Atelophobia โรคกลัวตัวเองไม่ดีพอและวิธีรับมืออย่างถูกต้อง

Atelophobia หรือโรคกลัวตัวเองไม่ดีพอ เป็นโรคทางจิตเวชที่อาจทำให้รู้สึกกลัวความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์แบบอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น เคยมีเหตุการณ์ฝังใจที่เกี่ยวกับความผิดพลาด หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง โดย Atelophobia อาจนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจอื่น ๆ เช่น โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคการกินผิดปกติ 

Atelophobia เป็นโรควิตกกังวลชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทโรคกลัว (Phobia) ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความกลัวอย่างรุนแรงในสิ่งต่าง ๆ ที่มักไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทั้งนี้ หากมีอาการของโรคกลัวตัวเองไม่ดีพอ หรือ Atelophobia ควรไปพบจิตแพทย์เพื่อขอรับคำปรึกษา โดยจิตแพทย์อาจแนะให้รักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จิตบำบัด การใช้ยา

Atelophobia

ลักษณะของผู้ที่เป็น Atelophobia

หลายคนอาจสับสนระหว่างโรค Atelophobia กับลักษณะนิสัยแบบ Perfectionist ซึ่งทั้งสองอย่างมีความแตกต่างกัน โดย Perfectionist เป็นลักษณะนิสัยชนิดหนึ่งที่มักทำทุกวิถีทางเพื่อให้เป้าหมายนั้นสมบูรณ์หรือไร้ข้อผิดพลาด

ในขณะที่ Atelophobia เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่มีความกลัวอย่างรุนแรงในความไม่สมบูรณ์แบบ และพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ตนเองอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด จนมักส่งผลกระทบต่อการเรียน การทำงาน และความสัมพันธ์กับบุคคลรอบตัว โดยผู้ที่เป็น Atelophobia หรือโรคกลัวตัวเองไม่ดีพอ อาจมีลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น

 • หมกมุ่นอยู่กับความผิดพลาดของตนเองในอดีตอยู่เสมอ และอาจรู้สึกโกรธหรือหงุดหงิดตนเอง
 • มองตัวเองในแง่ลบ โดยอาจกังวลว่าตนเองไม่ดีพอหรือไม่มีความสามารถมากพอ
 • รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า และมีอาการหมดไฟ
 • ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง
 • ไม่สามารถรับฟังคำติชมได้ เพราะรู้สึกว่าคำติชมเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าตนเองไม่สมบูรณ์แบบ
 • โทษตัวเองหรือรู้สึกซึมเศร้าหลังจากไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้
 • เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจรู้สึกเครียด กังวล หรือไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งอื่น ๆ ได้นอกจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
 • เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาด อาจเกิดอาการแพนิคต่าง ๆ เช่น คลื่นไส้www.pobpad.com/คลื่นไส้ เหงื่อออกเยอะ ตัวสั่น หัวใจเต้นเร็ว หายใจถี่ ท้องไส้ปั่นป่วน

นอกจากนี้ ความกลัวหรือความกังวลอย่างรุนแรงจาก Atelophobia หรือโรคกลัวตัวเองไม่ดีพอ ยังอาจส่งผลให้รู้สึกเบื่ออาหาร และมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอีกด้วย

สาเหตุที่ทำให้เกิด Atelophobia

Atelophobia เป็นโรคทางจิตเวชที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น

 • เคยมีเหตุการณ์ฝังใจบางอย่างเกิดขึ้น เช่น เคยถูกลงโทษหรือถูกทำให้อับอายเมื่อทำผิดพลาด
 • เติบโตในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน หรือเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ผู้คนไม่ยอมรับความผิดพลาด
 • ได้รับแรงกดดันหรือความคาดหวังจากครอบครัวให้ลูกต้องสมบูรณ์แบบ ซึ่งอาจทำให้รู้สึกกลัวในความไม่สมบูรณ์แบบหรือความผิดพลาดได้

นอกจากนี้ หากบุคคลในครอบครัวหรือตนเองมีประวัติป่วยเป็นโรคกลัว โรควิตกกังวล และโรคทางจิตเวชอื่น ๆ อาจมีโอกาสเสี่ยงในการเป็น Atelophobia สูงกว่าผู้อื่น

