เอดาราโวน

เอดาราโวน

Edaravone (เอดาราโวน) เป็นยาที่ใช้ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส (Amyotrophic Lateral Sclerosis: ALS) ออกฤทธิ์ช่วยชะลอความรุนแรงของโรค แต่ไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ รวมถึงไม่สามารถรักษาเส้นประสาทที่ถูกทำลายหรือภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ อาจนำยานี้มาใช้บรรเทาอาการอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

2097 Edaravone rs

เกี่ยวกับยา Edaravone

กลุ่มยา ยาบรรเทาอาการของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ช่วยชะลอความรุนแรงของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีด
การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ ยังไม่มีการระบุหมวดหมู่สำหรับการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ แต่จากการศึกษาในสัตว์พบว่า
ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อตัวอ่อนในครรภ์สัตว์ และยังไม่มีข้อมูลจากการศึกษาด้านนี้ในมนุษย์


คำเตือนในการใช้ยา Edaravone

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาและสารอื่น ๆ เพราะยา Edaravone อาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือเกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ ตามมาได้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากเคยป่วยเป็นโรคหืดหรือภูมิแพ้ซัลไฟต์
 • ก่อนใช้ยา รวมทั้งก่อนรับการรักษาหรือการผ่าตัดใด ๆ ต้องแจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับยา วิตามิน อาหารเสริม หรือสมุนไพรทุกชนิดที่ผู้ป่วยกำลังใช้อยู่ เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยานี้ และอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลงได้
 • ห้ามเริ่มใช้ยา หยุดใช้ยา หรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ยาด้วยตนเองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
 • ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนจะมีบุตรควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา เพราะยานี้อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้
 • ผู้ป่วยที่กำลังให้นมบุตรควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา เพราะยาอาจซึมผ่านน้ำนมมารดาและส่งผลกระทบต่อทารกได้

ปริมาณการใช้ยา Edaravone

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา ซึ่งโดยทั่วไปการใช้ยาในผู้ใหญ่เพื่อบรรเทาอาการของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอสนั้น แพทย์จะให้เริ่มฉีดยาในรอบการรักษาแรก 60 มิลลิกรัม/วัน โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเป็นเวลา 14 วัน และหยุดฉีดยาเป็นระยะเวลา 14 วัน ส่วนในรอบการรักษาถัดมาจะฉีดยา 60 มิลลิกรัม/วัน โดยฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเป็นเวลา 10 วัน จาก 14 วัน และหยุดฉีดยาเป็นระยะเวลาอีก 14 วัน

ทั้งนี้ แพทย์จะใช้ยา Edaravone รักษาเป็นรอบ ๆ โดยใน 1 รอบ จะมีระยะเวลาประมาณ 28 วัน และอาจนำยามาใช้ในช่วง 2 สัปดาห์แรกเท่านั้น ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาในการใช้ยาให้แก่ผู้ป่วยเอง อย่างไรก็ตาม การฉีดยานี้อาจใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 60 นาที จนกว่าจะฉีดยาเสร็จเรียบร้อย เนื่องจากต้องให้ยาเข้าสู่หลอดเลือดดำอย่างช้า ๆ

การใช้ยา Edaravone

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ฉีดยานี้ให้กับผู้ป่วยเข้าทางหลอดเลือดดำ ดังนั้น การฉีดยาเกินปริมาณที่กำหนดอาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากผู้ป่วยได้รับการฉีดยาและการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รับการรักษา ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเสมอ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบ หากผู้ป่วยไม่ได้เข้ารับการฉีดยาตามที่แพทย์นัดหมาย
 • ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดในการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มใด ๆ รวมถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างที่ใช้ยานี้

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Edaravone

โดยปกติ ยา Edaravone อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น เกิดรอยฟกช้ำ ปวดศีรษะ และมีปัญหาเกี่ยวกับการเดิน เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันทีหากเกิดผลข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • มีสัญญาณของการแพ้ยา เช่น เป็นลมพิษ คัน มีเสียงหวีดขณะหายใจ หายใจลำบาก รู้สึกหน้ามืด และมีอาการบวมบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น และคอ เป็นต้น โดยอาจแสดงอาการใด ๆ ออกมาหลังแพทย์ฉีดยาเข้าสู่เส้นเลือดดำให้กับผู้ป่วยแล้ว
 • มีภาวะหลอดลมหดเกร็ง เช่น มีเสียงหวีดขณะหายใจ แน่นหน้าอก มีปัญหาในการหายใจ เป็นต้น
 • รู้สึกหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม

นอกจากนี้ แม้ผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ เกิดขึ้น แต่หากผู้ป่วยรายใดพบผลข้างเคียงหรือความผิดปกติอื่น ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน