ถามแพทย์

 • มีตาบอดสีแบบไม่รุนแรง สอบติดแพทย์ที่ศิริราช จะเข้าเรียนได้ไหม

 •  pisek
  สมาชิก

  ตอนนี้หนักใจมาก เนื่องจากสอบติดแพทย์ แต่ตาบอดสีแบบไม่รุนแรง (ความเห็นของจักษุแพทย์) จึงใคร่อยากจะถามว่าผมสอบได้ที่ศิริราช จะได้เรียนไหมครับ 

  สวัสดีค่ะ คุณ pisek,

                      คุณสมบัติของการเข้ารับการศึกษาในคณะแพทย์ ส่วนใหญ่คือจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งได้แก่

                      1. มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และหรือผู้อื่น เช่น โรคจิต โรคอารมณ์ผิดปกติ โรคบุคลิกภาพผิดปกติ โดยเฉพาะ Antisocial personality disorders หรือ borderline personality disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                       2.เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตรายที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                      3. เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

                      4. มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม เช่น 

                        -  มีความผิดปกติในการเห็นภาพ เช่น ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง  ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40 (เมื่อได้แก้ไขแล้ว)  มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง หรือมีความสามารถในการแยกแยะคำพูด (speech discrimination score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาท และเซลล์ประสาทการได้ยิน

                       - โรคหรือความพิการอื่นๆ ที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนด โดยเป็นโรคหรือความพิการที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

                        ดังนั้น หากมีอาการตาบอดสีที่ไม่รุนแรง ก็น่าจะเข้ารับการศึกษาในคณะแพทย์ได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้ารับการศึกษา ทุกคนจะต้องมีจะมีการตรวจร่างกายเพื่อคัดกรองโรคต่างๆ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษาของแต่ละคณะแพทย์ศาสตร์ อาจแตกต่างกันในรายะละเอียดได้ค่ะ ลองสอบถามยังคณะแพทย์ที่จะไปเรียนได้ค่ะ อย่างไรก็ขอให้มีโอกาสได้เข้ารับการศึกษานะคะ