ถามแพทย์

 • นิ้วก้อยกับนิ้วนางมีอาการชา มีแปล๊บๆ ที่ปลายนิ้ว และมีอาการตึงๆ ที่ข้อมือด้วย

 • นิ้วมือก้อยกับนิ้วนางมีอาการชาครับ แต่ไม่ได้ชาแบบว่าไร้ความรู้สึกเลยแต่ชาอ่อนๆแล้วบางครั้งมีอาการแปล๊บๆที่ปลายนิ้วอะครับแล้วก็มีอาการตึงๆที่ข้อมืองด้วยครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ ตี๋น้อย ลูกตี๋ใหญ่,

                   อาการชาที่นิ้ว เกิดจากเส้นประสาทที่อยู่บริเวณนิ้วมือเกิดการทำงานผิดปกติ โดยอาจเกิดจาก

                   - เส้นประสาทอัลนาร์ที่ข้อมือถูกกดทับหรือบีบรัด (Ulnar Nerve Entrapment) จากพังผืดที่เกิดขึ้นที่บริเวณข้อมือ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการชาที่นิ้วนางและนิ้วก้อย 

                   -  มีซีสต์ที่ข้อมือ ทำให้เส้นประสาทที่ข้อมือถูกดทับ มักทำให้เกิดการชาหลายนิ้ว และรู้สึกปวดบริเวณข้อมือได้

                    - เคยมีกระดูกบริเวณนิ้วมือหักมาก่อน

                     - โรคเบาหวาน จะทำให้เกิดเส้นประสาทเกิดความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณมือและเท้า ทำให้มักมีอาการชาปลายนิ้วมือ รวมถึงนิ้วเท้าด้วย มักเป็นหลายนิ้ว

                      - โรคเรย์นอด (Raynaud’s Disease) เป็นโรคของหลอดเลือดแดงเล็กที่อยู่ในนิ้วเกิดการหดตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงปลายนิ้ว จึงเกิดอาการชาได้

                      - การดื่มแอลกอฮอล์มากไป ทำให้ปลายประสาทเสื่อมได้

                      - การติดเชื้อ HIV ซิฟิลิส โรคเรื้อน แต่ก็จะมีอาการอื่นๆ อีกหลายอย่าง

                     - โรคหลอดเลือดอักเสบ (Vasculitis)

                     -  ผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิด เช่น การทำเคมีบำบัด

                     - ขาดวิตามิน B-12

                      เป็นต้น

                      หากอาการชา ยังคงเป็นต่อเนื่อง ก็ควรไปพบอายุรแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ

                      ในเบื้องต้น อาจใช้การประคบร้อนเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้น พยายามขยับนิ้วมือบ่อย ๆ ร่วมกับการสะบัดข้อมือ หมุนแขน หมุนไหล่ ไม่ใช้นิวมือทำงานในลักษณะที่ส่งผลให้มีอาการชามากขึ้น รวมถึงไม่ควรยกของหนักบ่อยๆ ไม่ใช้มือในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานาน งดการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น