แมลงสาบ วายร้ายก่อภูมิแพ้

แมลงสาบ สัตว์สกปรกที่หลายคนรังเกียจอาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ เพราะแมลงสาบมักปล่อยสารก่อภูมิแพ้เป็นอนุภาคเล็ก ๆ ออกมาในอากาศ หรือตามพื้นผิวที่มันเดินผ่าน และเมื่อมนุษย์สูดดมหรือสัมผัสสารดังกล่าวเข้าไปก็อาจมีอาการคันจมูก คันตา หรือเป็นผื่นได้ การกำจัดแมลงสาบออกจากบ้านจึงเป็นการลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารก่อภูมิแพ้ชนิดนี้

1375 แมลงสาบ resized

แมลงสาบก่อภูมิแพ้ได้อย่างไร ?

แมลงสาบเป็นพาหะนำเชื้อโรคมากมาย และเป็นต้นเหตุของโรคหลายชนิด โดยแมลงสาบสามารถปล่อยสารก่อภูมิแพ้ออกมาจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เช่น ลำตัว ขา ปีก และหนวด หรืออาจปล่อยออกมาในรูปแบบอื่น ๆ เช่น น้ำลาย มูก หรือไข่ หากมนุษย์สัมผัสหรือสูดดมสารดังกล่าวเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็อาจทำให้เป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืดได้

อาการที่บ่งบอกว่าเป็นภูมิแพ้แมลงสาบ

โรคภูมิแพ้แมลงสาบอาจไม่เกิดกับผู้อาศัยทุกคนที่อยู่ในบ้านที่มีแมลงสาบ และคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคภูมิแพ้หรือหอบหืดอาจไม่ปรากฏอาการใด ๆ แต่ผู้ที่แพ้แมลงสาบอาจแสดงอาการดังต่อไปนี้

  • คัดจมูกรื้อรัง
  • คันจมูก คันตา
  • ไอไม่หยุด
  • หายใจไม่อิ่ม หรือหายใจเป็นเสียงหวีด
  • แน่นหน้าอก
  • เป็นผื่น

ทั้งนี้ หากปรากฏอาการข้างต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์อาจทดสอบอาการแพ้ทางผิวหนังด้วยการหยดสารก่อภูมิแพ้ลงบนผิวและทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นแพทย์จะสังเกตปฏิกิริยาอาการแพ้ เช่น ผิวหนังบวม แดง หรือเป็นตุ่มคัน เพื่อวางแผนรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป โดยผู้ป่วยอาจต้องใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ หรือยาแก้แพ้อื่น ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความไวต่อสารก่ออาการแพ้จากแมลงสาบ

กำจัดแมลงสาบ กำราบภูมิแพ้

ในเบื้องต้นแพทย์มักแนะนำให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการได้รับสารก่อภูมิแพ้อย่างจริงจัง รวมถึงกำจัดหรือลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในการรักษาและป้องกันโรคภูมิแพ้แมลงสาบ คือ การกำจัดแมลงสาบออกจากที่พักอาศัย แต่เนื่องจากแมลงสาบสามารถเติบโตได้ในเกือบทุกสภาพแวดล้อม โดยมักจะชอบบริเวณที่มีความชื้นและอาหาร ทั้งยังชอบซ่อนตัวตามผนังและรอยแตกร้าว จึงอาจทำให้การกำจัดแมลงสาบเป็นไปได้ค่อนข้างยาก

อย่างไรก็ตาม แนวทางการกำจัดและป้องกันแมลงสาบไม่ให้อยู่อาศัยหรือเข้าสู่อาคารบ้านเรือน มีดังนี้

ทำความสะอาดบ้านหรืออาคารที่อยู่อาศัยเสมอ

รักษาความสะอาดบริเวณพื้น อ่างล้างจาน เตาปรุงอาหาร โต๊ะและตู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะในห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร โดยอาจใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือไม้ถูพื้นเพื่อช่วยให้ทำความสะอาดบ้านได้ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เก็บอาหารในภาชนะที่มิดชิด

โดยห่ออาหารไว้ในขวดโหลหรือกล่องให้เรียบร้อย ไม่วางภาชนะที่มีอาหารทิ้งไว้โดยไม่มีฝาปิดหรือที่ครอบ ล้างจานหรือภาชนะใส่อาหารและทิ้งเศษอาหารที่เหลือทันทีหลังรับประทานอาหารเสร็จ รวมถึงปิดฝาถังขยะไว้เสมอ เมื่อไม่มีแหล่งอาหารแมลงสาบก็อาจย้ายไปอยู่ที่อื่น

ซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดบริเวณที่ซ่อนตัวของแมลงสาบ

ซ่อมหรือปิดรอยแตกร้าวตามผนังและพื้น ซ่อมท่อน้ำที่แตกหรือรั่วเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นโดยเฉพาะบริเวณใต้อ่างล้างจาน และจัดการเก็บกวาดสิ่งของที่กองสุมไว้ที่แมลงสาบอาจซ่อนตัวอยู่ให้เป็นระเบียบ เช่น กองหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เสื้อผ้า หรือจานชามที่ใช้แล้ว เป็นต้น

ใช้กับดักแมลงสาบ

ซึ่งมีลักษณะเป็นถาดกาวคล้ายกับกาวดักหนู โดยสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป ให้นำเศษอาหารมาวางล่อไว้ตรงกลางกับดัก และเมื่อแมลงสาบมากินอาหารก็จะติดกาวจนขยับไม่ได้ หรืออาจเทน้ำหวานใส่ขวดน้ำในปริมาณพอสมควรแล้วทาน้ำมันไว้บริเวณปากขวดและคอขวดด้านใน ซึ่งเมื่อแมลงสาบลงไปกินน้ำหวานก็จะกลับขึ้นมาไม่ได้เพราะลื่นน้ำมัน โดยวิธีเหล่านี้เป็นการทำกับดักที่ง่ายและสามารถนำกับดักพร้อมแมลงสาบไปทิ้งได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาทำความสะอาด

ปรึกษาบริษัทกำจัดแมลง

อาจปรึกษาและใช้บริการจากบริษัทกำจัดแมลง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญในด้านนี้เป็นพิเศษ เพราะช่วยประหยัดเวลาและกำลังในการกำจัดแมลงสาบด้วยตนเอง