Avanafil (อะแวนาฟิล)

Avanafil (อะแวนาฟิล)

Avanafil (อะแวนาฟิล) เป็นยารักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย โดยออกฤทธิ์ช่วยคลายกล้ามเนื้อหลอดเลือด และเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศชาย เพื่อช่วยให้องคชาตแข็งตัวขณะมีเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ด้วย

ยา Avanafil มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

1684 Avanafil rs

เกี่ยวกับยา Avanafil

กลุ่มยา ยารักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยารับประทาน

คำเตือนในการใช้ยา Avanafil

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพรใด ๆ เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ โดยเฉพาะยาซิลเดนาฟิล ยาทาดาลาฟิล ยาวาร์เดนาฟิล ยาไนเตรท เป็นต้น
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากป่วยเป็นโรคหัวใจ การเต้นของหัวใจผิดปกติ มีประวัติเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ได้รับการผ่าตัดหัวใจในช่วง 6 เดือนก่อนหน้า โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจวาย เจ็บหน้าอก ความดันโลหิตต่ำหรือสูง โรคตับ โรคไต มีแผลในกระเพาะอาหาร มีปัญหาการได้ยินหรือการมองเห็น โรคอาร์พี (Retinitis Pigmentosa) โรคฮีโมฟิเลีย มีความผิดปกติของอวัยวะเพศชายอย่างโรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ (Peyronie's disease) โรคเซลล์เม็ดเลือด หรือได้รับคำแนะนำไม่ให้มีเพศสัมพันธ์เพราะเหตุผลด้านสุขภาพ
 • ห้ามใช้ยา Avanafil กับผู้หญิง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้
 • หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และไม่บริโภคผลิตภัณฑ์จากเกรปฟรุตในระหว่างที่ใช้ยา เพราะอาจเสี่ยงเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา
 • ยา Avanafil ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) โรคเอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ ดังนั้น ก่อนมีเพศสัมพันธ์ต้องสวมถุงยางอนามัยก่อนเสมอ

ปริมาณการใช้ยา Avanafil

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ผู้ใหญ่ รับประทานยาปริมาณเริ่มต้น 100 มิลลิกรัม โดยรับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 15-30 นาที อาจลดปริมาณยาเป็น 50 มิลลิกรัม หรือเพิ่มปริมาณยาสูงสุดไม่เกิน 200 มิลลิกรัม โดยให้ปรับปริมาณยาตามการตอบสนองของผู้ป่วย และความถี่ในการใช้ยาสูงสุด คือ ทุก 24 ชั่วโมงขึ้นไป

การใช้ยา Avanafil

 • ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอ
 • การใช้ยา Avanafil นั้น สามารถรับประทานพร้อมอาหารหรือไม่พร้อมอาหารก็ได้
 • ใช้ยา Avanafil เมื่อจำเป็นเท่านั้น โดยให้ใช้ก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 30 นาที หรือใช้ตามที่แพทย์สั่ง
 • ยา Avanafil จะช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวเมื่อเกิดการกระตุ้นทางเพศเท่านั้น แต่ไม่ได้ช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้ทันทีหลังการใช้ยา
 • ห้ามใช้ยามากกว่าวันละ 1 ครั้ง และแต่ละครั้งให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • หากมีอาการเจ็บเมื่ออวัยวะเพศแข็งตัว หรืออวัยวะเพศแข็งตัวนาน 4 ชั่วโมงขึ้นไปในระหว่างที่ใช้ยา ให้ไปพบแพทย์ทันที
 • หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้ห่างจากความร้อน แสงแดด และความชื้น โดยเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Avanafil

การใช้ยา Avanafil อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ ผิวแดง ปวดหลัง หรือมีอาการของโรคหวัดอย่างน้ำมูกไหล คัดจมูก หรือเจ็บคอ เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Avanafil ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและรีบไปพบแพทย์

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม และคอบวม เป็นต้น
 • การมองเห็นเปลี่ยนแปลงไป สูญเสียการมองเห็นอย่างฉับพลัน
 • คลื่นไส้ รู้สึกวิงเวียนคล้ายจะหมดสติ
 • มีอาการปวดและชาบริเวณทรวงอก แขน คอ หรือขากรรไกร
 • มีเสียงดังในหู
 • มีอาการของโรคหัวใจขาดเลือด เช่น เจ็บหรือแน่นหน้าอก โดยอาจลามไปที่ขากรรไกรและไหล่ มีเหงื่อออก เป็นต้น
 • ปวด บวม แดง หรือรู้สึกอุ่น ๆ ที่ขาข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง
 • หายใจไม่อิ่ม แขนบวมหรือขาบวม
 • เจ็บอวัยวะเพศเมื่อแข็งตัว หรืออวัยวะเพศแข็งตัวนาน 4 ชั่วโมงขึ้นไป