ถามแพทย์

  • จะเปลี่ยนยาฉีดคุมกำเนิดมาเป็นกิน ต้องทำอย่างไร

  • อยากทราบว่าจะเปลี่ยนแบบฉีดมาเป็นกินแบบเม็ดแทนต้องทำใงคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ สิทธิศักดิ์ วิชากร,

                          หากต้องการเปลี่ยนวิธีคุมกำเนิด จากการฉีดยาคุมกำเนิด มาเป็นยาเม็ดคุมกำเนิด ก็ให้รอจนถึงกำหนดนัดฉีดยาคุมเข็มต่อไป แล้วในวันนัดนั้น ก็ให้เริ่มทานยาเม็ดคุมกำเนิดได้เลย การป้องกันการตั้งครรภ์ก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ ทั้งนี้ ยาเม็ดคุมกำเนิดจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์น้อยกว่ายาฉีดเล็กน้อยค่ะ