ถามแพทย์

 • เม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติและมีขนตามตัวยาวผิดปกติด้วย เกิดจากอะไร

 •  sumchai
  สมาชิก

  เมื่อ 10 เดือน ก่อน ผมไปตรวจสุขภาพประจำปี ผล CBC ผิดปกติ คือเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติ  ( 12.80) lymphocyte (17.2) PMN (80.3) หลังจากนั้นพบความผิดปกติ คือขนตามตัวยาวผิดปกติ จากแต่ก่อนขนขึ้นไม่ดก อาจเป็นโรคอะไรครับ

  sumchai  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ sumchai

  จากค่าเลือดที่กล่าวมา คือค่าเม็ดเลือดในร่างกาย ซึ่งค่าเม็ดเลือดขาวที่สูงกว่าปกติเล็กน้อยดังกล่าวมานั้น อาจจะไม่ได้บ่งบอกอะไรแน่ชัด ถ้าไม่มีอาการที่ทำให้สงสัยการติดเชื้อ ซึ่งมักมีอาการตามระบบต่างๆ ร่วมกับอาจมีไข้ร่วมด้วย หลังการออกกำลังกายหนักในบางคน อาจกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวในเลือดสูงขึ้นชั่วคราวได้

  การมีขนตามตัวยาวขึ้นผิดปกติ น่าจะบ่งบอกถึงความผิดปกติของโรคผิวหนัง หรือการสร้างขน ที่ไม่น่าจะสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดขาวในเลือดที่เพิ่มมากขึ้น

  แนะนำการพบแพทย์ที่ส่งเจาะเลือด เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับค่าเลือดอีกครั้ง แพทย์อาจนัดกลับไปติดตามค่าเลือดซ้ำ ตรวจร่างกายที่เกี่ยวข้องดูว่าสงสัยการติดเชื้อที่ไหนหรือไม่