ถามแพทย์

 • ทานยาคุมแล้วจะท้องไหม

 •  tatayu
  สมาชิก
  คือ พึ่งกินยาคุมเป็นครั้งแรก แผงแรก กินมาต่อเนื่องทุกวัน จนเหลือเม็ดเดียว แต่มีกิจกรรมกับแฟนแล้วหลั่งใน มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นที่จะท้องไหม ควรกินยาคุมฉุกเฉินอีกทางหนึ่งไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ tatayu,

               การทานยาเม็ดคุมกำเนิด จะเริ่มออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์หลังจากทานไปแล้ว 5-7 วัน ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันที่ทานยาคุมหรือมีในช่วง 5-7 วันแรกที่เริ่มทานยาคุม ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ แต่หลังจากนั้นหากทานยาเม็ดคุมกำเนิดได้ถูกต้อง จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 99% ค่ะ ดังนั้นหากคุณ  tatayu มีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ทานยาคุมไปแล้วจนเหลือเพียงเม็ดเดียว จะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้น้อยกว่า 1 % ค่ะ จึงไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินร่วมด้วยค่ะ 

                แต่ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดอาจลดลงจากปัจจัยต่างๆ เช่น ลืมทานยาบางวัน ทานยาไม่ตรงเวลาในแต่ละวัน เช่น วันนี้ทานตอนเช้า พออีกวันไปทานก่อนนอน เป็นต้น ยาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ มีอาเจียน ท้องเสีย กินยาอื่นร่วมด้วย เช่น rifampin,griseofluvin, ketoconazole, carbamazepine, phenytoin เป็นต้น