ออรัล เซ็กส์ ความสุขที่อาจมาพร้อมกับโรคร้าย

ออรัล เซ็กส์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์ที่อาจทำให้คู่รักรู้สึกเพลิดเพลินหากทั้งสองฝ่ายยินยอมพร้อมใจ แต่ในบางครั้งการทำออรัลเซ็กส์อาจนำมาซึ่งโรคร้ายต่าง ๆ ได้มากมาย อย่างโรคติดเชื้อเอชพีวี ซิฟิลิส หรือแม้กระทั่งโรคเอดส์ ดังนั้น ก่อนมีกิจกรรมทางเพศด้วยวิธีนี้ ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการทำออรัลเซ็กส์อย่างปลอดภัย

2052 ออรัลเซ็กส์ rs

ออรัล เซ็กส์ คือ อะไร ?

ออรัล เซ็กส์ คือ การใช้ช่องปาก ริมฝีปาก หรือลิ้น กระตุ้นบริเวณอวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง ทวารหนัก หรือส่วนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณดังกล่าว เพื่อให้คู่นอนเกิดอารมณ์ทางเพศ ซึ่งทำได้ทั้งคู่รักเพศเดียวกันและคู่รักต่างเพศ จากสถิติบางส่วนพบว่ากว่า 85 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มคนที่เคยมีเซ็กส์ที่มีอายุประมาณ 18-44 ปี เคยผ่านการทำออรัลเซ็กส์อย่างน้อย 1 ครั้งกับคู่นอนที่เป็นเพศตรงข้ามของตนเอง และยังมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งระบุว่า วัยรุ่นชายหญิงที่มีอายุประมาณ 15-17 ปีกว่าร้อยละ 33 เคยทำออรัลเซ็กส์กับคู่นอนที่เป็นเพศตรงข้ามของตนเอง ซึ่งโดยรวมแล้วคู่รักในวัยต่าง ๆ มีแนวโน้มทำกิจกรรมดังกล่าวกันมากขึ้นด้วย

ความเสี่ยงที่อาจมาพร้อม ออรัล เซ็กส์

การทำออรัลเซ็กส์นั้นอาจเป็นช่องทางส่งผ่านเชื้อโรคบางชนิดได้ โดยเชื้อโรคและโรคร้ายที่อาจมาพร้อมกับกิจกรรมนี้ ได้แก่

เชื้อเอชไอวี (HIV)
เป็นเชื้อไวรัสต้นเหตุของโรคเอดส์ โดยผู้ที่ทำออรัลเซ็กส์อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากมีแผลในปาก มีเลือดออกที่เหงือก มีแผลที่อวัยวะเพศ ปากสัมผัสกับเลือดประจำเดือน หรือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ อยู่ แม้จะมีผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวีจากการทำออรัลเซ็กส์นั้นมีน้อยก็ตาม แต่ก็ยังสรุปแน่ชัดไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลการค้นคว้าโดยตรงในด้านนี้มีน้อยมาก อีกทั้งคู่รักส่วนใหญ่ก็ทำออรัลเซ็กส์และมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน

เชื้อเอชพีวี (HPV)
เป็นเชื้อไวรัสที่มีมากกว่า 170 สายพันธ์ุ ติดต่อกันได้ทั้งจากการทำออรัลเซ็กส์และการมีเพศสัมพันธ์แบบต่างเพศและรักร่วมเพศ ซึ่งเชื้อไวรัสดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของโรคร้ายหลายชนิด เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องปาก มะเร็งลำคอ หรือหูดที่อวัยวะเพศ เป็นต้น แต่ในบางครั้งการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีอาจไม่ทำให้ปรากฏอาการใด ๆ เลยก็ได้ ดังนั้น หากสงสัยว่าตนเองหรือคู่รักอาจติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ควรงดเว้นกิจกรรมทางเพศแล้วไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

โรคซิฟิลิส
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มักทำให้เกิดแผลที่อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือบริเวณหัวนม ซึ่งพบได้น้อยมาก หากติดเชื้อจากการทำออรัลเซ็กส์ก็อาจมีแผลที่ริมฝีปากหรือลิ้น โดยโรคนี้แพร่กระจายได้จากการสัมผัสกับแผลที่มีเชื้อโรคโดยตรง ซึ่งซิฟิลิสเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ แต่หากปล่อยไว้นานก็อาจเสี่ยงมีอันตรายร้ายแรงได้เช่นกัน

โรคหนองในแท้
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้ทั่วไป โดยผู้ป่วยอาจมีของเหลวสีเขียวหรือสีเหลืองไหลออกมาจากอวัยวะเพศ มีอาการปวดแสบเมื่อปัสสาวะ แต่บางครั้งอาจไม่แสดงอาการใด ๆ เลย ซึ่งเชื้อหนองในแท้สามารถทำให้เกิดความผิดปกติได้หลายส่วนของร่างกาย ทั้งอวัยวะเพศ ทวารหนัก ลำคอ หรือดวงตา ดังนั้น การทำออรัลเซ็กส์จึงมีความเสี่ยงที่จะติดโรคหนองในแท้ในบริเวณดังกล่าวได้

โรคหนองในเทียม
โรคนี้อาจติดต่อผ่านการทำออรัลเซ็กส์ที่มีการสัมผัสสารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศหญิงและอวัยวะเพศชายของผู้ที่มีเชื้อ โดยผู้ป่วยโรคหนองในเทียมมักไม่ค่อยแสดงอาการป่วยออกมาและรักษาได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะในระยะสั้น แต่หากปล่อยไว้เป็นเวลานาน อาจทำให้เชื้อแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายจนมีปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ เช่น โรคข้ออักเสบรีแอคทีฟ เป็นต้น

โรคเริม
ถือเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้ทั่วไป มี 2 ประเภท คือ เริมที่ปาก ซึ่งทำให้เกิดแผลตุ่มน้ำบริเวณปากหรือจมูก และเริมที่อวัยวะเพศ ซึ่งทำให้มีอาการคัน รู้สึกปวดบริเวณอวัยวะเพศ รวมทั้งพบแผลขนาดเล็กที่จะกลายเป็นแผลพุพองจนตกสะเก็ดได้ในที่สุด แต่บางครั้งผู้ที่เป็นโรคนี้อาจไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมาทั้งที่ยังคงสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ โดยโรคเริมอาจติดต่อผ่านการสัมผัสแผลที่เกิดจากโรคได้ อย่างการทำออรัลเซ็กส์โดยไม่ป้องกัน นอกจากนี้ หากเป็นเริมที่ปากขณะทำออรัลเซ็กส์ อีกฝ่ายก็อาจติดเชื้อที่อวัยวะเพศได้เช่นกัน แม้จะเป็นเริมคนละประเภทกันก็ตาม

โรคไวรัสตับอักเสบเอ
เป็นการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ซึ่งมักทำให้มีอาการป่วยที่ไม่ร้ายแรง เช่น ปวดท้อง หรือดีซ่าน เป็นต้น โดยโรคนี้ติดต่อได้หลายช่องทาง อย่างการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน หรือการสัมผัสอุจจาระที่มีเชื้อโรค หากทำออรัลเซ็กส์ใกล้ ๆ รูทวารหนักของผู้ที่มีเชื้อก็อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อจนป่วยเป็นโรคนี้ได้

โรคไวรัสตับอักเสบบี
โรคนี้อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการที่รุนแรงได้ อย่างเป็นโรคตับหรือตับเกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง และบางครั้งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ด้วย ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ที่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือผู้ที่ใช้สารเสพติด โดยเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอาจถูกพบได้หลายแห่งในร่างกาย อย่างน้ำอสุจิ เลือด น้ำลาย และอุจจาระ แม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มว่าการทำออรัลเซ็กส์มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้

โรคไวรัสตับอักเสบซี
เป็นโรคที่อาจทำให้ตับเกิดการอักเสบหรืออาจทำให้ตับเสียหายอย่างร้ายแรงได้ มีช่องทางการแพร่เชื้อเหมือนกับโรคไวรัสตับอักเสบบี และถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานว่าเชื้อไวรัสของโรคชนิดนี้ติดต่อผ่านการทำออรัลเซ็กส์หรือไม่ แต่หากมีเลือดออกบริเวณที่ทำออรัลเซ็กส์ก็ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะติดโรคไวรัสตับอักเสบซีได้ ไม่ว่าจะเป็นเลือดที่ออกจากฝ่ายที่เป็นผู้ทำออรัลเซ็กส์เองหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ตาม  

โรคบิดชิกเกลลา
โรคบิดชิกเกลลาติดต่อได้โดยการสัมผัสอุจจาระที่มีเชื้อแบคทีเรียชิกเกลลาอยู่ ดังนั้น การทำออรัลเซ็กส์บริเวณทวารหนักจึงอาจทำให้ติดโรคนี้ได้ โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย ซึ่งโรคนี้จะทำให้ผู้ที่ติดเชื้อมีอาการท้องเสีย ปวดท้อง หรือมีไข้ ในขณะที่บางคนก็อาจไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมา แต่ยังคงมีเชื้ออยู่ในอุจจาระไปอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์

การติดเชื้อทริโคโมแนส
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่อาจทำให้รู้สึกแสบเมื่อปัสสาวะ มีของเหลวผิดปกติที่อวัยวะเพศหญิงหรืออวัยวะเพศชาย และช่องคลอดแดงหรือมีอาการคัน ซึ่งการติดเชื้อทริโคโมแนสเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณอวัยวะเพศ ปาก หรือลำคอ ดังนั้น การทำออรัลเซ็กส์กับผู้ที่เป็นโรคนี้จึงอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ปากและลำคอได้ด้วยเช่นกัน

โลน
ปรสิตขนาดเล็กที่กินเลือดคนเป็นอาหาร อาศัยอยู่ที่ขนบริเวณอวัยวะเพศ รวมถึงขนที่บริเวณอื่น ๆ อย่างขนรักแร้ ขนหน้าอก หรือขนขา ซึ่งโลนอาจทำให้มีอาการคันอย่างรุนแรงได้ โดยปกติแล้วโลนจะติดต่อผ่านการสัมผัสอวัยวะเพศ ทวารหนัก รวมถึงการทำออรัลเซ็กส์ด้วย

วิธีลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายจากการทำ ออรัล เซ็กส์

ถึงแม้การทำออรัลเซ็กส์อาจมีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายชนิด แต่ก็มีวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ โดยอาจปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

  • หากทำออรัลเซ็กส์กับอวัยวะเพศชาย ให้สวมถุงยางอนามัยที่ไม่ผสมสารหล่อลื่นก่อนทำออรัลเซ็กส์ หากแพ้ยางก็ให้ใช้ถุงยางอนามัยที่ทำจากพลาสติกแทน
  • หากทำออรัลเซ็กส์กับอวัยวะเพศหญิงหรือทวารหนัก ให้ใช้แผ่นยางอนามัยหรือตัดถุงยางอนามัยให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้ววางไว้ระหว่างปากกับอวัยวะเพศหญิงหรือทวารหนักขณะทำออรัลเซ็กส์
  • หลีกเลี่ยงการทำออรัลเซ็กส์หากคู่นอนมีความผิดปกติเกิดขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก และปาก อย่างเป็นผื่น เป็นแผล มีอาการเจ็บคอ ติดเชื้อที่ลำคอ เป็นกามโรค หรืออยู่ในช่วงที่มีประจำเดือน
  • ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ควรพาคู่นอนและตนเองไปตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่โรงพยาบาล
  • หากคิดว่าตนเองหรือคู่รักอาจมีเชื้อเอชไอวีหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดใดก็ตาม ควรงดเว้นกิจกรรมทางเพศไว้ก่อน และไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง

ออรัล เซ็กส์ อาจเป็นความเพลิดเพลินทางเพศเพียงชั่วคราวที่นำมาซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายชนิดได้ บางโรคอาจไม่รุนแรง แต่บางชนิดก็อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น หากต้องการทำกิจกรรมดังกล่าว ควรปรับใช้คำแนะนำต่าง ๆ ทั้งกับตนเองและคู่นอน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และช่วยให้คุณสามารถมีกิจกรรมทางเพศได้อย่างปลอดภัย