ถามแพทย์

 • อยากทราบว่าตาบอดสีหรือไม่ บอดสีอะไร วิธีรักษามีอะไรบ้าง

 •  Xercorix
  สมาชิก

  อยากทราบว่าตาบอดสีหรือไม่ บอดสีอะไร วิธีรักษามีอะไรบ้าง

  สายการเรียนที่เรียนอยู่จำเป็นต้องใช้การมองสีต่างๆ และผมเป็นกังวลมากๆ

   

  สวัสดีค่ะ คุณ Xercorix,

                    ตาบอดสี คือภาวะการมองเห็นสีบางสีได้ไม่ชัดเจนหรือผิดเพี้ยนไปจากผู้ที่มีสายตาผิดปกติ โดยแบ่งออกเป็น

              1. ตาบอดสีแต่กำเนิด ซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ไม่สามารถรักษาให้หายได้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

                    - กลุ่มที่เห็นสีเดียว เกิดจากการที่ไม่มีเซลล์รูปกรวยเลย โดยจะเห็นเพียงภาพขาวดำ สายตามักมัวมากจนมองไม่เห็นสี ตาสู้แสงไม่ได้ พบได้น้อยมาก

                    - กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยเพียง 2 ชนิด โดยเมื่อขาดเซลล์รูปกรวยสีแดง เรียกว่า ตาบอดสีแดง เมื่อขาดเซลล์รูปกรวยสีเขียว เรียกว่า ตาบอดสีเขียว เมื่อขาดเซลล์รูปกรวยสีน้ำเงิน เรียกว่า ตาบอดสีน้ำเงิน ซึ่งตาบอดสีน้ำเงินนี้พบได้น้อยมาก

                     - กลุ่มที่มีเซลล์รูปกรวยทั้ง 3 ชนิด แต่มีอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยกว่าปกติ ซึ่งเป็นกลุ่มตาบอดสีที่พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่ เมื่อมีเซลล์รูปกรวยสีแดงน้อยกว่าปกติ เรียกว่า พร่องสีแดง  เมื่อมีเซลล์รูปกรวยสีเขียวน้อยกว่าปกติ เรียกว่า พร่องสีเขียว เมื่อมีเซลล์รูปกรวยสีน้ำเงินน้อยกว่าปกติ เรียกว่าพร่องสีน้ำเงิน (ซึ่งพบได้น้อยอย่างยิ่ง)

                 2. ตาบอดสีที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยสาเหตุ ได้แก่

                   - อายุที่เพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดการเสื่อมของเซลล์ได้ตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น

                   - โรคเกี่ยวกับด้านดวงตา เช่น โรคต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจก หรือการได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตา

                   - โรคอื่น ๆ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคเบาหวาน หรือโรคพาร์กินสัน

                   - ผลข้างเคียงของการใช้ยาบางชนิด    

                   - การได้รับสารเคมีบางชนิดเป็นระยะเวลานาน เช่น คาร์บอนไดซัลไฟด์หรือสไตรีน อาจส่งผลต่อการสูญเสียการมองเห็นสี

                 ซึ่งหากมีสาเหตุจากโรคบางอย่าง ก็อาจรักษาให้อาการดีขึ้นได้

                ดังนั้น หากไม่แน่ใจว่ามีตาบอดสีหรือไม่ และเป็นมาแต่กำเนิดหรือไม่ ก้ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาค่ะ โดยการจะทราบว่ามีตาบอดสีหรือไม่ ก็ต้องอาศัยการตรวจคัดกรองด้วยแผ่นภาพทดสอบตาบอดสีในเบื้องต้น หลังจากนั้น ก็อาจต้องมีการตรวจด้วยวิธีอื่นๆ เช่น Color matching โดยใช้เครื่อง Anomaloscope และการทดสอบ Farnsworth Munsell ซึ่งการทดสอบนี้จะใช้แยกผู้ที่มีการเห็นสีปกติ และผู้ที่พร่องสีน้อยๆ ออกจากผู้ที่ตาบอดสีขนาดปานกลางถึงรุนแรงได้ค่ะ นอกจากนี้ หากไม่ได้เป็นตาบอดสีแต่กำเนิด ก็ต้องมีการตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อไปค่ะ