ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ พบแพทย์ ดอท คอม (PobPad.com) เว็บไซต์และการบริการออนไลน์ ("PobPad" หรือ "เว็บไซต์")

นโยบายเหล่านี้ครอบคลุมการใช้งานทุกส่วนของเว็บไซต์ ซึ่งมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ข้อจำกัด และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อาจมีการปรับใช้ในภายหลัง

ในการใช้งานเว็บไซต์ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ เว็บไซต์นี้อาจไม่เหมาะกับคุณ และขอแนะนำให้ออกจากเว็บไซต์

การปฏิเสธการรับรองบริการทางสุขภาพ

เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ถูกนำเสนอในที่นี้ มีไว้เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการข้อมูลทางสุขภาพและการแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันได้ จึงไม่ควรนำข้อมูลด้านเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากเว็บไซต์ไปใช้โดยตรง หรือใช้แทนคำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการรักษาจากแพทย์ เว็บไซต์และการให้บริการภายในเว็บไซต์นี้ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้สร้างกิจปฏิบัติทางการแพทย์ การพยาบาล การให้คำแนะนำทางสุขภาพ การวินิจฉัย หรือการรักษาในระดับมืออาชีพแต่อย่างใด คุณควรปรึกษากับผู้ให้บริการทางการแพทย์ในการวินิจฉัย การรักษา รวมไปถึงความต้องการทางการแพทย์ที่จำเพาะเจาะจง ผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ได้แสดงถึงหรือรับประกันว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ จะปลอดภัย เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพทางการรักษาเป็นพิเศษ เราแนะนำให้ผู้ใช้บริการรับคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสมอเมื่อมีข้อสงสัยส่วนบุคคลทางด้านสุขภาพหรือภาวะอาการเจ็บป่วย หากคุณมีปัญหาสุขภาพหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาวะอาการเจ็บป่วย กรุณาติดต่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทันที

ข้อกำหนดการใช้งาน

การใช้เว็บไซต์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน พบแพทย์ (PobPad) อาจมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยการปรับเปลี่ยนจะมีผลทันทีหลังมีการโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ลงบนเว็บไซต์พบแพทย์ (PobPad) โดยคุณยอมรับที่จะทบทวนข้อตกลงเป็นระยะ การเข้าสู่เว็บไซต์และการใช้บริการของคุณจะถือเป็นการยินยอมรับข้อตกลงเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ ทางพบแพทย์ (PobPad) อาจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางการแพทย์และการให้บริการผ่านเว็บไซต์ พบแพทย์ (PobPad) บ้างเป็นครั้งคราว คุณอาจต้องเข้าถึงข้อตกลงเพิ่มเติมและได้รับการอนุมัติก่อนเข้าสู่ข้อมูลสำคัญทางการแพทย์หรือบริการใด ๆ

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

เว็บไซต์มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ใช้งานที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เว็บไซต์นี้ไม่ประสงค์ให้มีผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำชี้แนะจากพ่อแม่และผู้ปกครองขณะใช้งานเว็บไซต์นี้

คุณยอมรับข้อตกลงที่จะไม่ทำสิ่งเหล่านี้:

 • อัปโหลดหรือส่งต่อการสื่อสารและเนื้อหาใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อสิทธิส่วนบุคคล
 • ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ในการละเมิดต่อกฎหมายระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับสากล
 • ใช้เว็บไซต์นี้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่สิ่งที่ไม่เหมาะสมต่อบุคคลที่สาม
 • ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อโพสต์หรือส่งต่อสิ่งที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ข่มขู่ ล่วงละเมิด ใส่ร้าย แสดงความเกลียดชัง หรือทำให้เกิดความอับอายแก่บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลใด ๆ
 • พยายามที่จะปิดระบบ เจาะข้อมูล หรือแทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์นี้
ถ้าคุณเข้าถึงการใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ภายใต้ข้อกำหนดความปลอดภัยของเว็บไซต์ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับจากบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ รวมไปถึงรับผิดชอบต่อการเข้าถึงข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย และคุณยอมรับที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

การยุติการใช้งาน

พบแพทย์ (PobPad) อาจมีดุลยพินิจในการยุติการใช้งานบัญชีผู้ใช้หรือการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยคุณต้องรับผิดชอบในการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระก่อนยุติการใช้งาน พบแพทย์ (PobPad) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกไม่ว่ากรณีใด ๆ ภายในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การใช้บล็อกและสื่อเชิงตอบโต้

ถ้าคุณใช้บล็อกหรือมีการโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์ ถือเป็นการมอบสิทธิ์ให้ พบแพทย์ (PobPad) ในการทำซ้ำ เผยแพร่ ประกาศ นำเสนอ แก้ไข ปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งที่คุณโพสต์ หรืออีกนัยหนึ่งคือ เว็บไซต์สามารถใช้ข้อมูลภายใต้การยินยอมของคุณได้ ไม่ว่าในจุดประสงค์ใด รูปแบบใด หรือในสื่อใดก็ตาม

ถ้าคุณใช้บล็อกหรือมีการโพสต์ข้อความบนเว็บไซต์ คุณจะตกลงว่าคุณจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้:

 • โพสต์สิ่งที่ละเมิดต่อสิทธิของบุคคลที่สาม รวมไปถึงละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว และสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
 • โพสต์สิ่งที่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร หมิ่นประมาท ข่มขู่ ล่วงละเมิด ใส่ร้าย แสดงความเกลียดชัง หรือทำให้เกิดความอับอายแก่บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลใด ภายใต้ดุลยพินิจของพบแพทย์ (PobPad) แต่เพียงผู้เดียว
 • โพสต์โฆษณาหรือคำเชิญชวนในทางธุรกิจ
 • โพสต์จดหมายลูกโซ่หรือธุรกิจเครือข่าย
 • ปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรส บุตร หรือญาติพี่น้อง
 • ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ์ของคุณในการโพสต์หรือการเข้าดูคอมเม้นต์
 • โพสต์ข้อความเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง หรือในรูปแบบของสแปม
พบแพทย์ (PobPad) ขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่มีพันธะผูกพัน) ในการกระทำใด ๆ ดังต่อไปนี้
 • กำจัดการสื่อสารใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องต่อข้อกำหนดการใช้งาน
 • ยุติการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ทั้งบนเว็บไซต์และการใช้ในลักษณะเฉพาะ อย่างเช่นบล็อก
 • แก้ไข หรือลบการสื่อสารที่ถูกโพสต์บนบล็อก ไม่ว่าการสื่อสารนั้นจะขัดต่อเกณฑ์การใช้งานหรือไม่
การชดใช้ค่าเสียหาย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ พบแพทย์ ดอท คอม (PobPad.com) ในกรณีที่มีค่าเสียหายหรือรายจ่ายจากความเสียหาย ความสูญเสีย หนี้สิน และการดำเนินคดี (รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าจ้างนักกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณโพสต์หรือการกระทำใด ๆ ของคุณบนเว็บไซต์

การจำกัดความรับผิดชอบ

การใช้งานเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงส่วนบุคคล พบแพทย์ (PobPad) จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีใด ๆ อันเกิดจากการใช้เนื้อหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ จนเกิดความเสียหาย ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยไม่ตั้งใจ หรือที่เป็นผลเกิดขึ้นตามมา อย่างค่าธรรมเนียม ค่าปรับ บทลงโทษ หรือหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือข้อมูลภายในเว็บไซต์ การชดเชยในกรณีที่คุณไม่พึงพอใจในการให้บริการของเว็บไซต์ คือ การหยุดใช้บริการของทางเว็บไซต์ ด้วยประการทั้งปวง ผู้ใช้งานยอมรับว่าข้อความนี้จะครอบคลุมถึงสินค้าและบริการทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์ด้วย

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก (บุคคลที่สาม)

เว็บไซต์มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม การเชื่อมต่อเหล่านี้จะอำนวยความสะดวกให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์อื่นได้โดยมิได้มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงแต่อย่างใด

เราไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทนใด ๆ ในด้านเนื้อหาข้อความ คุณภาพ การดำเนินการ ความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือการซื้อขายในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามบน พบแพทย์ ดอท คอม (PobPad.com) ไม่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน การรับรอง ความเห็นชอบ หรือความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม พบแพทย์ ดอท คอม (PobPad.com) ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่ถูกนำเสนอในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามอาจแตกต่างกับเงื่อนไขการใช้งานและข้อกำหนดตามกฎหมายของเว็บไซต์นี้อย่างสิ้นเชิง กรุณาทบทวนเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์บุคคลที่สามทั้งหมด ในแง่เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการให้บริการ กรุณาติดต่อเราที่

info@PobPad.com