เกี่ยวกับเรา

พบแพทย์ (PobPad) มุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลด้านการแพทย์ โรคภัยไข้เจ็บ ยา สุขภาพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจง่ายสำหรับชาวไทย มีข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ โดยได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากแพทย์ชาวไทยในทีมของเรา  นอกจากนี้ เรายังมีหน้าเพจสำหรับการถามตอบเกี่ยวกับโรค ยา และปัญหาสุขภาพต่าง ๆ กับแพทย์ของเราอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์คือการให้ข้อมูลทางด้านสุขภาพ ที่เป็นข้อมูลที่ดี น่าเชื่อถือ และมีประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างแท้จริง โดยให้ผู้อ่านชาวไทยได้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจในการรับการรักษาพยาบาล หรือรักษาตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ เราเชื่อว่าผู้ป่วยที่มีความรู้และข้อมูลจะทำให้เขาสามารถรักษาตนเองและช่วยดูแลครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พบแพทย์ (PobPad) จะช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น

บริษัทได้ก่อตั้งในประเทศไทยเดือนกันยายน และได้เปิดตัวเว็บไซต์ พบแพทย์ (PobPad) วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยเป็นผู้ให้ข้อมูลในด้านการแพทย์แบบออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ราเนลาจ จำกัด จากประเทศสิงคโปร์ ผู้เป็นเจ้าของกลุ่ม Alodokter ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข้อมูลการแพทย์ที่โด่งดังและประสบความสำเร็จในอินโดนีเซียและมุ่งขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทีมของเราประกอบไปด้วยแพทย์ที่มากประสบการณ์ที่จะรับประกันได้ว่าข้อมูลของ พบแพทย์ (PobPad) เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริง เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ประสบการณ์และข้อมูลที่มีคุณค่าเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ในการดูแลตัวเองของคุณ

ทีมแพทย์ของเรา:

dominiqueDr Dominique Dupagne

Dominique เป็นแพทย์ชาวฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของฟอรั่มเกี่ยวกับสุขภาพที่ได้รับความนิยมและโด่งดังเป็นอันดับสองในประเทศฝรั่งเศส เขาเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่  Vidal ซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส และเป็นผู้เชี่ยวขาญในกลยุทธ์ดิจิทัล ณ ขณะนี้ Dominique เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์กับเว็บไซต์พบแพทย์ (PobPad) สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Dupagne

แพทย์ประจำกองบรรณาธิการ

Dr Ninlawanแพทย์หญิงนิลวรรณ นิมมานวรวงศ์,  บรรณาธิการทางการแพทย์

Dr Kitiyaแพทย์หญิงกิติยา สันติพาณิชย์วงศ์, บรรณาธิการทางการแพทย์
nongnaphatแพทย์หญิงนงนภัส เก้าเอี้ยน, บรรณาธิการทางการแพทย์

กองบรรณาธิการ

 

Kritiyaกฤติยา วงศ์เทววิมาน, บรรณาธิการบทความ

 

Faiเกศริน รัตนพรรณทอง, นักเขียน

 

Pinทิพย์จุฑา ขอจิตต์เมตต์, นักเขียน

 

Macปาณพล ปุญประเสริฐ, นักเขียน

 

Fiatศรัณยา ไชยดวงศรี, นักเขียน

 

Jangสุภัสสร กล่ำคลองตัน, นักเขียน

Piyawanปิยวรรณ เฉลิมฉัตรวณิช, นักเขียน

Phutinut (2)ภูติณัฐ สิทธิโชคสกุลชัย, นักเขียน

คณะผู้บริหาร

Nathanael Faibis, ผู้ก่อตั้ง
 

Daniel Stan, ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย