ถามแพทย์

 • รบกวนอ่านผลเอ็กซเรย์ทรวงอกดังแนบให้หน่อย

 •  อา' ดิส
  สมาชิก
  CHEST PA (CHECK UPEDORT FILM CHEST PA UPRIGHT: The study reveals normal heart size. Reticulonodular opacities at right upper lung zone is noted. No pleural effusion is observed. The bony structure appear normal. Additional MDCT scan reveals nodular opacities at apical segment of RUL. INARTREPORT IMPRESSION : PRMIN - Reticulonodular opacities at right upper lung zone, pulmonary TB can not be excluded. REPORT REPORTS INARY RE
  อา' ดิส  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ อา' ดิส

  จากผลที่แนบมาเป็นเอ็กซเรย์ที่บริเวณทรวงอก 

  อ่านว่ามีขนาดหัวใจที่เป็นปกติ มีรอยขาวที่บริเวณปอดด้านขวาบน ไม่มีน้ำในเยื่อหุ้มปอด กระดูกอกเป็นปกติ แนะนำการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ทรวงอกเพิ่มเติมเพื่อดูให้แน่ชัดว่ารอยขาวที่บริเวณปอดด้านขวาบนคืออะไร 

  แต่จากผลเอ็กซเรย์ปอดที่เห็น คิดว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อกลุ่มวัณโรคได้

  แนะนำการปรึกษาแพทย์ที่ส่งตรวจโดยตรง เพราะต้องพิจารณาจากภาพจริงและอาการที่ทำให้ส่งตรวจร่วมด้วยต่อไป