ไดอะเซอรีน (Diacerein)

ไดอะเซอรีน (Diacerein)

Diacerein (ไดอะเซอรีน) เป็นยาที่ใช้บรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบของโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis) โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของโปรตีนที่มีส่วนทำให้เกิดการอักเสบ ตัวยาจึงช่วยต้านการอักเสบ ยับยั้งการสลายตัว รวมถึงช่วยเสริมสร้างกระดูก กระดูกอ่อน และเยื่อหุ้มไขข้อในผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อมได้

ยา Diacerein จัดอยู่ในกลุ่มยาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า จึงมักถูกใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อมที่ไม่เฉียบพลันเป็นหลัก โดยแพทย์อาจใช้เสริมกับกลุ่มยาระงับปวดและกลุ่มยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ร่วมด้วย

ไดอะเซอรีน (Diacerein)

เกี่ยวกับยา Diacerein

กลุ่มยา ยากลุ่ม Other Drugs Acting on Musculoskeletal System
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบจากโรคข้อเสื่อม
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และผู้ให้นมบุตร Category B จากการศึกษาในสัตว์ ไม่พบความเสี่ยงในการทำให้เกิดความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ แต่ไม่มีการศึกษาในมนุษย์หรืออาจพบผลไม่พึงประสงค์ในสัตว์ และยังไม่พบความเสี่ยงในมนุษย์เมื่อใช้ในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์ รวมทั้งไม่มีหลักฐานทางการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า มีความเสี่ยงเมื่อใช้ในช่วงหลังเดือนที่สามเป็นต้นไป ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือผู้ที่กำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยา
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนการใช้ยา Diacerein

เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา Diacerein ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้

  • แจ้งให้แพทย์ทราบหากมีประวัติการแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยา Diacerein รวมถึงยาชนิดอื่น ๆ เพราะอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย
  • แจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติทางการแพทย์และอาการป่วยในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ที่มีความไวต่อสารแอนทราควิโนน (Anthraquinone) มีอาการปวดท้องไม่ทราบสาเหตุ เป็นโรคโครห์น (Crohn’s Disease) โรคลำไส้อักเสบ ลำไส้อุดตัน ลำไส้แปรปวน โรคไตและโรคตับขั้นรุนแรง
  • แจ้งให้แพทย์ทราบหากวางแผนที่จะตั้งครรภ์ กำลังตั้งครรภ์ หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่มีข้อสรุปทางการแพทย์ที่แน่ชัดว่าตัวยามีความปลอดภัยต่อผู้ที่ตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร
  • การใช้ยา Diacerein ในผู้สูงอายุควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากผู้สูงอายุอาจเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้มากกว่าคนวัยอื่น 

ปริมาณการใช้ยา Diacerein

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยา Diacerein ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยตัวอย่างการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบจากโรคข้อเสื่อมมีดังนี้

ผู้ใหญ่ให้รับประทานยาครั้งละ 50 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือรับประทานยา 50 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้งพร้อมมื้อเย็นเป็นเวลา 24 สัปดาห์ และอาจมีการเพิ่มปริมาณยาเป็น 100 มิลลิกรัม/วัน โดยปริมาณยาต่อครั้งจะแบ่งรับประทานตามที่แพทย์เห็นว่าเหมาะสมกับผู้ป่วย และระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาของผู้ป่วย

การใช้ยา Diacerein

การใช้ยา Diacerein ควรรับประทานตามคำแนะนำของแพทย์หรือตามคำอธิบายบนฉลากเท่านั้น ไม่ควรรับประทานยามากกว่าหรือน้อยกว่าที่แพทย์กำหนด โดยยา Diacerein สามารถดูดซึมได้ดีหากรับประทานพร้อมกับอาหาร จึงควรรับประทานยาพร้อมมื้ออาหารหรือรับประทานหลังมื้ออาหารทันที 

นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยา Diacerein ร่วมกับยาลดกรด เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพของตัวยาลดลง หากต้องรับประทานยาลดกรด ควรรับประทานหลังจากรับประทานยา Diacerein อย่างน้อย 2 ชั่วโมง และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการรับประทานยานี้ด้วย 

ในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด ให้รับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าหากนึกขึ้นได้ตอนที่ใกล้กับเวลารับประทานยาครั้งถัดไปให้ข้ามไปรับประทานครั้งถัดไป ไม่ต้องรับประทานยาซ้ำ 2 ครั้ง และควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากลืมรับประทานยาบ่อยครั้ง

การเก็บรักษายา Diacerein ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงความชื้น การโดนแสง และเก็บให้พ้นมือเด็ก

ปฏิกิริยาระหว่างยา Diacerein กับยาอื่น

ยา Diacerein อาจทำปฏิกิริยากับยา วิตามิน หรือสมุนไพรบางชนิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลง หากกำลังใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ อยู่ ควรแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบก่อนเสมอ โดยเฉพาะยาต่อไปนี้

  • ยาขับปัสสาวะ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะขาดน้ำและภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ
  • กลุ่มยาคาร์ดิแอกไกลโคไซด์ (Cardiac Glycoside) เช่น ยาไดจอกซิน (Digoxin) ยาดิจิท็อกซิน (Digitoxin) เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
  • ยาปฏิชีวนะ เช่น อะม็อกซีซิลลิน (Amoxicillin) กรดคลาวูลานิก (Clavulanic Acid) เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบทางเดินอาหาร
  • ยาลดกรดที่มีส่วนประกอบของอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Aluminium Hydroxide) แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ (Magnesium Hydroxide) และแคลเซียม เพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพการดูดซึมของตัวยาลดลง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Diacerein

การใช้ยา Diacerein อาจทำให้เกิดอาการท้องเสีย ซึ่งอาการมักจะดีขึ้นได้เมื่อมีการใช้ยาพร้อมกับรับประทานอาหาร หากมีอาการท้องเสียมากให้ดื่มน้ำเยอะ ๆ หรือดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ประเภท ORS (Oral Rehydration Salts) เพื่อทดแทนน้ำและแร่ธาตุที่ร่างกายเสียไป

นอกจากนี้ ผลข้างเคียงอื่นที่อาจพบได้จากใช้ยา Diacerein เช่น ท้องอืด ปวดท้อง ปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม และมีผื่นขึ้น ซึ่งหากผลข้างเคียงต่าง ๆ ไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงมากกว่าเดิม ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์