ถามแพทย์

 • มีหัวใจเต้นฝืดฝืด เกิดจากสาเหตุอะไร

 •  Roblox
  สมาชิก

  หัวใจเต้นฝืดฝืดครับผมเป็นโรคอะไร

  Roblox  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Roblox

  ภาวะหัวใจเต้นฝืดดังกล่าวมานั้นอาจจะหมายถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นภาวะที่คลื่นไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อาจพบอาการที่สามารถสังเกตได้ เช่น ใจสั่น เจ็บหน้าอก หายใจหอบ เหงื่อออกมาก วิงเวียน หน้ามืด  ซึ่งมีด้วยกันหลายแบบ หลายชนิด 

  การรักษานั้นขึ้นกับว่าเป็นชนิดใด มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด บางแบบอาจจะแค่ติดตามอาการ ไม่ต้องรักษาทันที บางแบบถ้าเป็นมาก ร่วมกับมีอาการต่างๆดังกล่าวไป ควรได้รับการรักษาทันทีด้วยยาหรือการจี้ไฟฟ้า

  แนะนำการสอบถามกับแพทย์ที่รักษาโดยตรงอีกครั้ง และในระหว่างนี้ให้สังเกตอาการต่างๆของโรค ถ้ามีอาการเหนื่อยมาก แน่นอก ใจสั่นให้รีบไปพบแพทย์