ถามแพทย์

 • ถ้าค่าเม็ดเลือดขาว Lymphocyte สูงเกินปกติ จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งได้ไหม

 •  Myesha
  สมาชิก

  สอบถามคะ

  เนื่องจากไปตรวจร่างกายมาค่า lymphocyte สูง 49.4 เกินเกณฑ์ปกติไม่ทราบส่งว่าอาจจะเป็นสาเหตุของมะเร็งได้ไหมค่ะ

  ค่า Hb 13.3 , Neutrophil 42.7 , Monocyte 4.1 , Hct 40.5 ,WBC 4.13 , Eosinophil 3.1 , Plt count 226

  Myesha  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณผู้ใช้งาน

  เม็ดเลือดขาวเป็นเม็ดเลือดที่ใช้สำหรับการต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกาย โดยจะมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อ การอักเสบในร่างกายจากการเจ็บป่วยใดๆ หรือเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือด แต่อันนั้นจะต้องสูงมากๆ และเจ็บป่วยบ่อยๆ ร่วมด้วย 

  อาจจะต้องดูปริมาณเม็ดเลือดขาวโดยรวมร่วมด้วยค่ะ ซึ่งค่าเม็ดเลือดขาวโดยรวมคือ 4130 น่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยค่า lymphocyte ที่ให้มาเป็นชนิดของเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ซึ่งเปอร์เซ็นต์อาจจะมากน้อยกว่าเกณฑ์ได้เล็กน้อยโดยไม่มีอันตรายใดๆ

  การจะดูว่าเป็นกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือด อาจจะต้องดูเซลล์เม็ดเลือดขาวลักษณะผิดปกติที่ออกมาด้วย ซึ่งจากที่เขียนมาเบื้องต้น ไม่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวแปลกปลอมหรือเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนหลุดออกมา โอกาสคิดถึงมะเร็งมีได้น้อยค่ะ แนะนำการสอบถามผลกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง