Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์)

Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์)

Ammonium Chloride (แอมโมเนียมคลอไรด์) เป็นยาช่วยปรับสภาพเลือดที่มีความเป็นด่างมากเกินไปให้กลับสู่สภาวะสมดุล โดยเพิ่มความเป็นกรดหรือทำให้เป็นกรด นำมาใช้รักษาภาวะเลือดเป็นด่างจากกระบวนการเผาผลาญ (Metabolic Alkalosis) ระดับคลอไรด์ในเลือดต่ำ และอาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

Ammonium Chloride

ยา Ammonium Chloride มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Ammonium Chloride

กลุ่มยา ยาเพิ่มความเป็นกรดในเลือด
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ ช่วยเพิ่มความเป็นกรดของเลือด รักษาภาวะเลือดเป็นด่างจากกระบวนการเผาผลาญและระดับคลอไรด์ในเลือดต่ำ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาหยดเข้าทางหลอดเลือด

คำเตือนในการใช้ยา Ammonium Chloride

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ แพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • ผู้ที่มีภาวะขาดโซเดียม ปอดบกพร่อง ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นโรคไตหรือโรคตับ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
 • ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้
 • ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่งในระหว่างที่ใช้ยานี้
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยานี้ก่อนใช้ยา

ปริมาณการใช้ยา Ammonium Chloride

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

เพิ่มความเป็นกรดของเลือด

ผู้ใหญ่

ปริมาณการใช้ยาขึ้นอยู่กับความรุนแรง อาการ และความทนต่อยาของผู้ป่วย ยาแบบสารละลายต้องเจือจางก่อนใช้และหยดยาเข้าทางหลอดเลือดดำด้วยอัตราไม่เกิน 5 มิลลิลิตร/นาที โดยคอยตรวจสอบค่าไบคาร์บอเนตในเลือด (Bicarbonate) เนื่องจากมีผลต่อสภาพกรดด่างของเลือด

การใช้ยา Ammonium Chloride

 • ยา Ammonium Chloride ต้องเจือจางยาในของเหลวก่อนใช้ โดยให้ยาด้วยวิธีหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • เก็บยาที่อุณหภูมิระหว่าง 15-30 องศาเซลเซียส โดยเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Ammonium Chloride

การใช้ยา Ammonium Chloride อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น เจ็บหรือระคายเคืองบริเวณที่ฉีดยา มีผื่นขึ้น ปวดศีรษะ ง่วงซึมอย่างรุนแรง มีอาการสับสน ภาวะระบายลมหายใจเกิน หัวใจเต้นช้า เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยาดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาหรือไปพบแพทย์ทันที

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • ระดับแอมโมเนียในร่างกายสูง อาจส่งผลให้มีอาการบางอย่าง เช่น จังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นช้า หายใจผิดปกติ รู้สึกสับสน ผิวซีด ชัก เหงื่อออกมาก กระตุก หรืออาเจียน เป็นต้น
 • หากยารั่วออกจากเส้นเลือดในขณะที่ให้ยา ผู้ป่วยอาจมีอาการระคายเคือง แสบ ปวด บวม แดง หรือมีของเหลวรั่วออกจากบริเวณที่ให้ยา