ถามแพทย์

 • จะมีเพศสัมพันธ์ ฝ่ายชายจะใส่ถุงยาง ฝ่ายหญฺิงจะให้กินยาคุม ต้องกินก่อนหรือหลังมีเพศสัมพันธ์

 •  SumToi
  สมาชิก
  หมอครับคือผมอยากมีเพศสัมพันธ์กับแฟนโดยป้องกันด้วยถุงยางและฝ่ายหญิงจะป้องกันด้วยยาคุมฝ่ายหญิงต้องกินยาคุมก่อนหรือหลังมีเพศสัมพันธ์และต้องกินกี่เม็ดครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ SumToi,

                      หากจะทานยาคุมกำเนิด โดยเริ่มทานเป็นแผงแรก ก็ควรเริ่มทานภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมจึงจะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที

                      แต่หากไม่ได้เริ่มทานยาคุมกำเนิดภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาคุมจะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทันที ต้องทานต่อเนื่องไปอย่างน้อย 7 วันก่อน แล้วจึงจะมีเพศสัมพันธ์ได้

                       แต่ทั้งนี้ หากฝ่ายชายใส่ถุงยางอนามัยป้องกัน ก็อาจไม่ต้องรอ 7 วันก็ได้ เนื่องจากถุงยาง ก็สามารถช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากอยู่ หากใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะ

                       สำหรับยาคุมฉุกเฉิน หากจะทาน ก็ให้ทานหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์ โดยควรรีบทานให้เร็วที่สุด เพื่อให้ยาเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้สูงสุด แต่ทั้งนี้ โดยปกติ ไม่ได้แนะนำให้ใช้ยาคุมฉุกเฉินไปโดยไม่จำเป็น ควรใช้เมื่อเกิดความผิดพลาดในการป้องกันโดยวิธีอื่นๆ เช่น ถุงยางแตก ลืมทานยาเม็ดคุมกำเนิดเกิน 2 วันขึ้นไป เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินนั้นไม่ได้ถือว่าดีมากนัก โดยช่วยป้องกันได้น้อยกว่าถุงยางอนามัยที่ใช้อย่างถูกต้องเสียอีก และการทานยาคุมฉุกเฉิน มักทำให้เกิดเลือดออกผิดปกติ และประจำเดือนมาผิดปกติได้ค่ะ