ดอกซีลามีน

ดอกซีลามีน

Doxylamine (ยาดอกซีลามีน) เป็นยาต้านฮิสตามีน ออกฤทธิ์ยับยั้งสารฮิสตามีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ใช้บรรเทาอาการนอนไม่หลับในระยะสั้นเป็นครั้งคราว และอาจใช้ร่วมกับยาแก้คัดจมูกหรือยาอื่น ๆ เพื่อบรรเทาอาการที่เกิดจากหวัด เช่น จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล เป็นต้น

2060 Doxylamine rs

เกี่ยวกับยา Doxylamine

กลุ่มยา ยาต้านฮิสตามีน
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ใช้บรรเทาอาการนอนไม่หลับ บรรเทาอาการจาม มีน้ำมูก และภูมิแพ้
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ Category C จากการศึกษาในสัตว์พบว่า
ทำให้เกิดความผิดปกติต่อตัวอ่อนในครรภ์สัตว์
แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์ หรือไม่มีข้อมูลเพียงพอในการศึกษาทดลอง
ในมนุษย์และสัตว์ ควรใช้ยาเมื่อพิจารณาแล้วว่า
มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกในครรภ์

คำเตือนในการใช้ยา Doxylamine

 • แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงหากแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบก่อนใช้ยาหากกำลังรับประทานยาชนิดอื่นอยู่ ทั้งยาที่ซื้อรับประทานเอง ยาตามใบสั่งแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม สมุนไพร หรือยาทุกชนิดที่กำลังจะรับประทาน
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากกำลังป่วยหรือเคยมีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง โรคลมชัก โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ภาวะความดันเลือดสูง โรคต้อหิน ไทรอยด์เป็นพิษ มีปัญหาด้านการหายใจ ปัสสาวะลำบาก มีแผล เป็นต้น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากกำลังตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร และแจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหากตั้งครรภ์ในระหว่างที่ใช้ยา
 • ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ ควบคุมเครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตื่นตัว รวมทั้งไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะอาจทำให้รู้สึกง่วงมากขึ้น
 • ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยาหรือใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติชนิดใด ๆ ที่ส่งผลให้ร่างกายเคลื่อนไหวช้าลง
 • แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบว่ากำลังรับประทานยา Doxylamine อยู่ หากต้องเข้ารับการผ่าตัด
 • ขณะรับประทานยานี้ ควรระมัดระวังหากต้องอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัด หรือต้องทำกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวของร่างกายมาก ๆ และควรดื่มน้ำมาก ๆ เพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ
 • ไม่ควรใช้ยานี้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี รับประทานยาที่มีส่วนผสมของ Doxylamine โดยควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ
 • ผู้สูงอายุไม่ควรใช้ยา Doxylamine เพราะยาชนิดนี้ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับยาอื่น ๆ ที่ใช้รักษาอาการเดียวกันในผู้ป่วยสูงวัย รวมถึงอาจทำให้ได้รับผลข้างเคียงเพิ่มขึ้น ซึ่งหากมีอายุ 65 ปี ขึ้นไป ควรปรึกษาแพทย์ถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยาชนิดใด ๆ ก่อนใช้ยาเสมอ

ปริมาณการใช้ยา Doxylamine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยา Doxylamine อาจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

โรคนอนไม่หลับ
ตัวอย่างปริมาณการใช้ยา Doxylamine เพื่อบรรเทาอาการนอนไม่หลับในระยะสั้นเป็นครั้งคราว    

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณ 25 มิลลิกรัม ก่อนเข้านอน 30 นาที หรืออาจเพิ่มปริมาณยาเป็น 50 มิลลิกรัม หากมีความจำเป็น

ภาวะภูมิแพ้
ตัวอย่างปริมาณการใช้ยา Doxylamine เพื่อรักษาภาวะภูมิแพ้

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณไม่เกิน 25 มิลลิกรัม/ครั้ง โดยมีระยะห่างระหว่างการรับประทานยาแต่ละครั้ง 4-6 ชั่วโมง ปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 150 มิลลิกรัม/วัน

การใช้ยา Doxylamine

 • ใช้ยาตามฉลากและคำแนะนำของแพทย์อย่างระมัดระวัง หากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์เสมอ
 • ห้ามเริ่มรับประทานยา หยุดใช้ยา หรือปรับปริมาณยาเองหากแพทย์ไม่ได้แนะนำ
 • ห้ามรับประทานยานี้นานเกิน 2 สัปดาห์ หากแพทย์ไม่ได้สั่ง
 • ควรไปพบแพทย์หากรับประทานยา Doxylamine พร้อมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาอาการไอหรือหวัดแล้วมีอาการแย่ลง หรือมีอาการนานกว่า 1 สัปดาห์
 • หากลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รีบรับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้ถึงเวลาที่ต้องรับประทานยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป โดยไม่ต้องรับประทานยาเพื่อทดแทน
 • ควรวัดปริมาณยา Doxylamine ชนิดน้ำ โดยใช้ถ้วยหรือช้อนตวงยาที่มาพร้อมกับยา หรือใช้ช้อนสำหรับตวงยาโดยเฉพาะ
 • หากคาดว่าตนเองรับประทานยาเกินปริมาณ ให้ไปพบแพทย์ทันที
 • ไม่ใช้ยาร่วมกับผู้อื่น และไม่ให้ผู้อื่นรับประทานยาของตนเอง
 • ควรทิ้งยาที่หมดอายุหรือยาที่ไม่ใช้แล้ว โดยอาจสอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ห้ามเทยาลงในชักโครกหรืออ่างล้างมือหากแพทย์ไม่ได้แนะนำ
 • เก็บยาในอุณหภูมิห้อง และเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ให้ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง และความชื้น

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Doxylamine

การใช้ยา Doxylamine อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น รู้สึกง่วง มีเสมหะข้นเหนียวในจมูกหรือคอ ปวดศีรษะ ปาก จมูก และคอแห้ง คลื่นไส้ ท้องผูก แน่นหน้าอกมากขึ้น ตื่นเต้น ประหม่า เป็นต้น โดยผู้ป่วยควรไปพบแพทย์หากพบอาการรุนแรงหรืออาการป่วยไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น

นอกจากนี้ ควรไปพบแพทย์ทันทีหากหลังจากใช้ยาแล้วมีปัญหาด้านการมองเห็น สับสน เห็นภาพหลอน ปัสสาวะน้อยหรือปัสสาวะไม่ออก เวียนศีรษะหรือง่วงซึมอย่างรุนแรง หรือมีอาการแพ้ยา เช่น หายใจลำบาก มีอาการบวมบริเวณหน้า ปาก ลิ้น คอ เป็นลมพิษ เป็นต้น