4 ความเสี่ยงจากการยืดผมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

การยืดผมเป็นวิธีหนึ่งจะช่วยให้เส้นผมดูเหยียดตรงและจัดทรงง่าย อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการยืดผมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงเช่นกัน ผู้ที่ต้องการยืดผมควรศึกษาข้อควรระวังก่อนการยืดผม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเส้นผมหรือสุขภาพในด้านอื่น ๆ ตามมา

การยืดผมโดยทั่วไปจะใช้น้ำยายืดผมที่มีส่วนผสมของสารเคมี เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ในการทำให้แกนผมเปลี่ยนรูปทรง จากนั้นจะใช้ความร้อนในการหนีบผมให้เหยียดตรง การยืดผมสามารถทำให้ผมตรงได้เป็นเวลานานหลายเดือน หรือจนกว่าผมใหม่จะงอกขึ้นมาแทนที่ แต่ในบางกรณี การใช้น้ำยายืดผมที่มีส่วนผสมของสารเคมีก็อาจส่งผลให้ผมเสีย ผมขาดร่วง หรือทำให้หนังศีรษะเกิดอาการแพ้ได้เช่นกัน

4 ความเสี่ยงจากการยืดผม รู้ก่อนปลอดภัยกว่า

การยืดผมอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้หลายประการ ดังนี้

1. อาจทำให้ผมเสียหรือเกิดปัญหาหนังศีรษะ

ผลิตภัณฑ์ยืดผมที่เป็นสารเคมีจะออกฤทธิ์ทำลายรูขุมขนของเส้นผม เพื่อทำให้เส้นผมสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้ตามต้องการ ซึ่งในกระบวนการนี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อเส้นผม เช่ผมเสีย ผมแตกปลาย หรือผมขาดหลุดร่วงได้ นอกจากนี้ การสัมผัสกับสารเคมีโดยตรงเป็นเวลานานยังอาจทำให้หนังศีรษะเกิดการระคายเคืองหรืออักเสบ จนเกิดอาการหนังศีรษะลอกหรือเกิดรังแคตามมาได้อีกด้วย

2. อาจทำให้ต้องสูดดมสารเคมีเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานาน

การยืดผมมักใช้เวลานานประมาณ 4–5 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำยายืดผมซึมเข้าสู่เส้นผม และน้ำยายืดผมก็มักมีกลิ่นฉุนของสารเคมีที่รุนแรง ซึ่งการสูดดมกลิ่นของสารเคมีเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้  เช่น หายใจลำบาก รู้สึกแสบหรือระคายเคืองจมูก นอกจากนี้ ในบางกรณีอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองดวงตาร่วมด้วย

3. อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านม

ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม เช่น น้ำยายืดผม หรือน้ำยาย้อมผม มีส่วนผสมของสารเคมีหลายชนิด รวมถึงสารฟอร์มาลดีไฮด์ สารพาราเบน สารบิสฟีนอลเอ (Bisphenol A: BPA) ด้วย ซึ่งสารเคมีเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้ โดยเพศหญิงที่ใช้น้ำยายืดผมอย่างน้อยทุก 5–8 สัปดาห์ อาจมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมสูงถึง 30% เลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยในเรื่องนี้ยังเป็นเพียงงานวิจัยขั้นต้นเท่านั้น ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าสารเคมีตัวใดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งเต้านม จึงจำเป็นต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนี้

4. อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมดลูก

การใช้น้ำยายืดผมอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมดลูกได้ โดยงานวิจัยพบว่าเพศหญิงที่มีประวัติการใช้น้ำยายืดผมมากกว่าปีละ 4 ครั้ง มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งมดลูกมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับเพศหญิงที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าสารเคมีตัวใดในน้ำยายืดผมที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมดลูก

นอกเหนือจากการทราบความเสี่ยงจากการยืดผมแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือควรปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังในการยืดผม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อหนังศีรษะและเส้นผมตามมา โดยควรเลือกร้านทำผมและน้ำยายืดผมที่ได้มาตรฐาน ไม่ควรยืดผมบ่อยจนเกินไป และควรระมัดระวังไม่ให้ผมโดนน้ำหรือสารเคมีอื่น ๆ เช่น น้ำยาย้อมผม หลังจากการยืดผมภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย