภาวะต่อมลูกหมากโต หรืออาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นตามแพทย์เห็นเหมาะสม

Doxazosin

เกี่ยวกับยา Doxazosin

กลุ่มยา แอลฟา อะดรีเนอร์จิก บล็อกเกอร์ (Alpha-adrenergic Blockers)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะความดันโลหิตสูง รักษาอาการปัสสาวะขัดจากภาวะต่อมลูกหมากโต
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
รูปแบบของยา ยาเม็ด

 

คำเตือนการใช้ยา Doxazosin

 • ยานี้อาจส่งผลข้างเคียงต่อรูม่านตาในระหว่างการผ่าตัดต้อกระจก ผู้ที่ต้องรับการผ่าตัดต้อกระจกควรแจ้งให้แพทย์ที่ทำการผ่าตัดทราบล่วงหน้าหากกำลังใช้ยาดอกซาโซซิน และอย่าหยุดใช้ยานี้ก่อนรับการผ่าตัดเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
 • ไม่ควรใช้ยานี้ หากมีอาการแพ้ยาดอกซาโซซินหรือยาชนิดอื่นที่คล้ายกัน เช่น ยาอัลฟูโซซิน (Alfuzosin) พราโซซิน (Prazosin) แทมซูโลซิน (Tamsulosin) หรือทีราโซซิน (Terazosin)
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยารักษาโรคใด ๆ ที่กำลังใช้หรือเพิ่งหยุดใช้ไป โดยเฉพาะยารักษาความดันโลหิต ยาปฏิชีวนะ ยารักษาอาการซึมเศร้า ยารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ รวมถึงยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) และยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศอื่น ๆ
 • ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ ทางเดินอาหารตีบหรือตัน ท้องผูกอย่างรุนแรง หรือเป็นโรคตับควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
 • ดอกซาโซซินอาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะหรือเป็นลมหมดสติ โดยเฉพาะเมื่อเริ่มรับประทานเป็นครั้งแรกหรือเมื่อกลับมาใช้อีกครั้ง ระหว่างใช้ยาควรระมัดระวังในการขับขี่หรือการทำกิจกรรมที่ต้องใช้สติ
 • ไม่ควรรับประทานยานี้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมา
 • หลีกเลี่ยงการยืนนาน ๆ การออกกำลังกายที่ทำให้ร้อนเกินไป หรือการอยู่ในสภาพอากาศร้อนระหว่างใช้ยา
 • ยานี้อาจทำให้รู้สึกวิงเวียนเมื่อตื่นนอน ระหว่างใช้ยาควรลุก นั่ง หรือนอนลงอย่างช้า ๆ ไม่เช่นนั้นอาจมีอาการวิงเวียนศีรษะได้ เมื่อเกิดอาการเวียนศีรษะให้นั่งหรือนอนลงก่อน หากไม่ดีขึ้นจึงไปพบแพทย์
 • หญิงที่ตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนมีบุตรควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะยังไม่มีข้อยืนยันว่ายานี้จะปลอดภัยต่อทารกในครรภ์
 • หญิงที่ให้นมบุตรไม่ควรรับประทานยานี้ เพราะยังไม่ทราบว่าดอกซาโซซินจะสามารถไหลผ่านน้ำนมและเป็นอันตรายต่อทารกหรือไม่

ปริมาณการใช้ยา Doxazosin

รักษาภาวะความดันโลหิตสูง

ผู้สูงอายุ: เริ่มต้นรับประทานวันละ 0.5 มิลลิกรัม

ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานวันละ 1 มิลลิกรัม ส่วนปริมาณยาสำหรับการรักษาอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 1-16 มิลลิกรัม/วัน

รักษาโรคต่อมลูกหมากโต

ผู้ใหญ่: ปริมาณยาเริ่มแรก ยาดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์ทันที รับประทานวันละ 1 มิลลิกรัม ส่วนชนิดออกฤทธิ์นานรับประทานวันละ 4 มิลลิกรัม

ปริมาณยาเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง ยาดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์ทันที รับประทานวันละ 1-8 มิลลิกรัม ส่วนชนิดออกฤทธิ์นานรับประทานวันละ 4-8 มิลลิกรัม พร้อมอาหารเช้า โดยปริมาณยาขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการรักษาและความสามารถในการรับยาของผู้ป่วย และสามารถเพิ่มปริมาณได้สูงสุด 8 มิลลิกรัม โดยแนะนำให้ปรับระดับยาทุก ๆ 3-4 สัปดาห์

