ถามแพทย์

 • เป็นซิฟิลิส รักษาแล้ว กำลังรอติดตามผลการรักษา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้ไหม

 •  TerrestP
  สมาชิก
  ผมมีค่าซิฟิลิสไตเตอร์ 1:4 กำลังจะครบกำหนดติดตามโรคเข้าเดือนที่สามแล้ว อยากทราบว่าสามารถฉีดวัคซีนรักษาโควิดได้หรือไม่ และการเป็นซิฟิลิสถือเป็นโรคประจำตัวมั้ยครับ หากไปหาหมอ ต้องแจ้งมั้ยครับว่าซิฟิลิสคือโรคประจำตัว

  สวัสดีค่ะ คุณ TerrestP,

                     การเป็นโรคซิฟิลิส ไม่ว่าจะกำลังรักษาหรือรักษาหายแล้ว ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ค่ะ ดังนั้น สามารถที่จะไปรับการฉีดได้ 

                      สำหรับข้อห้ามและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีน เช่น เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนชนิดอื่นๆ แบบรุนแรงมาก่อน อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร กำลังมีอาการป่วย เช่น มีไข้ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย อาการทางสมองและระบบประสาทต่างๆ เป็นต้น หรือมีโรคประจำตัวที่อาการยังไม่คงที่ หรือมีอาการรุนแรงอยู่ เช่น หอบหืด เป็นต้น มีตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในช่วงไม่เกิน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นต้น

                           ทั้งนี้ ในขณะที่ยังติดตามการรักษาอยู่ ซึ่งแสดงว่าโรคอาจยังไม่หายก็ได้ ก็จะถือว่าเป็นโรคประจำตัวได้  แต่หากหลังจากที่ติดตามการรักษาไป และแพทย์ระบุว่าหายจากโรคแล้ว ก็จะไม่ถือเป็นโรคประจำตัวอีกต่อไปค่ะ

                          อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะไปฉีดวัคซีน หรือไปรักษาโรคอื่นๆ อะไรก็ตาม แนะนำควรแจ้งแพทย์ด้วยว่ากำลังติดตามรักษาโรคซิฟิลิสอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรักษาต่างๆ ค่ะ