ถามแพทย์

 • กินยาคุมอยู่กินทุเรียนได้ไหมคะ

 •  Alice
  สมาชิก
  กินยาคุมอยู่กินทุเรียนได้ไหมคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Alice}

                 อาหารต่างๆ หรือเครื่องดื่มทุกชนิด ไม่มีผลต่อการลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด หากทานพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ในปริมาณปกติทั่วไป อาจมีผลต่อการดูดซึมบ้าง แต่ก็เพียงเล็กน้อยมาก แทบไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการคุมกำเนิดแต่อย่างใด

                  สำหรับปัจจัยอื่นๆ ที่จะทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดลดลงชัดเจน ได้แก่ มีอาเจียน ท้องเสียหรือถ่ายบ่อย ยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพจากการเก็บที่ไม่ถูกต้อง การลืมทานยาเป็นบางวัน หรือทานยาไม่ตรงเวลาในแต่ละวัน เช่น วันนี้ทานตอนเช้า พออีกวันทานตอนกลางคืน เป็นต้น