ถามแพทย์

 • ฉีดยารักษาซิฟิลิสครบแล้ว ตรวจพบค่า weakly reactive จากตอนแรก 1:4 ดีขึ้นไหม

 •  Wirat Promoong
  สมาชิก
  ฉีดยาครบแล้วซิฟิลิส ไปตรวจlabค่าขึ้นWeaklyreactive H และ Normal ขึ้น Non reactive ค่าดีขึ้นไหมครับ จากตอนแรก1:4

  สวัสดีค่ะ คุณ Wirat Promoong,

                        หากได้ฉีดยารักษาโรคซิฟิลิสจนครบแล้ว และได้ตรวจเลือดหาค่า VDRL พบเป็น weakly reactive เทียบกับเดิมก่อนการรักษาที่ตรวจได้ค่า titer 1: 4 แสดงว่าตอบสนองต่อการรักษาอยู่ค่ะ อย่างไรก็ตาม แนะนำควรติดตามตามที่แพทย์นัดต่อไปค่ะ

                        สำหรับคำว่า normal ขึ้น non-reactive หมายถึงว่า หากเป็นผลเลือดปกติ ที่ไม่ได้มีการติดเชื้อ ก็จะต้องขึ้นว่า non-reactive ค่ะ