Formaldehyde (ฟอร์มาลดีไฮด์)

Formaldehyde (ฟอร์มาลดีไฮด์)

Formaldehyde (ฟอร์มาลดีไฮด์) เป็นสารเคมีกลิ่นฉุนรุนแรง ไม่มีสี และติดไฟได้ง่าย มักใช้เป็นส่วนประกอบในวัสดุก่อสร้าง ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน ไม้อัด กาว และวัตถุที่ใช้ทำเป็นฉนวน  ใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อ และใช้รักษาสภาพศพมนุษย์ไม่ให้เน่าสลาย เป็นต้นด้านการรักษา Formaldehyde ถูกใช้เป็นยาต้านไวรัสเฉพาะที่ ใช้รักษาหูดที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า นอกจากนี้ อาจใช้ควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค์ และระงับเหงื่อที่ออกมามากกว่าปกติบริเวณเท้า หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์

ยา Formaldehyde มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

Formaldehyde

เกี่ยวกับยา Formaldehyde

กลุ่มยา ยาต้านไวรัสเฉพาะที่
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ รักษาหูด ระงับเหงื่อและกลิ่นไม่พึงประสงค์
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาใช้ภายนอก

คำเตือนในการใช้ยา Formaldehyde

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมทั้งประวัติการแพ้ยา อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่กำลังใช้อยู่ทุกชนิด ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • ห้ามเริ่มใช้ยา หยุดยา หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์
 • แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือวางแผนมีบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้
 • ผู้ที่กำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบุตร
 • ห้ามรับประทานยานี้โดยเด็ดขาด และต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากกลืนยานี้เข้าไป เพราะอาจทำให้เกิดอันตราย เช่น เกิดแผลเปื่อยหรือแผลอักเสบ อาเจียนหรืออาเจียนเป็นเลือด ปัสสาวะขัด ท้องเสีย และอาจรุนแรงถึงขั้นชักหรือหมดสติได้
 • ระมัดระวังไม่ให้ยาสัมผัสกับดวงตา จมูก หรือเยื่อบุต่าง ๆ

ปริมาณการใช้ยา Formaldehyde

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

หูดที่ฝ่ามือและฝ่าเท้า
ผู้ใหญ่ ใช้ยา Formaldehyde ชนิดสารละลายความเข้มข้น 3 เปอร์เซ็นต์ หรือชนิดเจลที่ละลายในน้ำความเข้มข้น 0.75 เปอร์เซ็นต์ ทาลงบริเวณที่เป็นหูด

การใช้ยา Formaldehyde

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • ใช้ยานี้กับผิวหนังเท่านั้น ห้ามรับประทานยา และไม่ให้ยาสัมผัสกับดวงตา จมูก และปาก
 • ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังใช้ยา
 • ล้างบริเวณที่เป็นหูดให้สะอาดและแห้งก่อนใช้ยา
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • ห้ามทายาซ้ำเป็น 2 เท่าในบริเวณเดิม
 • ควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น และความร้อน

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Formaldehyde

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Formaldehyde ที่ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที ได้แก่

 • ระคายเคืองผิวอย่างรุนแรง
 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ

ผลข้างเคียงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ผิวระคายเคืองหรือเกิดรอยแดง ผิวหนังบริเวณที่ใช้ยาแข็งหรือขาวซีด หากพบว่าอาการดังกล่าวแย่ลง รักษาแล้วอาการไม่หายไป หรือพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบ