ถามแพทย์

 • เป็นวัณโรคในเยื่อหุ้มปอดและปอดอักเสบ กินยามา 1 เดือนแล้ว ยังมีอาการอยู่ จะเป็นโรคอื่นๆได้หรือไม่

 •  sawittee
  สมาชิก

  เกิดภาวะน้ำท่วมปอดข้างหนึ่ง มีอาการตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2563 แพทย์วินิจฉัยว่ามีเชื้อวัณโรคในเยื่อหุ้มปอดและปอดอักเสบ ทานยาวัณโรคควบคู่กับการเจาะน้ำออกจากปอดเรื่อยมา แต่ก็ยังมีน้ำในปอดอยู่ ระยะเวลาก็ประมาณเดือนกว่าแล้ว สภาพร่างกายผู้ป่วยปกติทานข้าวได้ไม่มีไข้ รู้สึกแน่นเมื่อต้องเดินหรือใช้กำลังหนักๆ หายใจไม่สะดวกเป็นบางครั้ง ซึ่งแพทย์ก็มีการตรวจโรคอื่นๆเพราะเกรงว่าจะมีโรคแทรกซ้อนผลตรวจก็ไม่พบเชื้อมะเร็งหรือโรคอื่นๆแต่อย่างใด อย่างนี้ถือว่าปกติไหมค่ะ

  sawittee  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ sawittee

  วัณโรคปอด เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งภายในปอด ซึ่งอาจไปเกิดที่อวัยวะอื่นๆได้เช่นกันแต่มักพบมากที่ปอด วัณโรคเป็นแบคทีเรียที่โตช้า จึงใช้การรักษานานประมาณ 6-12 เดือนด้วยการกินยาเฉพาะที่ฆ่าเชื้อวัณโรค อาการมักมาด้วยไอเรื้อรัง ไอมีเลือดปน น้ำหนักลด ไข้ต่ำๆตอนกลางคืน ในบางรายอาจทำให้หอบเหนื่อย มีน้ำในปอดร่วมด้วยได้

  โดยหลังการรักษาวัณโรคปอดนั้น จะต้องมีการติดตามอาการ ติดตามผลเสมหะ และเอ็กซเรย์ปอดซ้ำเป็นระยะๆ หากตรวจพบว่าไม่มีเชื้อวัณโรคอยู่แล้ว แต่ยังมีน้ำในปอดต่อเนื่อง ก็อาจจะต้องเป็นข้อบ่งชี้ในการตรวจหาโรคอื่นๆเช่นมะเร็งปอดต่อไปด้วย

  แนะนำปรึกษาแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง แต่นี้หากกำลังกินยารักษาวัณโรคอยู่ แพทย์อาจให้กินยาไปให้ครบก่อนค่ะ