Celecoxib (เซเลโคซิบ)

Celecoxib (เซเลโคซิบ)

Celecoxib (เซเลโคซิบ) คือ ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการอักเสบและอาการปวดตามร่างกายที่มีสาเหตุมาจากโรคและภาวะต่าง ๆ เช่น อาการปวดประจำเดือน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นต้น ใช้ได้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนการใช้ยา

601CelecoxibRe

เกี่ยวกับ Celecoxib

กลุ่มยา ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs)
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์ 
สรรพคุณ รักษาอาการอักเสบและอาการปวด
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
รูปแบบของยา ยารับประทานชนิดแคปซูล


คำเตือนในการใช้ยา Celecoxib

การใช้ยา Celecoxib ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการแพ้ยาก่อนการใช้ยาทุกครั้ง เพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ได้ดังต่อไปนี้

 • อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดในสมองอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในผู้ที่ใช้ยาต่อเนื่องเป็นเวลานาน ใช้ยาในปริมาณมาก หรือผู้ป่วยโรคหัวใจ แม้กระทั่งในผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงหรือไม่ได้เป็นโรคหัวใจก็ตาม
 • อาจทำให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก เกิดขึ้นได้โดยมีมีอาการหรือสัญญาณเตือนล่วงหน้า โดยเฉพาะในเด็กที่เคยมีแผลในกระเพาะอาหาร ผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง รวมถึงผู้ที่กำลังใช้ยาบางชนิด เช่น สเตียรอยด์ หรือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 • อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติจากภาวะดีไอซี (Disseminated Intravascular Coagulation: DIC) ในการใช้ยาสำหรับรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ไม่ควรใช้ยาร่วมกับยาในกลุ่มเอ็นเสดชนิดอื่น ๆ เช่น แอสไพริน เป็นประจำ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง หากจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวร่วมกันควรปรึกษาแพทย์และปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด
 • ไม่ควรใช้ยาในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนการคลอด เพราะอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบหากเกิดการตั้งครรภ์ระหว่างการใช้ยา และผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร
 • หากอยู่ในช่วงการใช้ยา ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบทุกครั้งก่อนทำการทดสอบทางการแพทย์และการผ่าตัดทุกชนิด
 • ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบก่อนการใช้ยา โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
  • ผู้ป่วยโรคหัวใจ
  • ผู้ป่วยโรคหอบหืด
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
  • ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต หรือภาวะบวมน้ำ
  • ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
  • ผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
  • ผู้ที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
  • ผู้ที่เคยมีภาวะหัวใจวาย โรคหลอดเลือดในสมอง หรือลิ่มเลือด
  • ผู้ที่เคยเป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร

ปริมาณการใช้ยา แ

ยา Celecoxib ใช้ในการรักษาอาการหลายชนิด รับประทานได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร ขนาดและปริมาณการใช้จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอายุ น้ำหนักตัว และอาการของผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีตัวอย่างปริมาณการใช้ยาและรายละเอียดดังนี้

 • บรรเทาอาการปวด หรืออาการปวดประจำเดือน ผู้ใหญ่ ครั้งแรกรับประทานยาขนาด 400 มิลลิกรัม หากอาการไม่บรรเทา ให้รับประทานอีกครั้งขนาด 200 มิลลิกรัมในวันแรก หลังจากนั้นหากยังมีอาการ ให้รับประทานยาขนาด 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
 • โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้ใหญ่ รับประทานยาขนาด 200 มิลลิกรัม วันละ 1-2 ครั้ง
 • โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดแอนไคโลสซิ่ง (Ankylosing Spondylitis) ผู้ใหญ่ ครั้งแรกรับประทานยาขนาด 200 มิลลิกรัม วันละ 1-2 ครั้ง หลังใช้ยาไปแล้ว 6 สัปดาห์ เพิ่มขนาดยาได้สูงสุดไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อวัน
 • โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
 • ผู้ใหญ่ รับประทานยาขนาด 100-200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
 • เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 25 กิโลกรัม ปกติจะรับประทานยาขนาด  50 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
 • เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักตัวมากกว่า 25 กิโลกรัม ปกติจะรับประทานยาขนาด 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

การใช้ยา Celecoxib

 • หากไม่สามารถกลืนแคปซูลได้ อาจใช้วิธีแกะแคปซูลเทยาใส่ช้อน ผสมกับน้ำเชื่อมแล้วรับประทาน พร้อมดื่มน้ำตาม 1 แก้ว ควรรับประทานยาทันทีหรือไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมงหลังผสมยาหรือเทยาออกจากแคปซูล
 • หากลืมรับประทานทานยาตามเวลาที่แพทย์สั่ง เมื่อนึกขึ้นได้ รับประทานได้ทันที หากลืมรับประทานยาใกล้กับมื้ออาหารถัดไป ให้รับประทานยาในเวลาและขนาดตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเพื่อทดแทนในมื้อที่ขาดหายไป
 • ควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้อง หรือประมาณ 25 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน ความชื้น ไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง ควรเก็บให้ไกลจากมือเด็ก และไม่ควรใช้ยาที่หมดอายุหรือยาที่เก็บไว้เป็นเวลานาน

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Celecoxib

ยา Celecoxib อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ในขณะใช้ยา เช่น ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องอืด มีแก๊สในกระเพาะอาหาร ท้องเสีย มีอาการบวมที่มือหรือเท้า วิงเวียนศีรษะ คัดจมูก จาม เจ็บคอ เป็นต้น ควรหยุดใช้ยา และรีบไปพบแพทย์โดยด่วน และอาจพบอาการอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ดังนี้

 • อาการแพ้ยา ช่น จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล หายใจลำบาก ผื่นคัน มีอาการบวมที่ใบหน้า นิ้วมือ หรือเท้า
 • อาการของภาวะหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมอง เช่น หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก แล้วอาการลุกลามไปที่กราม ไหล่ รู้สึกชาหรืออ่อนแรงที่บริเวณข้างลำตัว พูดไม่ชัด
 • อาการของเลือดออกในกระเพาะอาหาร เช่น อุจจาระเป็นเลือดหรือมีสีดำ ไอหรืออาเจียนเป็นเลือด
 • อาการของตับที่มีปัญหา เช่น คลื่นไส้ ปวดท้อง รู้สึกเหนื่อย เบื่ออาหาร ปัสสาวะมีสีเข้ม อุจจาระมีสีคล้ายดินโคลน ผิวหรือตามีสีเหลือง
 • อาการของภาวะโลหิตจาง เช่น ผิวซีด วิงเวียนศีรษะ หายใจหอบ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ สมาธิลดลง
 • อาการของปฏิกิริยาทางผิวหนังรุนแรง เช่น มีไข้ เจ็บคอ มีอาการบวมที่ใบหน้าหรือลิ้น รู้สึกแสบร้อนที่ดวงตา แสบผิว มีผื่นแดงคันขึ้นที่ใบหน้าและลำตัวช่วงบน