ถามแพทย์

 • โรคเก๊าท์สามารถรักษาด้วยการฉีดสเต็มเซลล์ได้หรือไม่

 •  Phichan
  สมาชิก

  สวัสดีครับ สอบถามโรคเก๊าท์สามารถรักษาด้วยการฉีดสเต็มเซลล์ได้หรือไม่ครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Phichan,

                   การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) หรือในอดีตเรียกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูก อาจใช้เซวล์ต้นกำเนิดของตนเอง หรือของผู้อื่นที่บริจาคมาก็ได้ 

                   สำหรับโรคหรือภาวะ ที่สามารถรักษาได้ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด มะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิด โรคไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia), โรค paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH), โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (severe combined immune deficiency), โรค Wiskott-Aldrich syndrome, โรค pure red cell aplasia, โรค amegakaryocytosis/congenital thrombocytopenia, โรคธาลัสซีเมีย โรคโลหิตจางชนิด sickle cell, โรคพันธุกรรมเมตาบอลิก (inherited metabolic disorders) โรค myelodysplastic syndrome ซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติของการสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูก เป็นต้น

                   สำหรับโรคอื่นๆ ยังไม่มีหลักฐานและคำแนะนำในการรักษาที่ชัดเจน เนื่องจากอาจได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ได้ รวมถึงโรคเก๊าท์ด้วยค่ะ

                   ดังนั้น การรักษาโรคเก๊าท์ในปัจจุบัน ก็ยังคงต้องอาศัยการทานยา การติดตามระดับกรดยูริคในเลือด และการควบคุมอาหารเป็นหลักค่ะ