Nicardipine (นิคาร์ดิปีน)

Nicardipine (นิคาร์ดิปีน)

Nicardipine (นิคาร์ดิปีน) เป็นยาในกลุ่มยาปิดกั้นแคลเซียม (Calcium Channel Blocker) ทำงานโดยการขยายหลอดเลือด ทำให้ความดันเลือดลดลง  และช่วยให้หัวใจไม่สูบฉีดเลือดหนักเกินไป รวมไปถึงช่วยควบคุมอาการเจ็บหน้าอก

Nicardipine

เกี่ยวกับ Nicardipine

กลุ่มยา ยาปิดกั้นแคลเซียม (Calcium Channel Blocker)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ ลดความดันโลหิต
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดเม็ดและยาฉีด

คำเตือนการใช้ยา Nicardipine

 • ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือมีแนวโน้มจะตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา
 • หากใช้ยาขณะให้นมบุตร ยาอาจถูกส่งผ่านน้ำนมไปสู่เด็กได้ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา บางรายอาจต้องหยุดให้นมบุตรหรือหยุดใช้ยา
 • ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากแพ้ยา Nicardipine ส่วนประกอบในตัวยาหรือยาตัวอื่น ๆ
 • ยาอาจทำให้เกิดอาการต่าง ๆ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ เจ็บหน้าอก และอ่อนเพลีย   
 • ยา Nicardipine อาจทำให้อาการของผู้ที่มีภาวะหัวใจวายแย่ลง อาการดังกล่าว ได้แก่ ขาและเท้าบวม อ่อนเพลีย หรือหายใจถี่
 • ผู้ที่เป็นโรคตับหรือโรคไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา  
 • หากต้องผ่าตัด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยา Nicardipine อยู่

ปริมาณการใช้ยา Nicardipine

ความดันโลหิตสูง

 • ผู้ใหญ่
  ยารับประทานปริมาณ 20-40 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ช่วงเวลาให้ยาอาจเพิ่มเป็นอย่างน้อย 3 วัน จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หรือยารับประทานชนิดค่อย ๆ ออกฤทธิ์ปริมาณ 30-60 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ความดันโลหิตสูง (การรักษาในช่วงแรก)

 • ผู้ใหญ่
  ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำอย่างช้า ๆ ปริมาณ 5 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง อาจต้องเพิ่มปริมาณยาขึ้น สูงสุด 15 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง แต่หากยาร่างกายตอบสนองตัวยาได้ดี อาจลดปริมาณให้ยาเหลือ 3 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 • ผู้ใหญ่
  ยารับประทานปริมาณ 20-40 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ช่วงเวลาให้ยาอาจเพิ่มเป็นอย่างน้อย 3 วัน จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

การใช้ยา Nicardipine

 • โดยปกติแล้วยา Nicardipine มักใช้ในสถานพยาบาล แต่หากจำเป็นต้องใช้ที่บ้าน ควรปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการใช้อย่างเหมาะสม และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • ไม่ควรขับรถระหว่างใช้ยา เพราะอาจได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงได้
 • ควรเก็บยาในบรรจุภัณฑ์ที่มากับตัวยา ปิดให้สนิท เก็บให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ควรเก็บยาในอุณหภูมิห้อง พ้นจากความร้อนและชื้น
 • ควรทิ้งยาเมื่อไม่ได้ใช้ยาแล้วหรือยาหมดอายุ
 • ห้ามใช้ยา หากสียาเปลี่ยนไป สีขุ่น เป็นฟอง บรรจุภัณฑ์แตกหรือชำรุด
 • หากนึกได้ว่าลืมกินยา ให้กินยาทันที แต่หากเลยมานานจนใกล้ถึงเวลากินยาครั้งต่อไป ให้ข้ามยาที่ลืมกินไป และกินยาตามตารางที่กำหนดไว้ปกติ ห้ามเพิ่มปริมาณยาโดยเด็ดขาด

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Nicardipine

ยา Nicardipine อาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะ ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียนและท้องเสีย อาการเหล่านี้เป็นผลข้างเคียงทั่วไปของยา หากสงสัยเกี่ยวกับอาการดังกล่าว ควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ยาบางรายควรไปพบแพทย์โดยทันที หากปรากฏผลข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้

 • มีอาการแพ้ เช่น บวมบริเวณ ใบหน้า ปาก ริมฝีปากหรือลิ้น มีผื่นผิวหนัง คัน เป็นลมพิษ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก เป็นต้น
 • เกิดอาการบวม แดงหรือปวดบริเวณที่ฉีดยา
 • มีอาการบวม แดงหรือปวดบริเวณน่อง
 • สับสน มีไข้
 • หัวใจเต้นผิดปกติหรือเต้นเร็ว
 • หายใจถี่หรือหายใจมีเสียงดังวีด (Wheezing)
 • เสียดหน้าอกหรือเจ็บหน้าอก มากขึ้น
 • มีรอยช้ำหรือเลือดออกโดยไม่ทราบสาเหตุ