ถามแพทย์

 • ปวดท้องน้อยฝั่งซ้ายต่อเนื่อง เคยส่องกล้องพบมีลำไส้ใหญ่อักเสบและติ่งเนื้อขนาดเล็ก และตรวจพบว่าเป็นนิ่วทางเดินปัสสาวะ ควรรักษาอย่างไร

 • สวัสดีครับอาจารย์ครับ ขอเล่าอาการเป็นไทม์ไลน์ประวัติการรักษาที่ผ่านมานะครับ 2559=ช่วงต้นปีเคยเข้ารับการส่องกล้อง พบลำไส้ใหญ่อักเสบและมีติ่งเนื้อขนาดเล็ก ตัดไปตรวจพบปกติ รับยารักษาลำไส้อักเสบ หลังจากนั้นช่วงกลางปี เป็นฝีคัณฑสูตรและเข้ารับการผ่าตัดรูทวารแบบเปิด ใช้เวลาเป็นปีที่หนองหยุดสนิท และรับยารักษาลำไส้อักเสบต่อเนื่อง 2561=รับการส่องกล้องติดตามการรักษาลำไส้ใหญ่อักเสบ ตรวจติ่งเนื้อพบปกติเช่นเดิม รับยารักษาลำไส้ต่อเนื่อง ผ่านมาได้ถึงปีปลาย 62 เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยน รพ.ใช้สิทธิ์ เลยไม่ได้รับยาต่อเนื่องอีกเลย 2565=ตรวจสุขภาพต้นปี หมอเตือนพบเม็ดเลือดในปัสสาวะเล็กน้อยแต่ไม่ได้ไปตรวจเพิ่ม ผ่านมาเดือนกว่ามีอาการปวดท้องน้อยฝั่งซ้าย+ปัสสาวะถี่พร้อมอาการปวดหลังปวดเอวที่มีอยู่แล้ว หมอให้ยาละลายนิ่ว+ขับปัสสาวะมารักษาก่อนพร้อมนัดตรวจอีกสองสัปดาห์ ผลตรวจยังปกติ ต่อมาในต้นเดือนมีนาคม 2565 เป็นฝีคัณฑสูตรที่รูทวารครั้งที่2และผ่าตัดแบบเปิดเช่นเดิมเป็นครั้งที่2 ปัจจุบัน อาการที่ยังมีอยู่ได้แก่ หนองฝีคัณฑสูตรที่รูทวารยังไหลออกอยู่ ปวดท้องน้อยร่วมกับปวดเอวและหลัง กระผมอยากรบกวนสอบถามอาจารย์จากอาการที่เป็นอยู่นี้ ว่าผมควรเข้าตรวจหรือแจ้งรักษาอย่างไรให้ถูกทางครับ
  เขยลาวท้าวภูมิ คุณอัมรินทร์ แหลมคม  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ เขยลาวท้าวภูมิ คุณอัมรินทร์ แหลมคม

   

  อาการปวดท้องน้อยฝั่งซ้ายมาต่อเนื่องอาจจะมีสาเหตุมาได้จากหลายระบบ เช่นมีลำไส้แปรปรวน ลำไส้อักเสบเรื้อรัง เนื้องอกในลำไส้ กล้ามเนื้อหน้าท้องอักเสบ กระเพาะปัสสาวะหรือกรวยไตอักเสบ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

   

  การตรวจส่องกล้องเคยพบมีลำไส้ใหญ่อักเสบและติ่งเนื้อขนาดเล็กนั้น เรื่องลำไส้ใหญ่อักเสบอาจทำให้ปวดท้องน้อยได้ แต่หากได้รับการรักษาด้วยยาแล้วอาการควรจะดีขึ้น ส่วนติ่งเนื้อขนาดเล็กอาจจะไม่ได้บอกอะไรชัดเจน

   

  จากที่ให้ประวัติมา ดูเหมือนจะมีเรื่องปัสสาวะผิดปกติด้วย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุได้มากกว่าเรื่องของลำไส้อักเสบ (ถ้าไม่ได้มีอาการการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจน) แนะนำการติดตามอาการกับแพทย์ เอานิ่วอก และตรวจปัสสาวะดูเป็นระยะ และถ้ายังมีอาการปัสสาวะผิดปกติอยู่ให้รีบแจ้งแพทย์ผู้รักษา

   

  ในเบื้องต้นดื่มน้ำมากๆ ไม่กลั้นปัสสาวะ กินยาแก้ปวดได้ในช่วงที่รู้สึกว่าปวดมาก และอาจจะกินอาหารที่มีกากใยสูง ขับถ่ายให้เป็นเวลาร่วมด้วย 

  เขยลาวท้าวภูมิ คุณอัมรินทร์ แหลมคม  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ เขยลาวท้าวภูมิ คุณอัมรินทร์ แหลมคม

   

  อาการปวดท้องน้อยฝั่งซ้ายมาต่อเนื่องอาจจะมีสาเหตุมาได้จากหลายระบบ เช่นมีลำไส้แปรปรวน ลำไส้อักเสบเรื้อรัง เนื้องอกในลำไส้ กล้ามเนื้อหน้าท้องอักเสบ กระเพาะปัสสาวะหรือกรวยไตอักเสบ นิ่วในทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

   

  การตรวจส่องกล้องเคยพบมีลำไส้ใหญ่อักเสบและติ่งเนื้อขนาดเล็กนั้น เรื่องลำไส้ใหญ่อักเสบอาจทำให้ปวดท้องน้อยได้ แต่หากได้รับการรักษาด้วยยาแล้วอาการควรจะดีขึ้น ส่วนติ่งเนื้อขนาดเล็กอาจจะไม่ได้บอกอะไรชัดเจน

   

  จากที่ให้ประวัติมา ดูเหมือนจะมีเรื่องปัสสาวะผิดปกติด้วย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุได้มากกว่าเรื่องของลำไส้อักเสบ (ถ้าไม่ได้มีอาการการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจน) แนะนำการติดตามอาการกับแพทย์ เอานิ่วอก และตรวจปัสสาวะดูเป็นระยะ และถ้ายังมีอาการปัสสาวะผิดปกติอยู่ให้รีบแจ้งแพทย์ผู้รักษา

   

  ในเบื้องต้นดื่มน้ำมากๆ ไม่กลั้นปัสสาวะ กินยาแก้ปวดได้ในช่วงที่รู้สึกว่าปวดมาก และอาจจะกินอาหารที่มีกากใยสูง ขับถ่ายให้เป็นเวลาร่วมด้วย