Introvert ทำความรู้จักกับบุคลิกภาพแบบเก็บตัว

Introvert คือ บุคลิกแบบเก็บตัว คนที่มีบุคลิกเช่นนี้มักจมอยู่กับความคิดและความรู้สึกของตัวเอง รวมถึงรู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ตามลำพัง หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โน้มน้าวให้เป็น Extrovert หรือบุคลิกที่ชอบพบปะผู้คน กล้าแสดงออก และเป็นผู้นำ อาจทำให้คนแบบ Introvert รู้สึกเครียดจนส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ

Introvert

อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพแบบ Introvert นั้นเป็นเพียงลักษณะเฉพาะรูปแบบหนึ่งและไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด คนกลุ่มนี้จึงสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เช่นเดียวกับผู้ที่มีบุคลิกภาพอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป

ชาว Introvert เป็นอย่างไร ?

หลายคนอาจเข้าใจว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้ต้องต่อต้านสังคมและเย็นชา แต่แท้จริงแล้ว คนเหล่านี้อาจเป็นผู้ที่มีความอบอุ่นและใส่ใจคนรอบข้างได้เช่นกัน จึงไม่สามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ตัดสินคนที่มีบุคลิก Introvert ได้

ทั้งนี้ ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มักมีลักษณะดังต่อไปนี้

 • ใช้ความคิดได้ดีเมื่ออยู่ลำพัง แสดงทักษะการแก้ปัญหาหรือความคิดสร้างสรรค์ได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ตามลำพัง จึงอาจไม่ชอบการประชุมหรือการสนทนาแบบกลุ่ม
 • ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เมื่อมีเวลาว่าง มักพักผ่อนด้วยการทำกิจกรรมที่ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง หรือเล่นเกมส์ เป็นต้น แต่บางครั้งก็อาจต้องการสังสรรค์กับคนรอบข้างด้วยเช่นกัน
 • ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่ เพราะไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นจุดสนใจ จึงอาจทำให้ผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert ถูกขอให้แสดงความคิดเห็นบ่อย ๆ
 • มักหลีกเลี่ยงการพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น โดยมักหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเดินทางหรือสถานการณ์ที่ต้องพบปะคนมากมาย เช่น ขึ้นรถไฟฟ้า รอรถเมล์ หรือเดินผ่านย่านที่มีคนพลุกพล่าน เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้ที่กำลังหงุดหงิด มีงานวิจัยที่ทดสอบการตอบสนองต่อการกลอกตาของผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert และ Extrovert โดยให้บุคคลทั้ง 2 กลุ่มจ้องมองภาพใบหน้าที่เคลื่อนไหวตาไปมาในจอคอมพิวเตอร์ พบว่าผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert จะหลบสายตาของภาพใบหน้าที่แสดงอาการไม่พึงพอใจ ซึ่งต่างจากผู้ที่มีบุคลิกแบบ Extrovert ที่กลอกตาตามเป็นปกติ เนื่องจากผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Introvert จะอ่อนไหวต่อความรู้สึกเชิงลบ และมักคิดว่าที่ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกโกรธเป็นเพราะตัวเองทำให้พวกเขาไม่พอใจ
 • ไม่ค่อยเริ่มต้นสื่อสารกับผู้อื่นก่อน ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ สังคมออนไลน์ หรืออีเมล จึงไม่เหมาะกับงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับคนจำนวนมาก หากจำเป็นต้องเริ่มสื่อสารกับผู้อื่นก่อน ก็มักจะติดต่อกันผ่านสังคมออนไลน์มากกว่าการโทรศัพท์ไปหาโดยตรง
 • ไม่ชอบเปิดการสนทนากับคนที่ไม่สนิท โดยเฉพาะกับคนแปลกหน้า และหากมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจจะไม่ยอมเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้ ยกเว้นกับคนที่ตัวเองรู้สึกสนิทและไว้ใจจริง ๆ

บุคลิกภาพแบบ Introvert ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ ?

ผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert บางรายอาจมีปัญหาการเข้าสังคมและการรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัว อีกทั้งการอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่หรือการพบปะกับคนจำนวนมากก็อาจทำให้รู้สึกวิตกกังวลและเครียดจนส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ดังนี้

 • เสี่ยงต่อโรคซึมเศร้า หากผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert ไม่เข้าใจในบุคลิกภาพของตัวเอง นำตัวเองไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น หรือกดดันตัวเองเพื่อทำตามมาตรฐานที่สังคมอยากให้เป็น ก็อาจทำให้มีแนวโน้มเกิดความเครียด ความวิตกกังวล และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าตามมาได้ นอกจากนั้น บุคลิกที่ชอบเก็บตัวและไม่ออกไปเจอสังคมใหม่ ๆ อาจส่งผลให้มีความสุขได้ไม่บ่อยเท่า Extrovert โดยมีงานวิจัยอ้างว่า ผู้ที่มีบุคลิกแบบ Extrovert มักรู้สึกมีความสุขมากกว่า จึงอาจมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้าน้อยกว่าผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert
 • ระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพต่ำกว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ Extrovert มีงานวิจัยที่กล่าวว่าร่างกายของผู้ที่มีบุคลิกแบบ Extrovert อาจมียีนส์ที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อเชื้อโรคได้ดีกว่า อีกทั้งลักษณะนิสัยและวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้อาจทำให้อาจต้องพบปะกับผู้คนหลากหลาย ได้ไปสถานที่ต่าง ๆ มากมาย จึงอาจได้รับเชื้อโรคและมีภูมิต้านทานเชื้อโดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตาม บุคลิกภาพของคนก็ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันได้น้อยมาก

ข้อดีของการมีบุคลิกภาพแบบ Introvert

Introvert นั้นเป็นเพียงบุคลิกเฉพาะรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ความผิดปกติ และเมื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่างบุคลิกแบบ Introvert และ Extrovert ซึ่งเป็นบุคลิกขั้วตรงข้าม พบว่าบุคลิกภาพแบบ Introvert ก็มีข้อได้เปรียบหลายประการ เช่น

 • Introvert เสี่ยงต่อผลกระทบจากการอดนอนน้อยกว่า โดยคาดว่าอาจเกิดจากสมองของผู้ที่มีบุคลิกแบบ Extrovert มักถูกกระตุ้นให้ตื่นตัวจากการปฏิสัมพันธ์ทางสัมคม จนทำให้สมองส่วนที่ควบคุมการตื่นตัวอาจอ่อนล้าและมีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยกว่า จึงต้องการชั่วโมงการนอนมากกว่าผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert
 • Introvert เสี่ยงต่อพฤติกรรมอันตรายน้อยกว่า เพราะมักชอบอยู่ในกรอบและไม่ค่อยลองทำอะไรใหม่ ๆ จึงอาจไม่นิยมกิจกรรมอันตราย เช่น กิจกรรมโลดโผน หรือการเล่นพนัน เป็นต้น
 • Introvert เสี่ยงต่อโรคกลัวการตกกระแสน้อยกว่า เพราะมักไม่กังวลเรื่องการรักษาภาพลักษณ์หรือการสร้างความกลมกลืนกับคนรอบข้าง

เคล็ดลับความสุขแบบ Introvert

แรงกดดันทางสัมคมอาจทำให้ผู้ที่มีบุคลิกลักษณะนี้รู้สึกเครียดหรือแปลกแยก จนอาจบั่นทอนคุณภาพชีวิตที่ดี ทว่าผู้ที่มีบุคลิกแบบ Introvert สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • เริ่มเปิดการสนทนากับผู้อื่นก่อน โดยเน้นการพูดคุยกับคนกลุ่มเล็ก ๆ
 • ใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องกังวลว่าพฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องแปลก
 • นำเสนอข้อดีหรือจุดแข็งของตัวเองผ่านงานเขียนต่าง ๆ เช่น สื่อบนสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
 • เป็นที่ปรึกษาของผู้อื่น คอยถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญของตัวเองผ่านการเขียนหรือการพูด เพื่อให้ผู้อื่นนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
 • ลองเป็นคนกลางคอยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้าง เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองโดยไม่จำเป็นต้องเป็นจุดสนใจ