กรณีที่เปลี่ยนจากยาดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์ทันทีเป็นชนิดออกฤทธิ์นาน ควรเริ่มให้ยาที่ปริมาณต่ำสุดก่อน คือ 4 มิลลิกรัมต่อวัน และก่อนเริ่มรับประทานดอกซาโซซินแบบออกฤทธิ์นานจะต้องงดยามื้อเย็นครั้งสุดท้ายของดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์ทันที ทั้งนี้ หากขาดการรับประทานยาชนิดออกฤทธิ์นานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันก็ควรเริ่มรับประทานใหม่ที่ปริมาณ 4 มิลลิกรัม/วัน

การใช้ยา Doxazosin

 • ยานี้ควรรับประทานตามปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดและปฏิบัติตามฉลากกำกับการใช้ยา อย่ารับประทานมากเกิน น้อยเกิน หรือนานกว่าระยะเวลาที่แนะนำ
 • การรับประทานยาเกินปริมาณที่กำหนดอาจทำให้เวียนศีรษะอย่างรุนแรงหรือเป็นลมหมดสติได้
 • หากลืมรับประทานยาให้รับประทานทันที หรือข้ามมื้อนั้นไปเมื่อใกล้เวลารับประทานครั้งต่อไปแล้ว ห้ามเพิ่มปริมาณทดแทน
 • ควรรับประทานดอกซาโซซินชนิดออกฤทธิ์นานโดยกลืนลงไปทั้งเม็ด อย่าบดหรือเคี้ยวยาให้แตก
 • บางครั้งแพทย์อาจปรับปริมาณการใช้ยาของผู้ป่วยเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด โดยจะให้เริ่มรับประทานจากปริมาณน้อย แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 • ผู้ป่วยที่หยุดใช้ยาดอกซาโซซินไป ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนกลับไปรับประทานยาอีกครั้ง เพราะอาจต้องมีการปรับปริมาณการใช้ยา
 • หากมีอาการเวียนศีรษะอย่างรุนแรงหรือรู้สึกเหมือนกำลังจะหมดสติ ให้รีบไปพบแพทย์
 • ระหว่างใช้ยานี้อาจต้องมีการตรวจวัดระดับความดันโลหิตหรือตรวจต่อมลูกหมากบ่อยครั้ง
 • ผู้ป่วยที่รับประทานยาดอกซาโซซินเพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ให้ใช้ยานี้ต่อไปเรื่อย ๆ แม้อาการจะดีขึ้นแล้ว เนื่องจากยานี้จะเพียงช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ให้ขึ้นสูง แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยอาจต้องรักษาด้วยการใช้ยานี้ไปตลอดชีวิต
 • ยานี้ควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ห่างไกลจากความร้อนและความชื้น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Doxazosin

ผู้ที่มีอาการแพ้ยาโดซาโซซิน ได้แก่ ลมพิษ หายใจลำบาก ริมฝีปาก ลิ้น ลำคอ หรือใบหน้ามีอาการบวมควรรีบไปพบแพทย์โดยเร่งด่วน นอกจากนี้ หากมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้ก็ควรไปพบแพทย์ทันทีเช่นกัน

 • วิงเวียนศีรษะ คล้ายจะเป็นลม
 • ปวดท้องต่อเนื่องอย่างรุนแรงหรือท้องอืด
 • มีอาการเจ็บหน้าอกโดยไม่เคยเป็นมาก่อน หรืออาการแย่ลง
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ
 • องคชาตแข็งตัวจนรู้สึกเจ็บหรือแข็งตัวนานกว่า 4 ชั่วโมง

ส่วนผลข้างเคียงจากดอกซาโซซินที่พบได้ทั่วไป มีดังนี้

 • ความดันโลหิตต่ำ วิงเวียนศีรษะ
 • ปวดศีรษะ
 • ง่วงซึม
 • รู้สึกอ่อนเพลีย

อย่างไรก็ตาม อาการที่กล่าวข้างต้นยังไม่ใช่ผลข้างเคียงที่พบได้ทั้งหมด อาจเกิดอาการข้างเคียงอื่น ๆ ได้เช่นกัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติหลังการใช้ยาจึงควรปรึกษาแพทย์