ถามแพทย์

 • การจัดฟันและถอนฟันคุดจะทำให้โครงสร้างหน้าเปลี่ยนไปไหม

 •  c0nt1n3nt
  สมาชิก
  การจัดฟันและถอนฟันคุดจะทำให้โครงสร้างหน้าเปลี่ยนไปไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ c0nt1n3nt,

                     การจัดฟัน คือการแก้ไขปัญหาการเรียงฟันที่ไม่ปกติ เช่น ฟันเก ฟันซ้อน ฟันไม่สบกัน เมื่อมีการจัดฟันแล้ว บางรายอาจมีรูปหน้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมได้ โดยเฉพาะหากมีการถอนฟันออกหลายซี่ร่วมด้วย

                     ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของรูปหน้า อาจพบได้ดังนี้

                    - ในคนที่มีฟันหน้ายื่นมากจนทำให้ปากอูม หลังการจัดฟันจะทำให้ฟันยุบลง ปากก็จะยุบลงตามไปด้วย  อาจส่งผลทำให้จมูก โหนกแก้ม และคางเด่นขึ้น

                    - คนที่มีฟันห่างกันเป็นช่อง หรือฟันซ้อนกัน เมื่อฟันเรียงตัวขึ้น พอยิ้มก็จะทำให้ดูเปลี่ยนไป โดยมักดูดีขึ้น

                   - คนที่มีฟันบนคร่อมฟันล่าง เมื่อจัดฟันเสร็จแล้วจะทำให้มองเห็นฟันล่างได้ชัดขึ้น ซึ่งทำให้ใบหน้าดูยาวมากขึ้นได้

                     ทั้งนี้ หากปัญหาการเรียงตัวของฟันมีไม่มาก หลังการจัดฟัน อาจไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยก็ได้ค่ะ