Acetylcholine (แอซิติลโคลีน)

Acetylcholine (แอซิติลโคลีน)

Acetylcholine (แอซิติลโคลีน) เป็นยาหดม่านตา นำมาใช้เพื่อช่วยให้รูม่านตาหดตัวลงในระหว่างการผ่าตัดดวงตา หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ ทั้งนี้ ยา Acetylcholine มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ การใช้ยาจึงควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ

Acetylcholine

เกี่ยวกับยา Acetylcholine

กลุ่มยา ยาหดม่านตา
ประเภทยา ยาตามใบสั่งแพทย์
สรรพคุณ ช่วยให้รูม่านตาหดตัวในระหว่างการผ่าตัด
กลุ่มผู้ป่วย ผู้ใหญ่
รูปแบบของยา ยาฉีด

คำเตือนในการใช้ยา Acetylcholine

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ และแพ้ยาชนิดอื่น อาหาร หรือสารใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทุกชนิดที่กำลังใช้อยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง ยาที่ซื้อใช้ด้วยตนเอง วิตามิน และสมุนไพร เพราะมียาหลายชนิดที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้
 • แจ้งให้แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ ก่อนเข้ารับการรักษาใด ๆ
 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยา หากมีโรคประจำตัวหรืออาการเจ็บป่วยใด ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ตรวจพบพังผืดในดวงตา เป็นโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ความดันโลหิตต่ำ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคลมชัก กลุ่มอาการพาร์กินโซนิซึม ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ หรือมีแผลในทางเดินอาหาร
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ วางแผนมีบุตร  หรือกำลังให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์ถึงข้อดีและข้อเสียของยาก่อนใช้ยานี้

ปริมาณการใช้ยา Acetylcholine

ปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา โดยมีตัวอย่างการใช้ยา ดังนี้

ช่วยให้รูม่านตาหดตัวระหว่างการผ่าตัด

ผู้ใหญ่ ใช้ยาสารละลายความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ ค่อย ๆ ฉีดเข้าไปที่ช่องส่วนหน้าของตาปริมาณ 0.5-2 มิลลิลิตร (5-20 มิลลิกรัม) ก่อนหรือหลังการเย็บแผล และอาจใช้ยาซ้ำอีกครั้ง หากต้องการให้ม่านตาหดตัวนานขึ้น

การใช้ยา Acetylcholine

 • การใช้ยา Acetylcholine จะใช้ฉีดเข้าทางดวงตาในระหว่างการผ่าตัด
 • แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง
 • ควรเก็บยาตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด และเก็บให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยา Acetylcholine

การใช้ยา Acetylcholine อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มีภาวะหลั่งน้ำลายมาก น้ำตาไหล น้ำมูกไหล เรอ ปัสสาวะบ่อย ท้องเสีย ปวดศีรษะ กระจกตาบวมน้ำ แก้วตาบวม ตามัว เป็นต้น หากอาการดังกล่าวไม่หายไปหรือรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์

หากพบผลข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา Acetylcholine ดังต่อไปนี้ ควรหยุดใช้ยาและไปพบแพทย์ทันที

 • อาการแพ้ยา เช่น ลมพิษ หายใจลำบาก หน้าบวม ริมฝีปากบวม ลิ้นบวม คอบวม ผื่นคัน ผิวหนังบวมแดง มีเม็ดพุพอง ผิวลอกพร้อมกับมีไข้หรือไม่มีไข้ แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจเสียงดัง มีปัญหาในการหายใจหรือการพูด เสียงแหบ เป็นต้น
 • การมองเห็นผิดปกติ ระคายเคืองตาอย่างรุนแรง หรือเจ็บตา
 • ความดันโลหิตต่ำhttps://www.pobpad.com/ความดันต่ำ
 • มีภาวะหัวใจเต้นช้า
 • หายใจลำบาก

นอกจากนี้ หากผู้ป่วยพบอาการผิดปกติใด ๆ เพิ่มเติม ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยเช่นกัน