วิธีการรับมือเมื่อมีสัญญาณของอาการ Atelophobia 

ความกลัวหรือความกังวลอย่างรุนแรงจาก Atelophobia หรือโรคกลัวตัวเองไม่ดีพออาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต เพราะอาจทำให้รู้สึกกังวลและกลัวว่าจะทำผิดพลาด จนอาจต้องสูญเสียโอกาสในการทำงานหรือการทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกด้วย

ดังนั้น หากมีสัญญาณของ Atelophobia ควรไปพบจิตแพทย์เพื่อหาแนวทางการรักษาอย่างเหมาะสม โดยการรักษา Atelophobia หรือโรคกลัวตัวเองไม่ดีพออาจทำได้ดังนี้

1. การบำบัดความคิดและพฤติกรรม (CBT)

การบำบัดความคิดและพฤติกรรมอาจช่วยรักษา Atelophobia ผ่านการปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์และความผิดพลาดของตนเองจากแง่ลบให้กลายเป็นแง่บวก โดยการปรับเปลี่ยนแนวความคิดอาจส่งผลให้พฤติกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา ซึ่งอาจช่วยให้สามารถรับมือหรือเอาชนะกับความกลัวหรือความกังวลที่เกิดขึ้นได้

2. การบำบัดด้วยการเผชิญหน้า (Exposure therapy)

การบำบัดด้วยการเผชิญหน้ากับความกลัวอาจช่วยให้เอาชนะความกลัวที่เกิดขึ้นจาก Atelophobia หรือโรคกลัวตัวเองไม่ดีพอได้ โดยจิตแพทย์อาจแนะนำให้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกกลัว จนรู้สึกคุ้นชิน และไม่กลัวความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์แบบอีกต่อไป

3. การใช้ยารักษา

การใช้ยาอาจไม่ได้ช่วยให้รู้สึกกลัวความไม่สมบูรณ์แบบหรือความผิดพลาดลดลง แต่อาจช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้าให้ดีขึ้นได้ โดยจิตแพทย์อาจใช้ยาร่วมกับการรักษารูปแบบอื่น เช่น ยาต้านเศร้า ยาคลายกังวล หรือยาระงับประสาทต่าง ๆ

4. การทำจิตใจให้สงบ

การทำจิตใจให้สงบด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การฝึกหายใจเข้า-ออกลึก ๆ หรือการนั่งสมาธิ เป็นหนึ่งในวิธีที่ผู้ที่มีอาการของโรคกลัวตัวเองไม่ดีพออาจใช้เมื่อรู้สึกกลัว เครียด หรือกังวลเกี่ยวกับความผิดพลาด ซึ่งการทำจิตใจให้สงบอาจช่วยให้จดจ่อกับปัจจุบันแทนการคิดถึงความกลัวต่าง ๆ รวมทั้งยังช่วยลดความเครียด และความกังวลที่เกิดจาก Atelophobia ได้อีกด้วย

5. การออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

การออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โยคะ การเดิน การทำงานอดิเรกที่ชอบ หรือการทำงานบ้าน อาจกระตุ้นให้ร่างกายปล่อยสารเอ็นโดรฟิน ซึ่งเป็นสารเคมีในสมองที่ช่วยให้รู้สึกดี อีกทั้งยังอาจช่วยเบี่ยงเบนความสนใจจากความกลัวหรือความกังวลที่เกิดขึ้นได้ด้วย

6. การปรับเปลี่ยนแนวคิด

บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ ทุกคนต่างเคยทำผิดพลาด ดังนั้น ความผิดพลาดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องผิดปกติ ผู้ที่มีอาการ Atelophobia อาจลองปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความผิดพลาด โดยเปลี่ยนจากการโทษตัวเองเมื่อเกิดความผิดพลาด เป็นการเรียนรู้หรือได้ข้อคิดใหม่ ๆ จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยเก็บไว้เป็นประสบการณ์ และนำไปปรับใช้เพื่อให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

โดยส่วนใหญ่แล้ว Atelophobia มักดีขึ้นได้ด้วยการไปพบจิตแพทย์เพื่อบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง เมื่ออาการเริ่มดีขึ้นแล้ว ผู้ที่มี Atelophobia อาจหยุดการรักษาได้ แต่ควรปรึกษาจิตแพทย์ก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันอาการกลัวความไม่สมบูรณ์แบบรุนแรงขึ้นหรือกลับมาเป็นซ้ำ