อาหารที่มีแคลเซียม และปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภค

การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมจะช่วยให้ร่างกายได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำงานของร่างกายหลายส่วน ทั้งกระดูก ฟัน กล้ามเนื้อ และหัวใจ นอกจากนมแล้ว อาหารชนิดอื่น ๆ ก็มีแคลเซียมสูงเช่นกัน ดังนั้น ผู้บริโภคควรศึกษาเกี่ยวกับอาหารที่มีแคลเซียม เพื่อการเลือกรับประทานอาหารอย่างหลากหลาย

1662 อาหารที่มีแคลเซียม resized

แคลเซียมสำคัญอย่างไร ?

แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญและพบมากที่สุดในร่างกายของมนุษย์ โดยประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมในร่างกายเป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน ซึ่งแคลเซียมทำหน้าที่สำคัญหลายอย่าง เช่น เพิ่มความหนาแน่นและเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กระดูกและฟัน ควบคุมการทำงานของหลอดเลือดและกล้ามเนื้อ ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด ควบคุมการเต้นของหัวใจ ปลดปล่อยฮอร์โมน กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ หรือส่งความรู้สึกไปตามเส้นประสาท เป็นต้น

ร่างกายควรได้รับแคลเซียมมากเพียงใด ?

ปริมาณแคลเซียมโดยเฉลี่ยที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันขึ้นอยู่กับอายุและสุขภาพของผู้บริโภคด้วย ดังนี้

 • เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี: 400-800 มิลลิกรัมต่อวัน
 • เด็กอายุ 3-10 ปี: 800 มิลลิกรัมต่อวัน
 • วัยรุ่นและผู้ใหญ่: 800-1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
 • หญิงตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร: 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน
 • หญิงวัยหมดประจำเดือน: 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน
 • ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคกระดูกพรุน: 1,000-1,200 มิลลิกรัมต่อวัน
 • ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคแพ้กลูเตน: อย่างน้อย 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน
 • ผู้ที่เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง เพศชายอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปหรือหญิงวัยหมดประจำเดือน: 1,200 มิลลิกรัมต่อวัน

ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึมแคลเซียมในร่างกาย

ปริมาณแคลเซียมที่สะสมในร่างกายจะขึ้นอยู่กับความสามารถในกระบวนการขับสารออกและการดูดซึมสาร ซึ่งปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมในร่างกาย ได้แก่

 • ปริมาณวิตามินดีที่ร่างกายได้รับ ทั้งจากแสงแดด และอาหารประเภทปลา ไข่แดง ตับ หรือเนย
 • ความเป็นกรดในอาหาร แคลเซียมจะละลายได้ดีในสภาวะที่มีความเป็นกรด
 • แลคโตสจากนมสด ซึ่งช่วยให้ดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้น 15-50 เปอร์เซ็นต์
 • อัตราส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัส โดยควรเป็น 1:1 สำหรับผู้ใหญ่ และ 2:1 สำหรับทารก
 • ความต้องการแคลเซียมของร่างกายในขณะนั้น ซึ่งร่างกายของวัยรุ่นและหญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรอาจดูดซึมแคลเซียมได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ มีบางปัจจัยที่อาจยับยั้งการดูดซึมแคลเซียม ได้แก่ ปริมาณสารออกซาลิกแอซิดที่พบในผักโขม ใบชะพลู หรือผักปวยเล้ง ปริมาณไฟติกแอซิดที่พบในเปลือกนอกของธัญพืช รวมถึงการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจะลดระยะเวลาที่อาหารสัมผัสกับลำไส้ จนทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้น้อยลง

หากรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอหรือมากเกินไปจะมีผลอย่างไร ?

การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพออาจยังไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติใด ๆ เพราะร่างกายยังสามารถรักษาระดับแคลเซียมในเลือดไว้ได้โดยอาศัยแคลเซียมจากกระดูก แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ เช่น ความหนาแน่นของกระดูกลดลงจนทำให้กระดูกบางและแตกหักได้ง่าย เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน ภาวะพร่องแคลเซียมอย่างรุนแรง และอาจเกิดอาการชาปลายนิ้ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือชัก เป็นต้น ซึ่งบางอาการจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรง หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างรักษาตัวจากโรคอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้ที่มีภาวะพร่องแคลเซียมอาจเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม

ส่วนการได้รับแคลเซียมในปริมาณที่มากเกินไปอาจเป็นสาเหตุของอาการท้องผูก ส่งผลต่อการดูดซึมธาตุเหล็กและสังกะสีในร่างกาย และอาจเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไต มะเร็งต่อมลูกหมาก และโรคหัวใจได้

อาหารที่มีแคลเซียมสูงมีอะไรบ้าง ?

