ทำความรู้จักกับฟันสบลึก ลักษณะเป็นอย่างไร รักษาได้หรือไม่

ฟันสบลึกเป็นหนึ่งในปัญหาที่ส่งผลให้มีการสบฟันที่ผิดปกติ โดยฟันบนด้านหน้าจะคร่อมปิดฟันล่างด้านหน้ามากผิดปกติขณะกัดฟัน หรือมากกว่า 1 ใน 3 ของฟัน ซึ่งการรักษาในปัจจุบัน ทันตแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ หรือภาวะผิดปกติทางร่างกายที่อาจเกี่ยวข้อง เป็นต้น

แม้ฟันสบลึกอาจจะดูเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงหรือเพียงส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของบางคน แต่บางกรณีการสบฟันที่ผิดปกติและไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ได้ เช่น ฟันล่างด้านหน้าเกิดการสึกกร่อนหรือผิดรูป เกิดแผลบริเวณเพดานปาก รับประทานอาหารลำบาก หรือเกิดความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ดังนั้น ผู้ที่มีปัญหาฟันสบลึกควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจและการรักษาที่เหมาะสม

ทำความรู้จักกับฟันสบลึก ลักษณะเป็นอย่างไร รักษาได้หรือไม่

สาเหตุของฟันสบลึก

ฟันสบลึกเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับขากรรไกรในลักษณะที่ขากรรไกรล่างมีขนาดเล็กกว่าขากรรไกรบน ส่งผลให้การเจริญเติบโตของฟันผิดปกติ ฟันหน้าด้านบนจึงยื่นลงมาคร่อมฟันหน้าด้านล่าง ส่วนฟันหน้าด้านล่างก็จะยืดขึ้นจนชนบริเวณหลังฟันหน้าด้านบนหรือบริเวณเพดานปาก

อย่างไรก็ตาม ฟันสบลึกยังอาจเกี่ยวข้องหรือเกิดได้จากปัจจัยอื่น ๆ เช่น

  • พันธุกรรม
  • ฟันบางซี่หลอ โดยเฉพาะฟันกรามด้านล่าง
  • เกิดความเสียหายบริเวณขากรรไกร
  • พื้นที่ในปากไม่เพียงพอให้ฟันแท้ขึ้น
  • พฤติกรรมบางอย่าง เช่น การกัดฟันหรือเคี้ยวแรง ๆ เป็นประจำ การกัดเล็บ หรือพฤติกรรมที่มักพบได้ในเด็ก อย่างการอมนิ้ว ติดขวดขม หรืออมจุกนมยางบ่อย ๆ เป็นต้น

การรักษาฟันสบลึก

ทันตแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น อายุ หรือสาเหตุที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะฟันสบลึกของผู้ป่วย เป็นต้น ในกรณีที่เป็นเด็ก ทันตแพทย์อาจเลือกรักษาฟันสบลึกโดยการใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่าง 

ในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่ ทันตแพทย์มักรักษาด้วยการใส่อุปกรณ์จัดฟัน โดยมีทั้งแบบลวดปกติหรือแบบใสขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นตามความเหมาะสม เช่น การถอนฟันบางซี่ การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ยืดฟันกรามขึ้นเพื่อช่วยให้ฟันหน้าด้านบนหรือฟันหน้าด้านล่างเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือการผ่าตัดขากรรไกรหากปัญหาฟันสบลึกมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของกระดูก เป็นต้น

การรักษาฟันสบลึกเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน จึงควรไปพบทันตแพทย์ตามนัดและทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การรักษาเป็นไปตามแผนที่กำหนดและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพในช่องปากที่อาจเกิดขึ้น