ถามแพทย์

 • ที่ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ของแพทย์ สามารถฟังได้เมื่อทารกมีอายุครรภ์เท่าไร

 •  pumpui
  สมาชิก
  อยากทราบว่าเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ของคุณหมอที่ฝากครรภ์ ฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่กี่สัปดาห์ขึ้นไปเหรอคะ
  pumpui  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ pumpui

  การฟังหัวใจทารกโดยใช้เครื่องมือต่างๆเช่น หูฟังทางการแพทย์ หรือ เครื่องมือขยายเสียง doppler ช่วยนั้นจะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจทารกเมื่ออายุครรภ์ 17-19 สัปดาห์ ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์จะอยู่ที่ 120-160 ครั้ง/นาที จึงจะถือว่าเป็นปกติ

  แต่การพบการเต้นของหัวใจทารกจากการอัลตราซาวน์หน้าท้องโดยแพทย์จะเห็นการเต้นของหัวใจได้เร็วกว่านั้นคือที่ช่วงราวๆตั้งครรภ์ได้ 8 สัปดาห์

  แนะนำการฝากครรภ์ต่อเนื่อง เพื่อแพทย์จะได้ตรวจดูความสมบูรณ์ของทั้งมารดาและเด็กค่ะ