GABA ประโยชน์ต่อสุขภาพและข้อควรรู้เพื่อบริโภคอย่างปลอดภัย

GABA (Gamma-aminobutyric Acid) หรือกาบา คือกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทในสมอง โดย GABA จะช่วยปิดกั้นคลื่นสมองบางชนิดและชะลอการทำงานของระบบประสาท ส่งผลให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย GABA จึงเป็นตัวช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลและความเครียด อีกทั้งยังช่วยเรื่องการนอนหลับให้ดีขึ้น

โดยปกติแล้วร่างกายของเราสามารถผลิต GABA ได้เอง อีกทั้งยังสามารถพบ GABA ได้ในอาหารหลายชนิด เช่น ชาอู่หลง ข้าวกล้องงอก มะเขือเทศ ถั่วเหลือง บรอคโคลี และอาหารหมักดอง เช่น กิมจิ เต้าเจี้ยวญี่ปุ่น นอกจากนั้น GABA ยังมีในรูปแบบอาหารเสริมอีกด้วย ผู้ที่รับประทานอาหารที่มี GABA ไม่เพียงพอหรือร่างกายผลิตได้น้อย อาจเลือกรับประทานอาหารเสริมเพิ่มเติมได้

GABA ประโยชน์ต่อสุขภาพและข้อควรรู้เพื่อบริโภคอย่างปลอดภัย

ประโยชน์ของ GABA ต่อสุขภาพ

GABA อาจมีบทบาทสำคัญในการป้องกันหรือบรรเทาปัญหาสุขภาพบางอย่างได้ เช่น

โรควิตกกังวล

ถึงแม้ว่าความรู้สึกวิตกกังวลเป็นเรื่องปกติ แต่หากประสบกับความรู้สึกกังวลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโรควิตกกังวลได้ งานวิจัยหลายชิ้นระบุว่า GABA อาจช่วยบรรเทาอาการวิตกกังวลได้ 

หนึ่งในการศึกษา นักวิจัยใช้การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography) เพื่อวัดคลื่นสมองของผู้เข้าร่วมหลังจากรับประทาน GABA และยาหลอก โดยหลังจากรับประทาน GABA พบว่า คลื่นอัลฟ่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งบอกว่าผู้เข้าร่วมรู้สึกสงบและผ่อนคลายมากขึ้น

ความเครียด

เมื่อพบเจอเหตุการณ์ที่มีความเครียด ต่อมหมวกไตจะผลิตฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้นหรือหลั่งสารอะดรีนาลีน GABA จะต่อต้านการหลั่งฮอร์โมนดังกล่าวด้วยการช่วยให้สมองรู้สึกผ่อนคลาย

งานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับข้าวที่อุดมไปด้วย GABA ถึงผลต่อการบรรเทาความเครียดในมนุษย์ และพบว่าการรับประทานข้าวที่อุดมไปด้วย GABA อาจมีประโยชน์ในการช่วยลดความกังวลและความเครียดได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับข้าวธรรมดา 

โรคนอนไม่หลับ

หากมีอาการนอนไม่หลับ การรับประทาน GABA อาจช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น มีงานวิจัยขนาดเล็กชิ้นหนึ่งได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ GABA ในผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ ผลปรากฏว่าผู้เข้าร่วมทดลองที่รับประทาน GABA ก่อนนอนสามารถหลับได้เร็วกว่าและมีคุณภาพการนอนหลับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่รับประทานยาหลอก

ความดันโลหิตสูง

GABA อาจช่วยทำให้ความดันโลหิตคงที่ในผู้ที่มีอาการความดันโลหิตสูง โดยโรคความดันโลหิตสูงมักนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และภาวะหัวใจล้มเหลว งานวิจัยชิ้นหนึ่งเผยให้เห็นว่าการทานนมเปรี้ยวที่มีส่วนผสมของ GABA ช่วยลดความดันโลหิตในผู้ที่มีอาการความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่รับประทานนมเปรี้ยวที่ไม่ผสม GABA

สอดคล้องกับงานวิจัยอีกหนึ่งชิ้นที่ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของ GABA ต่อความดันโลหิต โดยผู้ที่เข้าร่วมการทดลองที่มีอาการความดันโลหิตสูงระดับ 1 มีความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจากรับประทานข้าวที่อุดมไปด้วย GABA นักวิจัยยังระบุอีกว่า GABA อาจช่วยลดความดันโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการรับประทาน GABA อาจช่วยชะลอหรือป้องกันการเกิดภาวะที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

ข้อควรรู้ก่อนบริโภคอาหารเสริม GABA

ถึงแม้การรับประทานอาหารเสริม GABA ค่อนข้างมีความปลอดภัยสำหรับบุคคลทั่วไป แต่ก็มีข้อควรรู้บางประการที่ควรทราบก่อนเริ่มบริโภค GABA เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น 

  • การรับประทานอาหารเสริม GABA อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่าง เช่น ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วงนอน แสบร้อนคอ กล้ามเนื้ออ่อนแรงและหายใจสั้นหรือถี่ 
  • เนื่องจากการรับประทานอาหารเสริม GABA อาจทำให้เกิดอาการง่วงนอนในบางราย จึงไม่ควรขับรถหรือใช้เครื่องจักรหลังจากรับประทาน จนกว่าจะทราบว่า GABA ส่งผลให้เกิดอาการง่วงนอนต่อตนเองหรือไม่
  • อาหารเสริม GABA อาจมีปฏิกิริยาต่อยาบางชนิด เช่น ยารักษาความดันโลหิตสูง ยาต้านเศร้าและยาที่ออกฤทธิ์ทางประสาท ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มทานอาหารเสริม
  • อาหารเสริม GABA อาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพบางอย่าง เช่น ผู้ที่มีอาการความดันโลหิตต่ำ เพราะ GABA อาจทำให้ความดันโลหิตลดลงและเป็นอันตรายได้ หรือผู้ที่เป็นโรคพาร์กินสัน เนื่องจากการรับประทาน GABA อาจทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นได้
  • ผู้สูงอายุบางรายอาจพบผลข้างเคียงได้ง่ายกว่าปกติ ดังนั้น ควรรับประทานอาหารเสริม GABA ด้วยความระมัดระวัง หรือปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน
  • สำหรับผู้ที่กำลังตั้งครรภ์และให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มรับประทานอาหารเสริม GABA เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลหรืองานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าปลอดภัยต่อผู้ที่กำลังตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ทั้งนี้ เนื่องจากอาหารเสริม GABA ไม่ใช่ยารักษาโรค จึงไม่ควรรับประทานเป็นหลักเพื่อหวังผลในการรักษาหรือป้องกันโรคต่าง ๆ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานเสมอเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยได้ให้ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง