ถามแพทย์

 • เป็นตาบอดสี เวลาตรวจสุขภาพหรือสอบใบขับขี่ จะใส่คอนแทคเลนส์สีช่วย แต่ครั้งนี้ ใส่แล้วมองไม่เห็น เกิดจากอะไร

 •  wannaporn
  สมาชิก

  ทราบมานานแล้วว่าตัวเองมีความบกพร่องทางสายตา (ตาบอดสี) ที่สามารถแยกสีได้คล้ายคนปกติทั่วไป แต่ตอนตรวจสายตา ไม่สามารถอ่านตัวเลขได้ 

  เวลาตรวจสุขภาพเพื่อสมัครงานหรือสอบใบขับขี่จึงสั่งคอนแทคเลนส์สีแดงสำหรับคนตาบอดสีมาใส่ ก็มองเห็นชัดขึ้น และผ่านมาโดยตลอด แต่ล่าสุดสั่งมาใส่เพื่อตรวจสุขภาพสมัครงานอีกครั้ง ปรากฏว่ามองไม่เห็นตัวเลข (เหมือนตอนไม่ได้ใส่) อยากทราบว่า ผิดปกติที่ตาหรือคอนแทคเลนส์ (คอนแทคเลนนั้นสามารถช่วยได้ 100 เปอร์เซนไหม )  

  สวัสดีค่ะ คุณ wannaporn,

                    หากมีอาการตาบอดสีที่เป็นมาแต่กำเนิด ก็จะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

                   1. กลุ่มที่เห็นสีเดียว เกิดจากการที่ไม่มีเซลล์รูปกรวยเลย โดยจะเห็นเพียงภาพขาวดำ สายตามักมัวมากจนมองไม่เห็นสี ตาสู้แสงไม่ได้ พบได้น้อยมาก

                   2. กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยเพียง 2 ชนิด โดยเมื่อขาดเซลล์รูปกรวยสีแดง เรียกว่า ตาบอดสีแดง เมื่อขาดเซลล์รูปกรวยสีเขียว เรียกว่า ตาบอดสีเขียว เมื่อขาดเซลล์รูปกรวยสีน้ำเงิน เรียกว่า ตาบอดสีน้ำเงิน ซึ่งตาบอดสีน้ำเงินนี้พบได้น้อยมาก

                     3. กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด แต่มีอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยกว่าปกติ ซึ่งเป็นกลุ่มตาบอดสีที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่ เมื่อมีเซลล์รูปกรวยสีแดงน้อยกว่าปกติ เรียกว่า พร่องสีแดง  เมื่อมีเซลล์รูปกรวยสีเขียวน้อยกว่าปกติ เรียกว่า พร่องสีเขียว เมื่อมีเซลล์รูปกรวยสีน้ำเงินน้อยกว่าปกติ เรียกว่าพร่องสีน้ำเงิน (ซึ่งพบได้น้อยอย่างยิ่ง)

                     ส่วนใช้แว่นกรองแสงบางสี หรือใช้ contact lens ที่มีสี อาจช่วยให้แยกสีได้ แต่ก็จะไม่ได้เหมือนคนปกติ ดังนั้น ก็อาจใช้ได้ในบางโอกาส เช่น คนบอดสีแดง จะแยกสีแดงออกจากสีน้ำเงินอมเขียวไม่ได้ ถ้าใช้เลนส์กรองแสงสีแดง ซึ่งไม่ไห้สีเขียวผ่านให้แต่สีแดงผ่าน ก็จะแยกสีแดงออกจากน้ำเงินอมเขียว ซึ่งดูมืดลงไปได้ ทำให้แยกสีพอได้ สามารถไปสอบผ่านการทดสอบตาบอดสี เช่น ที่ในการสอบใบขับขี่ได้ เป็นต้น  

                      ดังนั้น หากโดยปกติ การที่มีตาบอดสี ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ก็ไม่จำเป็นต้องใส่คอนแทคเลนส์สี แต่หากต้องการทำงานบางอย่างที่อาจต้องแยกสี ก็อาจใส่เป็นครั้งคราวไปค่ะ 

                     ส่วนการที่อยู่ๆ ตามองไม่เห็นตัวเลข แม้จะใส่หรือไม่ใส่คอนแทคเลนส์สีก็ตาม ไม่ได้เกิดจากโรคตาบอดสีที่เป็นอยู่ แต่อาการทีมองไม่เห็น คือเห็นภาพไม่ชัด ตามัว หรือมองเห็นเป็นภาพซ้อน อาจเกิดจากหลายสาเหตุ แบ่งออกเป็น

                    1. สาเหตุจากตัวลูกตาเอง เช่น เกิดสายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวหรือเป็นโรคต้อกระจก ต้อหิน เป็นแผลบนกระจกตา ตาอักเสบจากการติดเชื้อ จอประสาทตาเสื่อม เส้นเลือดฝอยในดวงตาแตก เบาหวานขึ้นตา เนื้องอกในลูกตา เป็นต้น

                    2. สาเหตุจากโรคของเส้นประสาทดวงตาหรือสมอง เช่น เกิดเส้นประสาทตาอักเสบ เป็นเนื้องอกของเส้นประสาทตา เนื้องอกของต่อมใต้สมอง เป็นต้น

                    ดังนั้น แนะนำว่าควรต้องไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ ไม่ควรปล่อยให้อาการเป็นมากขึ้น เพราะหากเป็นโรคของตา ไม่ได้เกิดจากการมีสายตาสั้น ยาวหรือเอียง หากปล่อยไว้ อาจยิ่งรักษาได้ยากขึ้น