วิธีทำใจเมื่อสูญเสียสัตว์เลี้ยงแสนรัก

วิธีทำใจเมื่อสูญเสียสัตว์เลี้ยงเป็นวิธีที่ช่วยเยียวยาความเศร้าเมื่อเราสูญเสียสัตว์เลี้ยงแสนรักไป เพราะความเสียใจนี้เป็นเรื่องที่รับมือหรือทำใจได้ยากสำหรับใครหลายคน ซึ่งหากเราไม่ทราบวิธีจัดการกับความรู้สึกอย่างเหมาะสม ก็อาจทำให้เราจมอยู่กับความรู้สึกเสียใจ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตได้

ในปัจจุบัน หลายคนเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงในฐานะเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเมื่อสัตว์เลี้ยงที่รักและใช้ชีวิตร่วมกันมานานได้จากไป ก็สามารถส่งผลกระทบต่อจิตใจได้ไม่แพ้การสูญเสียคนสำคัญในชีวิตเลย แต่หากคุณรู้วิธีทำใจเมื่อสูญเสียสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้คุณสามารถเยียวยาจิตใจให้หายจากความเศร้าได้ภายในเวลาไม่นาน

วิธีทำใจเมื่อสูญเสียสัตว์เลี้ยง

5 วิธีทำใจในวันที่สัตว์เลี้ยงจากไป

แต่ละคนอาจมีระยะเวลาในการทำใจและวิธีทำใจเมื่อสูญเสียสัตว์เลี้ยงแตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่าควรจัดการกับความรู้สึกเมื่อสูญเสียสัตว์เลี้ยงไปอย่างไร สามารถลองทำตามวิธีการดังต่อไปนี้

1. ให้เวลาตัวเองในการเสียใจ

ก่อนอื่น เราต้องทำความเข้าใจว่าการสูญเสียสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถที่เกิดขึ้นได้ และมันได้เกิดขึ้นกับเราแล้ว จากนั้นจึงให้เวลากับตัวเองในการแสดงความเสียใจออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การร้องไห้ โดยไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าการเสียใจกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควร เพราะการร้องไห้เสียใจก็ถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราก้าวข้ามผ่านความเศร้าได้

2. บอกลาและเก็บความทรงจำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

บางคนอาจฝังร่างสัตว์เลี้ยงด้วยการใส่ของเล่นหรือเสื้อผ้าชิ้นโปรดของสัตว์เลี้ยงลงไปด้วย หรืออาจเลือกเผาร่างของสัตว์เลี้ยงคล้ายกับวิธีการเผาศพของคน ซึ่งในปัจจุบันมีบริการเผาร่างของสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นมากมาย การทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณรับรู้ และไม่สามารถทราบได้ว่าสัตว์ของคุณจะรับรู้หรือไม่ แต่เป็นการทำเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณได้บอกว่าสัตว์เลี้ยงด้วยวิธีที่สวยงามที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว

นอกจากนี้ คุณอาจเก็บความทรงจำเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วยวิธีพิเศษ เช่น การเก็บสิ่งของของสัตว์เลี้ยงเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นปลอกคอ เสื้อผ้า ของเล่น หรืออาจจะเป็นรูปถ่ายก็ได้เช่นกัน เพื่อให้คุณสามารถใช้ระลึกถึงสัตว์เลี้ยงในวันข้างหน้าได้

3. ทำกิจกรรมเพื่อช่วยคลายความเศร้า

การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเรียนหนังสือหรือการจัดการภาระงานต่าง ๆ อาจช่วยให้คุณลืมความเศร้าจากการสูญเสียสัตว์เลี้ยงได้ชั่วขณะ นอกจากนี้ การทำกิจกรรมใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ เช่น การทำงานอดิเรก การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา การท่องเที่ยว หรือการออกไปพบปะผู้คน ก็เป็นวิธีทำใจเมื่อสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง

4. ระบายความรู้สึกเสียใจกับผู้อื่น

คุณอาจพูดคุยกับคนในครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก โดยเฉพาะผู้ที่รักสัตว์เหมือนกันหรือผู้ที่เคยผ่านเหตุการณ์การสูญเสียสัตว์เลี้ยงมาเหมือนกัน เพราะการพูดคุยปรึกษากับคนเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้แบ่งเบาความรู้สึกเสียใจออกไปบ้าง รวมถึงอาจได้กำลังใจ แง่คิด หรือมุมมองใหม่ ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถผ่อนคลายความเศร้าได้มากขึ้น

5. เลี้ยงสัตว์ตัวใหม่เมื่อพร้อม

วิธีการทำใจเมื่อสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่หลายคนอาจนึกไม่ถึงคือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ เพราะหลายคนอาจรู้สึกว่าการสูญเสียสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินไปจนไม่สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ได้อีกแล้ว แต่การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวใหม่จะทำให้เราได้มอบความรักและได้ดูแลใส่ใจสัตว์เลี้ยงเหมือนเดิม อีกทั้ง การใช้เวลาร่วมกับสัตว์เลี้ยงยังเป็นวิธีที่ช่วยเยียวยาความเศร้าได้เป็นอย่างดีด้วย

อย่างไรก็ตาม ควรเริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เมื่อคุณพร้อมที่จะมอบความรักให้สัตว์เลี้ยงอีกครั้งเท่านั้น รวมทั้งมีความพร้อมในด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะในเรื่องของสถานที่ เวลา และกำลังทรัพย์ เพราะสัตว์เลี้ยงต้องการความรักและการดูแลเอาใจใส่มาก รวมถึงอาจใช้บทเรียนจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวเก่า เพื่อนำมาปรับปรุงให้สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับบางคนโดยเฉพาะเด็กเล็ก การสูญเสียสัตว์เลี้ยงอาจเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกของชีวิต และอาจจะทำใจยอมรับหรือก้าวข้ามผ่านความเศร้าได้ยาก ดังนั้น ผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดควรให้คำปรึกษาหรือให้คำปลอบใจเพื่อช่วยเยียวยาความรู้สึกร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง 

และหากการสูญเสียสัตว์เลี้ยงทำให้คุณหรือคนใกล้ชิดจมอยู่กับความรู้สึกเสียใจจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การรับประทานอาหาร การนอนหลับ หรือมีสัญญาณของการเกิดภาวะซึมเศร้า ควรไปพบนักจิตบำบัดเพื่อพูดคุยหรือปรึกษาวิธีการเยียวยาความเศร้าอย่างเหมาะสม