ยาต้านแคลเซียม

ยาต้านแคลเซียม

Calcium Channel Blockers หรือยาต้านแคลเซียม เป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ไม่ให้แคลเซียมเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจ โดยทำให้หลอดเลือดขยายตัว เพิ่มการลำเลียงเลือดและออกซิเจนไปสู่หัวใจ และลดระดับความดันโลหิตลง ใช้รักษาภาวะความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และอาการเจ็บหน้าอก หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ อย่างโรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะหลอดเลือดหัวใจหดตัว โรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดที่มีกล้ามเนื้อหนากว่าปกติ รวมถึงอาจนำมาใช้ป้องกันอาการปวดศีรษะไมเกรนด้วย

2020 Calcium Channel Blockers rs

ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ คือ แอมโลดิปีน ฟิโลดิปีน นิคาร์ดิปีน ไนเฟดิปีน ดิลไทอะเซม และเวอราปามิล ซึ่งออกฤทธิ์ช่วยขยายหลอดเลือด และลดความดันโลหิต

นอกจากนี้ ยาไนเฟดิปีนยังถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคเรเนาด์ด้วย ส่วนยาดิลไทอะเซมและยาเวอราปามิลก็ยังนำมาใช้รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วย

คำเตือนในการใช้ยา Calcium Channel Blockers

ยาต้านแคลเซียมหรือ Calcium Channel Blockers แต่ละชนิดต่างมีข้อควรระวังในการใช้ยา และส่วนประกอบในยาแตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้ป่วยควรศึกษาวิธีการใช้ยาและคำเตือนบนฉลากให้ดีก่อนใช้ยาเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

ตัวอย่างข้อควรระวังในการใช้ยา Calcium Channel Blockers ได้แก่

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยากลุ่มนี้ หากมีประวัติแพ้ยาในกลุ่ม Calcium Channel Blockers รวมถึงประวัติอาการแพ้อื่น ๆ เพราะยานี้อาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือปัญหาอื่น ๆ ได้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากกำลังใช้ยาชนิดอื่น ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน อาหารเสริม และสมุนไพรใด ๆ เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยาในกลุ่มนี้
 • แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยากลุ่มนี้ก่อนเข้ารับการผ่าตัดรักษาใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติทางการแพทย์และภาวะเจ็บป่วยที่กำลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจชนิดรุนแรง อย่างกลุ่มอาการซิคไซนัสหรือหัวใจเต้นช้ากว่าปกติ (AV Block) มีภาวะหัวใจล้มเหลว ความดันโลหิตต่ำ โรคตับ หรือโรคไต
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด การขับรถ การใช้เครื่องจักร หรือกิจกรรมที่ต้องใช้ความระมัดระวังในระหว่างที่ใช้ยา เพราะยานี้อาจทำให้มีอาการง่วงซึมและเสี่ยงเกิดอันตรายตามมาได้
 • ร่างกายของผู้สูงอายุอาจไวต่อผลข้างเคียงของยา โดยอาจมีอาการเวียนศีรษะ ท้องผูก หรือมีอาการบวมบริเวณข้อเท้าหรือเท้าหลังใช้ยา
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนจะมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาให้ดีก่อนใช้ยากลุ่มนี้

ผลข้างเคียงของยา Calcium Channel Blockers

เนื่องจากยา Calcium Channel Blockers แต่ละชนิดอาจมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยจึงอาจมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้น ควรศึกษาข้อมูลจากฉลากยาอย่างระมัดระวังและใช้ยาอย่างถูกวิธีตามคำแนะนำของแพทย์เสมอ

ตัวอย่างผลข้างเคียงที่อาจพบได้จากการใช้ยาในกลุ่ม Calcium Channel Blockers

 • เวียนศีรษะ
 • ความดันโลหิตต่ำ
 • หัวใจเต้นช้าลง
 • ง่วงซึม
 • ท้องผูก
 • มีอาการบวมที่ข้อเท้าและขา
 • มีความอยากอาหารมากขึ้น
 • เหงือกบวมและมีเลือดออกตามไรฟัน
 • สมรรถภาพทางเพศลดลง

อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยมีผลข้างเคียงที่รุนแรง อย่างอาการลมพิษ มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง เวียนศีรษะอย่างรุนแรง น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น เป็นลม หายใจถี่ ไอ หรือหายใจมีเสียงหวีด ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และรีบไปพบแพทย์ทันทีหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง