อัลฟูโซซิน (Alfuzosin)

อัลฟูโซซิน (Alfuzosin)

Alfuzosin (อัลฟูโซซิน) เป็นยาที่แพทย์ใช้รักษาอาการที่เกิดจากโรคต่อมลูกหมากโต (Benign Prostatic Hyperplasia) เช่น ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะไหลช้า ปัสสาวะบ่อย และปัสสาวะไม่สุด โดยตัวยาจะออกฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะปัสสาวะที่ติดกับต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ แพทย์อาจใช้ยานี้ในการรักษาโรคหรือภาวะผิดปกติชนิดอื่นในบางกรณี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

อัลฟูโซซิน (Alfuzosin)

เกี่ยวกับยา Alfuzosin 

กลุ่มยา ยากลุ่มแอลฟา บล็อกเกอร์ (Alpha Blockers)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ คลายกล้ามเนื้อหูรูดกระเพาะปัสสาวะ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ชายตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป
รูปแบบของยา ยาเม็ดรับประทาน
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และผู้ให้นมบุตร Category B จากการศึกษาในสัตว์ ไม่พบความเสี่ยงในการทำให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ หรืออาจพบผลไม่พึงประสงค์ในสัตว์ แต่ยังไม่พบความเสี่ยงในมนุษย์เมื่อใช้ในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์ รวมทั้งไม่มีหลักฐานทางการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า มีความเสี่ยงเมื่อใช้ในช่วงหลังเดือนที่สามเป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ปกติแล้วยานี้จะใช้เฉพาะในผู้ป่วยเพศชาย

คำเตือนในการใช้ยา Alfuzosin 

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

 • แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งหากมีประวัติแพ้ยา Alfuzosin และยาชนิดอื่น รวมทั้งกำลังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิตามิน หรือยาอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยเฉพาะยารักษาโรคหัวใจ ยารักษาความดันโลหิตสูง ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อรา ยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี ยารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี และยาชนิดอื่นที่คล้ายกัน
 • ห้ามใช้ยา Alfuzosin พร้อมกับยาฆ่าเชื้อราและยารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี เช่น ยาไอทราโคนาโซล (Itraconazole) ยาคีโตโคนาโซล (Ketoconazole) และยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir) เป็นต้น
 • แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยานี้ หากกำลังป่วยเป็นโรคหรือมีภาวะผิดปกติบางอย่าง เช่น โรคตับ โรคไต มะเร็งต่อมลูกหมาก ความดันโลหิตต่ำโดยเฉพาะกรณีที่มีสาเหตุมาจากการใช้ยา เจ็บหน้าอก รวมถึงหากตนเองหรือคนในครอบครัวมีประวัติเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ยา Alfuzosin อาจส่งผลให้ความดันโลหิตต่ำลงจนนำไปสู่อาการเวียนศีรษะ เป็นลม โดยเฉพาะผู้ที่กำลังใช้ยารักษาโรคหัวใจหรือยาลดความดันโลหิต ดังนั้น ในช่วงแรกของการใช้ยานี้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือกิจกรรมที่ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
 • ห้ามใช้ยา Alfuzosin ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • หากต้องรับการผ่าตัดใด ๆ ในระหว่างใช้ยานี้ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อน เช่น ผ่าตัดต้อกระจกหรือการรักษาทางทันตกรรม
 • ยา Alfuzosin จะใช้ในเฉพาะผู้ป่วยเพศชายเท่านั้น หากเป็นผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตรที่จำเป็นต้องใช้ยานี้ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อน เนื่องจากยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้จะปลอดภัยต่อทารกในครรภ์ หรือสารในยาจะไหลผ่านน้ำนมและเป็นอันตรายต่อทารกหรือไม่ 
 • ควรไปพบแพทย์ตามนัดเสมอขณะใช้ยานี้ เพื่อให้แพทย์สามารถติดตามอาการและตรวจดูการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยา Alfuzosin

ปริมาณการใช้ยา Alfuzosin 

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยา Alfuzosin จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุและดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยตัวอย่างการใช้ยา Alfuzosin เพื่อรักษาโรคต่อมลูกหมากโตในผู้ใหญ่ คือ ให้รับประทานยาครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง และการใช้ยา Alfuzosin ในผู้สูงอายุ ในช่วงแรกให้รับประทานยาครั้งละ 2.5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ในกรณีที่เป็นยาชนิดออกฤทธิ์นาน (Extend–release) ให้รับประทานครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง หากใช้ยานี้ครั้งแรกควรรับประทานในช่วงก่อนเข้านอน และปริมาณการรับประทานยาสูงสุดไม่ควรเกิน 10 มิลลิกรัมต่อวัน

การใช้ยา Alfuzosin 

ผู้ป่วยที่รับประทานยา Alfuzosin ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เภสัชกร หรือฉลากยาอย่างเคร่งครัด และไม่ควรหยุดรับประทานยาเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้ว เนื่องจากการรับประทานยานี้ให้เห็นผลควรรับประทานอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ป่วยควรรับประทานยา Alfuzosin ทันทีหลังมื้ออาหาร หากเป็นยาชนิดออกฤทธิ์นานให้รับประทานยาทั้งเม็ด ไม่แบ่งหรือเคี้ยวยา โดยผู้ป่วยอาจเลือกรับประทานยาในเวลาเดิมของทุกวัน เพื่อจดจำเวลาได้ง่ายและป้องกันการลืมรับประทานยา

นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรค่อย ๆ เปลี่ยนท่าทางอย่างช้า ๆ ในช่วงที่รับประทานยานี้ เนื่องจากตัวยาอาจส่งผลข้างเคียงให้ผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะขณะเปลี่ยนท่าจากท่านั่งหรือนอนเป็นท่ายืน โดยเฉพาะเมื่อรับประทานยาเป็นครั้งแรก

ในกรณีที่ผู้ป่วยลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้ถึงเวลารับประทานยารอบถัดไป ให้ข้ามไปรับประทานในรอบถัดไปโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า และหากลืมรับประทานยาบ่อย ๆ ควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ

ในการเก็บรักษายา ควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงความชื้น เก็บให้พ้นมือเด็ก และที่สำคัญควรดูวันหมดอายุบนฉลากยาก่อนใช้ยาทุกครั้ง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Alfuzosin

การรับประทานยา Alfuzosin อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดผลข้างเคียงทั่วไป เช่น อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คัดจมูก ปวดตามร่างกาย ปวดท้อง เสียดท้อง ท้องเสีย ท้องผูก คลื่นไส้ ความต้องการทางเพศลดลง ซึ่งผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์และเภสัชกรทราบ หากอาการดังกล่าวไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์ทันทีหากพบอาการที่รุนแรงหลังจากใช้ยา เช่น

 • มีผื่นขึ้น หายใจลำบาก ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอบวม
 • เวียนศีรษะ คล้ายจะเป็นลม 
 • เจ็บหน้าอกโดยไม่เคยเป็นมาก่อน หรืออาการเจ็บหน้าอกมีความรุนแรงขึ้น 
 • ใจสั่น หรือหัวใจเต้นผิดปกติ 
 • ปวดท้องร่วมกับปัสสาวะมีสีเข้มผิดปกติ
 • ตัวหรือตาเหลือง
 • อุจจาระมีสีดำ 
 • อวัยวะเพศชายแข็งตัวผิดปกติหรือนานเกิน 4 ชั่วโมง