ARBs

ARBs

ARBs (Angiotensin Receptor Blockers) หรือยาปิดกั้นการทำงานของแองจิโอเทนซิน รีเซฟเตอร์ เป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจวาย และโรคไตวายเรื้อรัง โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของสารแองจิโอเทนซิน 2 (Angiotensin II) ที่ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ ส่งผลให้หลอดเลือดขยายหรือคลายตัว ความดันในหลอดเลือดจึงลดลงและหัวใจสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้น นอกจากนี้ อาจนำไปใช้รักษาหรือป้องกันปัญหาสุขภาพอื่นตามดุลยพินิจของแพทย์

แพทย์จะจ่ายยา ARBs ให้กับผู้ป่วยแตกต่างกันไป บางกรณีอาจใช้แทนกลุ่มยาที่มีลักษณะคล้ายกัน อย่างยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์ (ACE Inhibitor) ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ตอบสนองต่อยาได้ไม่ดีหรือเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หลังใช้ยาในกลุ่มดังกล่าว 

ตัวอย่างยาในกลุ่ม ARBs เช่น ยาลอซาร์แทน (Losartan) ยาเทลมิซาร์แทน (Telmisartan) ยาอาซิลซาร์แทน (Azilsartan) ยาแคนดิซาร์แทน (Candesartan) หรือยาโอลมีซาร์แทน (Olmesartan) เป็นต้น 

Blood,Pressure,Medication,,Cuff,,And,Stethoscope.

คำเตือนในการใช้ยา ARBs

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • แจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติทางสุขภาพ ประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาในกลุ่มนี้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นตามมา
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา วิตามิน หรือสมุนไพรทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยาในกลุ่มนี้ ทำให้ตัวยามีประสิทธิภาพลดลงหรือเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียง เช่น ยาเอซีอี อินฮิบิเตอร์อาจทำให้เสี่ยงต่อความดันโลหิตต่ำ อันตรายต่อไต หรือมีระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง ยาแก้ปวดอย่างยาไอบูโพรเฟนหรือยานาพรอกเซนที่ทำให้ระดับโพแทสเซียมในเลือดเพิ่มสูง เป็นต้น 
 • ผู้ป่วยอาจต้องเข้ารับการตรวจเลือดหรือตรวจการทำงานของไตขณะใช้ยาเป็นประจำตามคำสั่งของแพทย์ 
 • ในระหว่างใช้ยา ARBs ผู้ป่วยควรเลือกรับประทานอาหารที่มีเกลือและโพแทสเซียมต่ำ ไม่ควรรับประทานสารทดแทนเกลือหรืออาหารที่มีโพแทสเซียมปริมาณมาก
 • ผู้สูงอายุควรใช้ยา ARBs ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำจากแพทย์ผู้ดูแลอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์ไม่ควรใช้ยาในกลุ่ม ARBs เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงอื่น ๆ อย่างภาวะน้ำคร่ำน้อย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ 

ผลข้างเคียงของการใช้ยา ARBs

ยา ARBs อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นหรือรุนแรงมากขึ้นควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและปรับการรักษาให้เหมาะสม โดยตัวอย่างผลข้างเคียงที่พบได้ เช่น

 • ปวดศีรษะ 
 • เวียนศีรษะ คล้ายจะหมดสติ 
 • ความดันโลหิตต่ำ 
 • ง่วงซึม 
 • อ่อนเพลีย 
 • มีอาการคล้ายไข้หวัด 
 • อาหารไม่ย่อย อาเจียน ท้องเสีย 
 • ปวดหลัง ปวดเกร็งกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
 • นอนไม่หลับ

นอกจากนี้ การใช้ยา ARBs อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย แต่พบได้ค่อนข้างน้อย เช่น อาการแพ้ยาที่รุนแรง ตับหรือไตวาย มีอาการบวมของเนื้อเยื่อใต้ชั้นผิวหนังหรือแองจีโออีดีมา เซลล์เม็ดเลือดขาวต่ำ หรือหัวใจเต้นผิดปกติจากระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง อย่างไรก็ตาม หากพบความผิดปกติใด ๆ ในระหว่างการใช้ยา ผู้ป่วยควรหยุดใช้ยาแล้วรีบแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วย