ถามแพทย์

 • เป็นวัณโรคที่บริเวณกระดูกที่ข้อมือ อยากทราบว่าจะรักษาอย่างไร

 •  Nthan
  สมาชิก
  อยากทราบข้อมูลรายละเอียดสาเหตุ,อาการ,วิธีการรักษาของโรควัณโรคข้อมือคะ
  Nthan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nthan

  ในที่นี้น่าจะหมายถึงวัณโรคที่บริเวณกระดูกที่ข้อมือ

  วัณโรคเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดอาการได้หลายๆบริเวณ ส่วนใหญ่มักเกิดที่ปอด แต่บริเวณอื่นที่เกิดได้เช่นต่อมน้ำเหลือง กระดูก ลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

  อาการเช่นปวดและกดเจ็บบริเวณที่เป็น อาการโดยรวมอาจจะมีอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง อาจมีไข้ต่ำๆ โดยเฉพาะตอนบ่ายได้

  วิธีการรักษาคือการรรับประทานาต้านวัณโรค เช่น INH (ไอเอ็นเอช) Rifampicin (ไรแฟมพิซิน) Pyrazinamide (ไพราซินาไมด์) Ethambutol (อีแทมบูทอล) Streptomycin (สเตรปโตมัยซิน) ตามที่แพทย์พิจารณา โดยมักจะต้องกินร่วมกันหลายตัวประมาณ 2-4 ตัว ต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งจะกินนานกว่าวัณโรคที่ปอดค่ะ

  แนะนำการพบแพทย์เพื่อรับยาต้านวัณโรคอย่างเหมาะสม และกลับไปติดตามอาการว่าหายขาดแล้ว