Pyrazinamide (ไพราซินาไมด์)

Pyrazinamide (ไพราซินาไมด์)

Pyrazinamide (ไพราซินาไมด์) เป็นยาต้านวัณโรค ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย นำมาใช้รักษาวัณโรค แต่ไม่สามารถใช้รักษาการติดเชื้อไวรัสได้ นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์

1638 Pyrazinamide resized

ยา Pyrazinamide มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

เกี่ยวกับยา Pyrazinamide

กลุ่มยา ยาต้านวัณโรค
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ รักษาวัณโรค
กลุ่มผู้ป่วย เด็ก ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนในการใช้ยา Pyrazinamide

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา Pyrazinamide หากมีประวัติเป็นโรคเก๊าท์ โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน มีระดับกรดยูริกในเลือดสูง โรคพอร์ฟีเรียชนิดฉับพลัน หรือเป็นผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์
 • แจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบก่อนเข้ารับการผ่าตัดว่ากำลังใช้ยาชนิดนี้หรือยาชนิดใด ๆ ก็ตาม
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจจำเป็นต้องเฝ้าระวังและวัดระดับน้ำตาลในเลือดอยู่เสมอ
 • ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจเลือดตามที่แพทย์สั่งในระหว่างที่ใช้ยานี้
 • แจ้งให้แพทย์หรือผู้ตรวจทราบก่อนเข้ารับการตรวจใด ๆ เพราะยา Pyrazinamide อาจส่งผลกระทบต่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการบางชนิด
 • ระหว่างที่ใช้ยานี้ หากต้องการดื่มแอลกอฮอล์ ให้ปรึกษาแพทย์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคตับได้
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้เสมอ

ปริมาณการใช้ยา Pyrazinamide

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

วัณโรค

ผู้ใหญ่

สำหรับการรักษาปกติเป็นระยะเวลา 2 เดือน

 • น้ำหนักตัวน้อยกว่า 50 กิโลกรัม รับประทานยาปริมาณ 1.5 กรัม/วัน
 • น้ำหนักตัว 50 กิโลกรัมขึ้นไป รับประทานยา 2 กรัม/วัน

สำหรับการรักษาแบบเว้นระยะเป็นระยะเวลา 2 เดือน

 • น้ำหนักตัวน้อยกว่า 50 กิโลกรัม รับประทานยาปริมาณ 2 กรัม 3 ครั้ง/สัปดาห์
 • น้ำหนักตัวมากกว่าหรือเท่ากับ 50 กิโลกรัม รับประทานยาปริมาณ 2.5 กรัม 3 ครั้ง/สัปดาห์

เด็ก

สำหรับการรักษาปกติเป็นระยะเวลา 2 เดือน

 • รับประทานยาปริมาณ 35 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน

สำหรับการรักษาแบบเว้นระยะเป็นระยะเวลา 2 เดือน

 • รับประทานยาปริมาณ 50 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม 3 ครั้ง/สัปดาห์

การใช้ยา Pyrazinamide

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • สามารถรับประทานยา Pyrazinamide พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ และไม่ลืมรับประทานยาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา
 • ใช้ยา Pyrazinamide ตามที่แพทย์สั่งจนครบกำหนด แม้ว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม
 • หากลืมรับประทานยา ให้รับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้กับเวลาที่ต้องใช้ยาในรอบต่อไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบถัดไป และห้ามเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • ห้ามให้ผู้อื่นใช้ยานี้ และห้ามใช้ยาของผู้อื่น
 • ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาที่ถูกต้อง และวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความชื้น แสงแดด และความร้อน โดยเก็บให้พ้นจากสายตาเด็กและสัตว์เลี้ยง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Pyrazinamide

การใช้ยา Pyrazinamide อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น เจ็บกล้ามเนื้อหรือข้อ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Pyrazinamide ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม มีผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • มีไข้
 • ปวดข้อหรือข้อบวม
 • ตับผิดปกติ ทำให้มีอาการ เช่น ไม่อยากอาหาร อาเจียน อ่อนเพลีย ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องไส้ปั่นป่วน ปวดท้อง ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระมีสีซีด เป็นต้น
 • ไตผิดปกติ อาจมีอาการ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณปัสสาวะ เลือดออกหรือเกิดรอยช้ำได้ง่าย และหัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น