กลุ่มวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณแคลเซียมในอาหารไทย พบว่าอาหารแต่ละชนิดมีแคลเซียมในปริมาณที่แตกต่างกัน ดังนี้

ธัญพืช ที่ประกอบด้วยแคลเซียมมากที่สุด 5 อันดับแรกจากปริมาณ 100 กรัม ได้แก่

 • สาคูเม็ดเล็ก มีแคลเซียม 130 มิลลิกรัม
 • บะหมี่สด มีแคลเซียม 78 มิลลิกรัม
 • ปลายข้าวเจ้า มีแคลเซียม 55 มิลลิกรัม
 • จมูกข้าวสาลีอบ มีแคลเซียม 54 มิลลิกรัม
 • ข้าวโอ๊ต มีแคลเซียม 43 มิลลิกรัม

รากและหัวของพืช ที่ประกอบด้วยแคลเซียมมากที่สุด 5 อันดับแรกจากปริมาณ 100 กรัม ได้แก่

 • หัวผักกาดแห้งชนิดเค็ม มีแคลเซียม 118 มิลลิกรัม
 • มันเทศสีเหลือง มีแคลเซียม 98 มิลลิกรัม
 • เผือกและแป้งมันสำปะหลัง มีแคลเซียม 84 มิลลิกรัม
 • หัวผักกาดแห้งชนิดหวาน มีแคลเซียม 81 มิลลิกรัม
 • หัวผักกาดและหัวไชเท้าสด มีแคลเซียม 43 มิลลิกรัม

ถั่ว เมล็ดพืช และผลไม้เปลือกแข็ง ที่ประกอบด้วยแคลเซียมมากที่สุด 5 อันดับแรกจากปริมาณ 100 กรัม ได้แก่

 • งาดำอบ มีแคลเซียม 1,469 มิลลิกรัม
 • งาดำดิบ มีแคลเซียม 1,228 มิลลิกรัม
 • งาขี้ม้อนดิบ มีแคลเซียม 442 มิลลิกรัม
 • ถั่วเน่าแห้ง มีแคลเซียม 292 มิลลิกรัม
 • ถั่วเหลืองดิบ มีแคลเซียม 245 มิลลิกรัม

ผัก ที่ประกอบด้วยแคลเซียมมากที่สุด 5 อันดับแรกจากปริมาณ 100 กรัม ได้แก่

 • ใบชะพลู มีแคลเซียม 601 มิลลิกรัม
 • ผักแพว มีแคลเซียม 573 มิลลิกรัม
 • ใบยอ มีแคลเซียม 469 มิลลิกรัม
 • มะขามฝักอ่อน มีแคลเซียม 429 มิลลิกรัม
 • ผักกะเฉด มีแคลเซียม 387 มิลลิกรัม

ผลไม้ ที่ประกอบด้วยแคลเซียมมากที่สุด 5 อันดับแรกจากปริมาณ 100 กรัม ได้แก่

 • มะขามหวาน มีแคลเซียม 141 มิลลิกรัม
 • ทุเรียนกวนพันธุ์ก้านยาว มีแคลเซียม 93 มิลลิกรัม
 • มะขามเทศชนิดมัน มีแคลเซียม 53 มิลลิกรัม
 • เสาวรส มีแคลเซียม 45 มิลลิกรัม
 • ลูกหว้า มีแคลเซียม 41 มิลลิกรัม

เนื้อสัตว์ ที่ประกอบด้วยแคลเซียมมากที่สุด 5 อันดับแรกจากปริมาณ 100 กรัม ได้แก่

 • กระรอกย่าง มีแคลเซียม 947 มิลลิกรัม
 • นกกระทา มีแคลเซียม 759 มิลลิกรัม
 • เขียดน้อย มีแคลเซียม 542 มิลลิกรัม
 • ลูกอ๊อด มีแคลเซียม 362 มิลลิกรัม
 • ปอดหมูสด มีแคลเซียม 63 มิลลิกรัม

สัตว์น้ำ ที่ประกอบด้วยแคลเซียมมากที่สุด 5 อันดับแรกจากปริมาณ 100 กรัม ได้แก่

 • ปูกะตอยทอดกรอบ มีแคลเซียม 3,824 มิลลิกรัม
 • กุ้งแห้งตัวเล็ก มีแคลเซียม 2,305 มิลลิกรัม
 • ปลาร้าผง มีแคลเซียม 2,392 มิลลิกรัม
 • ปลาลิ้นหมาแบบแห้ง มีแคลเซียม 1,913 มิลลิกรัม
 • หอยจูน มีแคลเซียม 1,280 มิลลิกรัม

ไข่ ที่ประกอบด้วยแคลเซียมมากที่สุดจากปริมาณ 100 กรัม ได้แก่

 • ไข่เป็ด มีแคลเซียม 156 มิลลิกรัม
 • ไข่นกกระทา มีแคลเซียม 153 มิลลิกรัม
 • ไข่ไก่ มีแคลเซียม 126 มิลลิกรัม

นม ที่ประกอบด้วยแคลเซียมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 • นมผง 100 กรัม มีแคลเซียม 650 มิลลิกรัม
 • เนยแข็ง 100 กรัม มีแคลเซียม 526 มิลลิกรัม
 • นมอัดเม็ด 100 กรัม มีแคลเซียม 485 มิลลิกรัม
 • นมสดพร่องมันเนย 200 มิลลิลิตร มีแคลเซียม 246 มิลลิกรัม
 • นมสดรสจืด 200 มิลลิลิตร มีแคลเซียม 226 มิลลิกรัม

เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส ที่ประกอบด้วยแคลเซียมมากที่สุด 5 อันดับแรกจากปริมาณ 100 กรัม ได้แก่

 • ใบมะกรูด มีแคลเซียม 1,672 มิลลิกรัม
 • ลูกผักชี มีแคลเซียม 512 มิลลิกรัม
 • ใบโหระพา มีแคลเซียม 336 มิลลิกรัม
 • ผิวมะกรูด มีแคลเซียม 138 มิลลิกรัม
 • ดอกจันทน์ มีแคลเซียม 134 มิลลิกรัม