ถามแพทย์

 • ตาข้างขวามัวมาก มองอะไรไม่ชัด เกิดจากอะไร

 •  Kotchaphom Piwpong
  สมาชิก
  ตาข้างขวามัวมาก มองอะไรไม่ชัด มองเห็นรางๆมันเกิดจากอะไรคะ ต่อไปมันจะเป็นอันตรายมั้ยคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kotchaphom Piwpong,

                    อาการมองภาพไม่ชัด ตามัว  สาเหตุที่ทำให้เกิด แบ่งออกเป็น

                    1. สาเหตุจากตัวลูกตาเอง เช่น เกิดสายตาสั้น สายตาเอียง ซึ่งอาจเป็นข้างเดียวก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นทั้ง 2 ข้าง หรือเป็นโรคต้อกระจก ต้อหิน เป็นแผลบนกระจกตา ตาอักเสบจากการติดเชื้อ จอประสาทตาเสื่อม เส้นเลือดฝอยในดวงตาแตก เบาหวานขึ้นตา เนื้องอกในลูกตา เป็นต้น

                    2. สาเหตุจากโรคของเส้นประสาทดวงตาหรือสมอง เช่น เกิดเส้นประสาทตาอักเสบ เป็นเนื้องอกของเส้นประสาทตา เนื้องอกของต่อมใต้สมอง เป็นต้น

                      ในเบื้องต้น อาจลองไปตรวจวัดค่าสายตาตามร้านตัดแว่น ดูว่ามีสายตาสั้น สายตาเอียงหรือไม่ หากไม่มี หรือตรวจแล้วไม่แน่ใจ ก็ควรไปพบจักษุแพทย์ตามคลินิกหรือโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไปค่ะ