ถามแพทย์

 • กินยาวัณโรคต่อมน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลืองจะขึ้นมาใหม่ไหม ก้อนจะยุบเมื่อไหร่

 •  Teun 'S U-Domkan
  สมาชิก

  กินยาวัณโรคต่อมน้ำเหลืองมีโอกาศที่จะมีก้อนต่อมน้ำเหลืองขึ้นมาใหม่ไหมครับ
  แล้วมันจะยุบลงไปเมื่อไหร่ครับผม

  สวัสดีค่ะ คุณ Teun 'S U-Domkan,

                     ในระหว่างการรักษาวัณโรคต่อมน้ำเหลือง ต่อมน้ำเหลืองอาจโตขึ้น หรือมีต่อมใหม่โตขึ้นมาได้ และอาจมีอาการเจ็บร่วมด้วย ซึ่งเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ยังคงตอบสนองต่อโปรตีนของเชื้อวัณโรคที่ยังเหลืออยู่ แต่ไม่ได้เป็นการแสดงว่าการรักษาล้มเหลวหรือเกิดการเป็นซ้ำ พบได้ประมาณ 20% ของผู้ป่วย  โดยอาการจะเกิดหลังได้ยานานประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งต่อมน้ำเหลืองจะบวมโตอยู่ได้นานอย่างน้อยๆประมาณ 1-2 เดือนโดยมีรายงานพบได้นานถึง 3-4 เดือน นอกจากนี้ ยังมีรายงานการกลับมามีต่อมน้ำเหลืองบวมโตหลังการรักษาครบแล้วได้ประมาณ 10% ของผู้ป่วยที่อาจเกิดหลังครบการรักษานาน1-3 ปี

                   อย่างไรก็ตาม ในการรักษา แพทย์จะมีการตรวจติดตามเป็นระยะๆ โดยหากพบต่อมน้ำเหลืองยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรือต่อมเดิมโตขึ้นมากเรื่อยๆ ก็มีโอกาสเป็นวัณโรคดื้อยาได้ ซึ่งแพทย์ก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมว่าเกิดการดื้อยาขึ้นหรือไม่ค่ะ หากมีการดื้อยา ก็จะมีการปรับเปลี่ยนยาต่อไปค่ะ