สอนลูกอย่างไรเมื่อมีรักในวัยเรียน

วัยรุ่นเป็นวัยที่เริ่มให้ความสนใจในเพศตรงข้าม และต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่พิเศษกว่าการสนิทสนมในกลุ่มเพื่อน การมีความรักในวัยเรียนจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตามพัฒนาการของวัยรุ่น แต่หากความรักในวัยเรียนไม่อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคตของวัยรุ่นได้

พ่อแม่หลายคนมักกังวลและไม่อยากให้ลูกมีความรักเมื่ออยู่ในวัยเรียน แต่การห้ามปรามหรือบังคับอาจยิ่งทำให้ลูกเครียดและแสดงพฤติกรรมต่อต้าน พ่อแม่จึงควรสอนและให้คำแนะนำเรื่องความรักในวัยเรียนด้วยความเข้าใจ ซึ่งจะช่วยให้ลูกมีทัศนคติที่ถูกต้องและวางตัวอย่างเหมาะสมเมื่อมีความรักในวัยเรียน 

สอนลูกอย่างไรเมื่อมีรักในวัยเรียน

รักในวัยเรียน เรื่องธรรมดาของวัยรุ่นที่พ่อแม่ควรเข้าใจ

โดยทั่วไป เด็กมักเริ่มห่างจากพ่อแม่และใช้เวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนเมื่ออายุได้ 9–11 ปี และเริ่มสนิทสนมกับเพื่อนต่างเพศเมื่ออายุประมาณ 10–14 ปี ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความรักของวัยรุ่นหลายคน อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นบางคนอาจยังไม่ได้สนใจความสัมพันธ์รูปแบบอื่นนอกจากกลุ่มเพื่อน และให้ความสำคัญกับการเรียนหรือกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบมากกว่าการมีความรักในวัยเรียน ซึ่งความสนใจที่แตกต่างกันนี้ก็ถือเป็นเรื่องปกติเช่นกัน

ความรักในวัยเรียนไม่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มความสัมพันธ์กับคนที่ตัวเองชอบ เพราะวัยรุ่นแต่ละคนมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน พ่อแม่จึงมีบทบาทในการเอาใจใส่และสังเกตพฤติกรรมของลูก หากลูกมีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบมากพอที่จะดูแลตัวเองได้ ก็อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการอนุญาตให้ลูกมีความรักได้โดยอยู่ในความดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

ทั้งนี้ พ่อแม่หลายคนมักคิดว่ารักในวัยเรียนเป็นความรักที่ฉาบฉวยและไม่มั่นคง จึงมักละเลยความรู้สึกของลูก แต่วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความสับสนในจิตใจและยังต้องการความรักและการเอาใจใส่ พ่อแม่จึงควรเปิดใจยอมรับว่าความรักของวัยรุ่นเป็นความรักรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ต่างจากความรักในวัยผู้ใหญ่ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจในช่วงวัยรุ่นไปได้อย่างราบรื่น

เทคนิคสอนลูกเมื่อมีความรักในวัยเรียน

การพูดคุยและให้คำแนะนำกับลูกเรื่องความรักในวัยเรียนอยู่เสมอเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้และปรับตัวเมื่อมีความรักได้อย่างเหมาะสมตามวัย โดยเริ่มจากการสร้างบรรยากาศในบ้านที่ไม่ตึงเครียด และพูดคุยในเรื่องต่าง ๆ ด้วยเทคนิคต่อไปนี้

  • ถามและรับฟังความคิดเห็นของลูกเกี่ยวกับความรักในวัยเรียนด้วยความเข้าใจ เช่น ทัศนคติเรื่องความรัก การวางตัว และพฤติกรรมที่แสดงถึงความรักที่แตกต่างจากเพื่อนหรือคนในครอบครัว 
  • สร้างข้อตกลงและบอกกติกากับลูกอย่างชัดเจน เช่น หากลูกเริ่มมีความรักให้บอกพ่อแม่ตามตรง ไม่ไปเที่ยวด้วยกันตามลำพังโดยที่พ่อแม่ไม่รับรู้ และควรสังเกตพฤติกรรมของลูกอยู่เสมอ หากการมีความรักเริ่มส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือความสัมพันธ์กับคนอื่น พ่อแม่อาจกำหนดเวลาไม่ให้ลูกใช้เวลากับคนรักมากเกินไป 
  • สอนลูกเกี่ยวกับพัฒนาการและความสัมพันธ์ทางเพศตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ลูกเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเป็นเรื่องปกติ ซึ่งจะทำให้ลูกไม่เขินอายที่จะพูดคุยและขอคำปรึกษาจากพ่อแม่เมื่อมีปัญหา
  • สอนให้ลูกเข้าใจว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่สิ่งที่จะรับประกันว่าความรักจะยืนยาว การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรอาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ซึ่งพ่อแม่ควรสอนวิธีป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์ด้วยวิธีที่ถูกต้อง
  • สอนทักษะการวางตัวและการจัดการพฤติกรรมทางเพศอย่างเหมาะสม เช่น การไม่ล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่น การไม่ใช้กำลังหรือคำพูดทำร้ายร่างกายและจิตใจของอีกฝ่าย รวมถึงสอนทักษะการปฏิเสธเมื่อตัวเองไม่ยินยอม
  • พูดคุยเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับคนรักอย่างราบรื่น เช่น การเลือกคนที่จะคบหาด้วย และการวางตัวโดยให้เกียรติคนรัก โดยเน้นย้ำให้ลูกเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบการเรียนในปัจจุบันก่อนการวางแผนเรื่องความรักอย่างจริงจัง
  • รับฟังและปลอบใจเมื่อลูกเสียใจจากความรักในวัยเรียน พร้อมทั้งสอนให้ลูกรับมือกับความผิดหวังได้ด้วยตัวเอง
  • เปิดใจยอมรับว่ารสนิยมทางเพศที่หลากหลายไม่ใช่ความผิดปกติ หากพ่อแม่ยอมรับและให้ปรึกษากับลูกที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยความเข้าใจ จะช่วยให้ลูกใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาทางจิตใจจากการกลั่นแกล้ง (Bully) เช่น ความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า รวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อย่างการใช้สารเสพติด และช่วยให้ลูกเรียนรู้วิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย

รักในวัยเรียนเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่น พ่อแม่หลายคนอาจหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเรื่องเพศและความรักกับลูกอย่างตรงไปตรงมา ทำให้วัยรุ่นขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการมีความรักในวัยเรียน ไม่กล้าถามพ่อแม่เมื่อมีปัญหา ซึ่งอาจทำให้วัยรุ่นตัดสินใจทำสิ่งผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตได้ ทั้งนี้ หากพ่อแม่และลูกมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการรับมือกับเรื่องรักในวัยเรียน ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม