ถามแพทย์

 • ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ แต่ Lymphocyte สูงกว่าปกติ เป็นอะไรไหม

 •  S.ra000
  สมาชิก

  ไปตรวจสุขภาพมา ผลคือ WBC  4.67   RBC 4.53   Platelet Count 272  Eosinophil 1   แต่ Neutrophil 44  และ  Lymphocyte 52 แบบนี้เป็นอะไรมั้ยคะ

  S.ra000  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ S.ra000

  จากคำถามคือการแปลผลค่าเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือด

  โดยค่าเม็ดเลือดขาวโดยรวมที่เขียนมา 4.67 น่าจะหมายถึง 4670 ตัว ซึ่งน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องดูจากค่าอ้างอิงของแต่ละห้องปฏิบัติการด้วย และเปอร์เซนต์ของเม็ดเลือดขาวอาจจะผิดไปจากเกณฑ์ได้เล็กน้อย ถ้าจำนวนเม็ดเลือดขาวโดยรวมไม่ได้สูงหรือต่ำกว่าปกติ หรือไม่มีอาการผิดปกติใดๆจะไม่ได้บอกอะไรค่ะ  แนะนำสอบถามกับแพทย์ที่ดูแลอีกครั้ง 

  ค่าเม็ดเลือดแดงที่แนบมานั้น อาจจะเขียนมาไม่ครบ ไม่สามารถแปลผลได้ ส่วนค่าเกล็ดเลือดน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